Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Agder - les mer.

Forskning viser at alkohol gjerne blir assosiert med sosialt engasjement, samvær og livsglede hos eldre. Men det kan også bli forbundet med vanskeligheter som sosial isolasjon, stress og sykdom.
Forskning viser at alkohol gjerne blir assosiert med sosialt engasjement, samvær og livsglede hos eldre. Men det kan også bli forbundet med vanskeligheter som sosial isolasjon, stress og sykdom.

Eldre drikker mer enn før

En stor andel eldre oppgir at de drikker alkohol to ganger i uken eller mer. Og forskjellen i alkoholbruken mellom menn og kvinner blir mindre.

De siste tiårene har alkoholbruken blant eldre økt både i Norge og i Skandinavia.

I de skandinaviske landene startet denne utviklingen først i Danmark på 1970-tallet. Et drøyt tiår senere skjedde det samme i Sverige og Norge. 

Økningen var størst i perioden frem til omkring 2005. Etter det har alkoholbruken blant eldre vært mer stabil.

– I Norge oppgir over åtti prosent av eldre mellom 60 og 79 år at de drikker alkohol. Rundt én av fire fortalte at de drikker to ganger i uken eller oftere. Vi ser også at kjønnsforskjellene i alkoholbruk viskes mer ut, sier professor Terje Emil Fredwall ved Senter for omsorgsforskning på Universitetet i Agder (UiA).

– Generelt sett kan vi si at eldre i Norge drikker oftere alkohol enn før, men at det skjer i forholdsvis små mengder, sier Terje Emil Fredwall.
– Generelt sett kan vi si at eldre i Norge drikker oftere alkohol enn før, men at det skjer i forholdsvis små mengder, sier Terje Emil Fredwall.

Sammen med kollega Anne Jørstad Antonsen står han bak en kunnskapsoppsummering om alkoholbruk blant eldre. Den er basert på 51 forsknings- og utviklingsarbeider om emnet.

Forrige gang det ble utgitt en slik større kunnskapsoppsummering i Norge, var i 2011.

Drikker oftere, men i små mengder

Når eldre drikker alkohol, er det som oftest vin det er snakk om. Det vanligste er å drikke én til to enheter når man først drikker. 

To tredjedeler av de eldre kvinnene over 60 år og omkring halvparten av mennene rapporterer dette.

– Generelt sett kan vi si at eldre i Norge drikker oftere alkohol enn før, men at det skjer i forholdsvis små mengder. Det er fortsatt en større andel eldre menn som drikker – og som drikker ofte – sammenlignet med kvinner, sier Fredwall.

Forskningen viser at alkohol gjerne blir assosiert med sosialt engasjement, samvær og livsglede hos de eldre. 

Samtidig viser flere av studiene at alkoholbruk også kan bli forbundet med vanskeligheter som sosial isolasjon, stress og sykdom. Det kan også være ved livsoverganger som pensjonering og dødsfall i nære relasjoner.

Har ofte ikke nok kunnskap

Å drikke alkohol er en av de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår og for ikke-smittsomme sykdommer. Det gjelder både for unge og gamle.

Men for eldre kan alkoholbruk være spesielt utfordrende. Når vi blir eldre, får vi nedsatt stoffskifte. Både kroppsmassen og andelen væske i kroppen blir mindre.

– Studiene vi har gått gjennom, viser at de eldre ofte ikke gjenkjenner eller har manglende kunnskap om risiko forbundet med å drikke alkohol. Eksisterende helseutfordringer, samt risiko for ulykker og fallskader, kan forsterkes når man drikker, sier forsker Anne Jørstad Antonsen.  

Hun forteller at det også er en rekke mulige negative konsekvenser for eldre som kombinerer alkohol med bruk av legemidler.

– Eldre har ofte manglende kunnskap om risiko forbundet med å drikke alkohol, sier Anne Jørstad Antonsen.
– Eldre har ofte manglende kunnskap om risiko forbundet med å drikke alkohol, sier Anne Jørstad Antonsen.

Litt under én av tre personer i Norge over 65 år som sier at de drikker én eller flere ganger i uken, forteller at de også bruker vanedannende legemidler. 

Bruken av slike medisiner ser ut til å øke noe mer jo oftere man drikker.

– Det kan være at eldre ikke vet nok om risikoen ved å bruke alkohol og psykofarmaka. Studiene peker på at bruken blir bagatellisert. Det blir forklart med at dette er noe eldre mennesker «bare gjør». Da er det også viktig å være klar over at eldre er mer sårbare for alvorlige bivirkninger av samtidig bruk enn yngre personer, sier Fredwall.

Referanse:

Terje Emil Fredwall og Anne Jørstad Antonsen: Alkoholbruk blant eldre: En oppsummering av kunnskap. Kunnskapsoppsummering fra Senter for omsorgsforskning, Omsorgsbiblioteket, 2023. Sammendrag

Powered by Labrador CMS