Denne artikkelen er produsert og finansiert av aldring og helse - les mer.

– De fleste føler seg betydelig yngre enn sin faktiske alder, sier forsker Ellen Melbye Langballe.
– De fleste føler seg betydelig yngre enn sin faktiske alder, sier forsker Ellen Melbye Langballe.

De fleste over 60 år føler seg yngre enn de er

Nærmere ni av ti over 60 år føler seg yngre enn sin faktiske alder. Menn føler seg 14 år yngre og kvinner 13 år.

Det viser resultater i en ny studie fra Aldring og helse og Folkehelseinstituttet.

– Helse og fungering kan påvirke subjektiv alder, altså hvor gammel man føler seg. Tidligere studier har også funnet at de fleste føler seg betydelig yngre enn sin faktiske alder, sier forsker og fagsjef Ellen Melbye Langballe ved Aldring og Helse.

Resultatene bygger på intervjuer og analyse av 817 hjemmeboende eldre gjennomført i perioden 2017-2019 i det som kalles NORSE-studien.

NORSE er en representativ undersøkelse om helse og levekår i befolkningen på 60 år og eldre i tidligere Oppland fylke.

– De som rapporterte om inkontinens, nedsatt syn eller nedsatt hørsel, følte seg ikke like unge som personer uten disse tilstandene, sier Ellen Melbye Langballe.
– De som rapporterte om inkontinens, nedsatt syn eller nedsatt hørsel, følte seg ikke like unge som personer uten disse tilstandene, sier Ellen Melbye Langballe.

Funksjonsnedsettelse har sammenheng med å føle seg eldre

Men Langballe forteller at det var noen grupper av deltakere som ikke følte seg like unge som de andre.

– De som rapporterte om inkontinens, nedsatt syn eller nedsatt hørsel, følte seg ikke like unge som personer uten disse tilstandene, svarer Langballe.

Hun sier at dette bør få økt oppmerksomhet fremover i arbeidet med å oppnå sunn aldring for alle.

– Vi er nå inne i tiåret for sunn aldring, som definert av Verdens helseorganisasjon (WHO), sier hun.

Hva betyr kan funksjonsnedsettelse bety for sunn aldring?

WHO beskriver sunn aldring som en målsetting for alle, også for eldre med sykdom eller funksjonsnedsettelser.

Funksjonsevne er et nøkkelbegrep for sunn aldring. Det bestemmes av samspillet mellom en persons egen, iboende kapasitet og miljøet en lever i.

Iboende kapasitet er all fysisk og mental kapasitet et menneske har og kan benytte.

– De sykdommene og funksjonsnedsettelsene som er inkludert i vår studie, kan være et mål på en persons iboende kapasitet. Inkontinens, nedsatt syn eller nedsatt hørsel er viktig å ta hensyn til når tiltak skal vurderes slik at sunn aldring kan oppnås, sier Langballe.

Referanse:

Ellen Melbye Langballe mfl.: Subjective age and the association with intrinsic capacity, functional ability, and health among older adults in Norway. Eur J Ageing., 2023. Doi: 10.1007/s10433-023-00753-2

Om prosjektet

NORSE er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU Gjøvik, Aldring og Helse, Folkehelseinstituttet og Sykehuset Innlandet.

Powered by Labrador CMS