Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

– Behandling med steroider kan i noen tilfeller skyte over mål og gi skader på lunger, hjertet eller lever, mener Hans Kristian Flaatten.
– Behandling med steroider kan i noen tilfeller skyte over mål og gi skader på lunger, hjertet eller lever, mener Hans Kristian Flaatten.

Forskere fraråder bruk av steroider til eldre og skrøpelige pasienter med covid-19

– Steroider hos denne gruppen kan virke mot sin hensikt, sier forsker Hans Kristian Flaatten.

Siden utbruddet av koronapandemien har Hans Kristian Flaatten vært sentral i et internasjonalt forskningsprosjekt kalt COVIP-studien. Der har de undersøkt behandlingen av de eldste covid-19 pasientene ved intensivavdelinger i Europa.

Forskerne ønsket å konsentrere seg om den eldste gruppen av pasienter ettersom disse ofte blir utelatt i andre studier. Men fordi pasienter over 80 år ikke blir prioritert på intensivavdelinger i Europa, måtte forskerne justere aldersgrensen til å gjelde de fra 70 år og oppover.

Et forskernettverk ble aktivert i 28 forskjellige land i Europa i fjor vinter. Data ble samlet inn fra nesten 4000 pasienter fra mars og april 2020 og gjennom hele første og andre bølge av pandemien.

Alle pasientene hadde vært innlagt på en intensivavdeling.

Flere døde i andre bølge

Et av hovedfunnene var at overlevelsesraten var dårligere for de eldste i den andre smittebølgen etter at de ble skrevet ut fra intensivbehandling.

Ifølge en av delstudiene falt overlevelsen ned mot 40 prosent etter 90 dager.

– Dette var ganske overraskende siden vi da visste mye mer om sykdommen. I første bølge ble det en reduksjon i dødeligheten mot siste del. Så skjedde det en del med disse pasientene i andre bølge, sier Flaatten.

Forskeren peker blant annet på at en del av pasientene fikk mer steroider i et forsøk på å holde dem unna respirator. Ved enkelte avdelinger valgte man også å trappe ned bruken av pustemasker.

– Noen steder har man kanskje gjort dette for lenge slik at pasientene ble veldig slitne, sier forskeren.

Flaatten utelukker heller ikke at deltavarianten av koronaviruset kan ha spilt inn på dødeligheten.

– Vi er bekymret for at man fortsetter å gi steroider til eldre, sier Hans Kristian Flaatten.
– Vi er bekymret for at man fortsetter å gi steroider til eldre, sier Hans Kristian Flaatten.

Mener steroider ikke fungerer på eldre

Det er likevel bruken av steroider blant de eldste pasientene forskerne stiller seg mest kritisk til.

– Covid-19 gir en kraftig inflammasjon hvor hele kroppen reagerer. Behandling med steroider kan i noen tilfeller skyte over mål og gi skader på lunger, hjertet eller lever. Altså alle organene som covid rammer. De eldre har et helt annet immunapparat enn yngre, og hos dem har ikke bruk av steroider vært en innertier, mener Flaatten.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har anbefalt bruk av steroider i behandlingen av alvorlig og kritisk syke covid-19 pasienter. Årsaken er at slik behandling har vist betydelig reduksjon i dødeligheten.

I medisinske fagkretser er det likevel ulike meninger rundt den generelle bruken av steroider i intensivbehandling.

Flaaten og hans forskergruppe mener systematisk steroidbehandling blant eldre og skrøpelige pasienter som får intensivbehandling, har lite for seg.

– Å forandre trenden med at alle får steroider, er en stor skute å snu. Men vi må peke på de funnene vi har. Vi er bekymret for at mange ikke vet om dette, og at man fortsetter å gi steroider til eldre, sier Flaatten.

Ser glemt gruppe

Forskernettverket til Flaatten jobber for tiden videre med å undersøke forskjeller hos de eldste og kritisk syke covid 19-pasientene.

Den erfarne forskeren mener det ville vært galt å utelate forskning på denne pasientgruppen.

– Å ikke undersøke en gruppe vi vet det går dårlig med, ville være uetisk av oss som forskere. Vi har fått mye god tilbakemelding på at vi har fokusert på en gruppe som har vært glemt, sier Flaatten.

Forskningen er en del av VIP-prosjektet, som Flaatten startet opp i 2018.

Referanser:

Christian Jung mfl.: The impact of frailty on survival in elderly intensive care patients with COVID-19: the COVIP study. Critical Care, 2021. Doi.org/10.1186/s13054-021-03551-3

Christian Jung mfl.: Steroid use in elderly critically ill COVID-19 patients.

Christian Jung mfl.: Differences in mortality in critically ill elderly patients during the second COVID-19 surge in Europe. Crit Care., 2021. Doi: 10.1186/s13054-021-03739-7.

Om COVIP-studien

  • En europeisk multisenterstudie som har undersøkt utfall og prognostiske faktorer ved koronavirussykdom hos svært gamle intensivpasienter.
  • Data ble hentet inn fra eldre og kritisk syke intensivenheter i tidsrommet fra mars 2020 til januar 2021.
  • Forskernettverket (VIP) har også tidligere gjennomført flere omfattende studier på eldre intensivpasienter (VIP 1 og VIP 2-studien).
Powered by Labrador CMS