Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Fysisk aktivitet kan gi eldre mennesker formidable helsegevinster. Det styrker muskler og skjelett og senker risikoen for en rekke livsstilssykdommer, som hjerteinfarkt, hjerneslag og demens.
Fysisk aktivitet kan gi eldre mennesker formidable helsegevinster. Det styrker muskler og skjelett og senker risikoen for en rekke livsstilssykdommer, som hjerteinfarkt, hjerneslag og demens.

– Inaktivitet er vår tids tause morder

Selv korte perioder med inaktivitet kan få store konsekvenser for eldre mennesker. Forskere etterlyser mer ressurser til trening for eldre under pandemien.

Nå stenger flere steder i Norge delvis ned igjen, og vi må holde oss mest mulig hjemme.

Nedstengingen rammer den fysiske aktiviteten til eldre hardt. Spesielt gjelder det eldre på sykehjem og eldre som bor hjemme og er avhengig av hjelp fra andre.

Forskning viser at selv korte perioder uten fysisk aktivitet kan få store konsekvenser for mennesker i denne aldersgruppen. Forfallet begynner fort. Å sitte stille i dager og uker påvirker helsen vår.

Større konsekvenser for eldre

Astrid Bergland, som er leder av forskergruppen Aldring, helse og velferd ved OsloMet, er bekymret.

– Å være inaktiv har større konsekvenser for eldre enn for yngre, sier fysioterapeut og professor Astrid Bergland.

– Fysisk aktivitet er den beste medisin for å bidra til god helse og livskvalitet. Men da må vi ikke glemme at trening er ferskvare.

– Menneskekroppen er skapt for bevegelse, og det vi ikke bruker, det mister vi, sier Astrid Bergland.
– Menneskekroppen er skapt for bevegelse, og det vi ikke bruker, det mister vi, sier Astrid Bergland.

Kroppen skal brukes

Det som skjer når du er inaktiv, er at benvevet blir sprøere. Muskelceller og nerveceller dør. Hjertets pumpekapasitet reduseres, karveggene blir stivere og vi får endret blodtrykksrespons.

– Menneskekroppen er skapt for bevegelse, og det vi ikke bruker, det mister vi, sier Bergland.

– Use it or loose it.

Til slutt kan det bli vanskelig å gjøre hverdagslige ting som å gå i trapper og gå til butikken. Du blir mer og mer avhengig av hjelp fra andre, og i verste fall ender du opp med å bli institusjonsbeboer.

Blir mer ensomme

Fysioterapeut og førsteamanuensis Therese Brovold ved OsloMet mener inaktivitet er en av vår tids tause mordere. Hun er med i forskergruppen til Bergland.

– Vi vet at inaktivitet øker risikoen for både hjerte- og karsykdommer, overvekt og fedme, forklarer Brovold.

Det bidrar til dårligere humør, redusert livskvalitet og mindre sosial deltakelse.

– I tillegg kan langvarig sosial isolasjon og det å ikke kunne besøke familie og venner påvirke den psykiske helsen til mange eldre.

– Sosial isolasjon over lengre tid gjør eldre mer utsatt for ensomhet, depresjon og angst.

Therese Brovold er bekymret for at den manglende oppfølgingen kan få svært uheldige konsekvenser for livskvaliteten til eldre mennesker og deres pårørende.
Therese Brovold er bekymret for at den manglende oppfølgingen kan få svært uheldige konsekvenser for livskvaliteten til eldre mennesker og deres pårørende.

Mister motivasjonen av å trene alene

Forskerne forteller at en viktig forklaring på at mange eldre har vært mindre aktive under koronatiden, er nedstengingen av treningssentre og andre treningstilbud. Nå er treningssentrene igjen stengt i Oslo og en del andre steder i landet.

I begynnelsen av pandemien ble for eksempel styrke- og balansegrupper avlyst i de fleste bydeler i Oslo og eldre ble overlatt til å trene på egen hånd.

– Vi vet av erfaring at mange eldre liker å trene i grupper nettopp for å kunne være sosiale. Dessuten bidrar regelmessige avtaler til at treningen blir gjennomført, sier Brovold.

– Når de må trene alene, mister mange motivasjonen.

– Få opp pulsen!

Den gode nyheten er at eldre mennesker har de samme effektene av fysisk aktivitet og trening som yngre. Med tilrettelagt trening kan de fleste bli sterkere og sprekere.

– Det er viktig at eldre får mulighet til å trene regelmessig, sier Brovold.

Hun påpeker at treningen bør legges opp slik at de puster tyngre enn vanlig og får økt puls. Forskning viser at dette også er sunt for eldre og kan gi store helsegevinster.

Fysisk aktivitet styrker muskler og skjelett og senker risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag og demens. Ikke minst styrker det immunforsvaret og gjør oss bedre rustet til å takle sykdommer – også korona.

Regelmessig trening øker kroppens reservekapasitet og gjør oss bedre til å takle sengeleie ved akutt sykdom.

– Ti dagers sengeleie kan gi en reduksjon på opptil en kilo muskelmasse, så det sier seg selv at det kan få dramatiske konsekvenser for de som har lav reservekapasitet, forklarer forskeren.

Anbefalingen i dag er at eldre bør trene styrke to–tre ganger i uken, kondisjonstrening tre–fem ganger i uken og i tillegg balansetrening for å unngå fall.

Anbefaler mer ressurser, raskt

Både Therese Brovold og Astrid Bergland har snakket med fysioterapeuter i Oslo som forteller at de ikke får gitt eldre den oppfølgingen de trenger under pandemien, og at mange har blitt satt til å gjøre andre oppgaver.

Dette var spesielt i starten av pandemien. Tilbakemeldingene i dag er at mange treningstilbud på nytt legges ned for denne gruppen, selv om det varierer fra bydel til bydel.

OsloMet-forskerne er bekymret for at den manglende oppfølgingen kan få svært uheldige konsekvenser for livskvaliteten til eldre mennesker og deres pårørende. Den kan dessuten bli kostbar for samfunnet.

– Vår mening er at vi heller må bruke mer ressurser og ikke mindre, på trening for eldre under pandemien. Det trengs virkelig for å unngå at mange blir hjelpetrengende på sikt, sier Brovold.

Referanser:

Conor Cunningham og Roger O’ Sullivan: Why physical activity matters for older adults in a time of pandemic. European Review of Aging and Physical Activity, 2020. Sammendrag. DOI: 10.1186/s11556-020-00249-3

Richard Kirwan mfl.: Sarcopenia during COVID-19 lockdown restrictions: long-term health effects of short-term muscle loss. GeroScience, 2020. Doi.org/10.1007/s11357-020-00272-3

David Jiménez-Pavón mfl.: Physical exercise as therapy to fight against the mental and physical consequences of COVID-19 quarantine: Special focus in older people. Prog Cardiovasc Dis., 2020. Doi: 10.1016/j.pcad.2020.03.009.

Cathrine Said mfl.: Physical Activity and Exercise for Older People During and After the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: A Path to Recovery. JAMDA, 2020. Doi.org/10.1016/j.jamda.2020.06.001

WHO (2020): Physical activity and older adults.

Carlos Leonardo Figueiredo Machado mfl.: COVID-19 pandemic is an urgent time for older people to practice resistance exercise at home. Experimental Gerontology, 2020. Doi.org/10.1016/j.exger.2020.111101

Powered by Labrador CMS