Heksene brennes fremdeles

Hekseforfølgelsene er ikke slett historie. Forskere regner med at er det drept like mange anklagede hekser i Afrika de siste femti årene som alle de som ble brent i europeisk historie. - Problemet er økende, og i Sør-Afrika vil man nå innføre nye lover som skal straffe hekseri, forteller Rune Blix Hagen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det virker utrolig: I Afrika er drap på mennesker som utpekes som hekser, et økende problem. Et kontinent som har lidd så mye, ris nå av en ny mare.

Bakteppet er dekoloniseringen av Afrika.

- I Afrika har man mange steder hatt et forbud mot å forfølge trollfolk. Disse lovene har vært en arv etter kolonitiden, og er nå i ferd med å tas ut av lovverket i de fleste afrikanske land. Begrunnelsen er at kolonistene ikke hadde forståelse for afrikansk trolldomstro. Lovene mot forfølgelse var derfor ikke i takt med afrikanske verdier og holdninger, forklarer Rune Blix Hagen.

'Rune Blix Hagen. Foto: Olaf Christensen/IAKH-UiO.'
"Rune Blix Hagen. Foto: Olaf Christensen/IAKH-UiO."

Hagen, som arbeider ved Universitetet i Tromsø, er Norges ledende ekspert på hekseforfølgelser. Han er bidragsyter til det nye hekseleksikonet og har skrevet bøker og artikler om emnet i en årrekke.

Hekser og heksedoktorer

Det er viktig å presisere at de heksene som forfølges, ikke er det samme som kalles “heksedoktorer”. Sistnevnte er høyst reelle, og fungerer som en blanding av leger og prester. De spiller ofte en ledende rolle i forfølgelsen av de langt mer fiktive heksene, som beskyldes for å drive med magi som får onde konsekvenser.

I takt med at europeisk innflytelse på det afrikanske kontinentet har minsket, har hekseforfølgelsene økt i omfang. Trenden har vært merkbar siden annen verdenskrig, og særlig fra 1980 og frem til i dag.

- Hvis man begynner å legge sammen de spede rapportene man har fra mange land, blir det fort ganske mange tusen. Jeg tør ikke spekulere så mye i tall, men det er nok blitt brent flere mennesker i Afrika de siste femti årene enn det ble totalt sett i Europa under hekseforfølgelsens tidsalder. Vi snakker i hvert fall om et omfang på flere titusen mennesker, hvorav de aller fleste er afrikanske kvinner.

Hekseghettoer og trollunger

'Afrikanske hekser må ikke forveksles med de eksisterende helsedoktorer'
"Afrikanske hekser må ikke forveksles med de eksisterende helsedoktorer"

Konsekvensene er grufulle. I tillegg til alle dem som må bøte med livet, er det mange som fratas muligheten til et normalt liv etter å ha blitt utpekt som hekser. I nordlige deler av Sør-Afrika har man måttet opprette egne ghettoer for kvinner som har måttet flykte etter slike anklager.

Opplysninger fra sentralt hold og fra Amnesty International tyder på at forholdene er verst i Tanzania. Her vet man at 10 000 mennesker er blitt stilt for lokale retten anklaget for trolldomsvirksomhet. Det er vanskelig å spekulere i mørketall.

I dag kommer de mest nedslående rapportene kommer fra Kongo. I byer som Kinshasa finner du de såkalte “heksebarna”, gatebarn som er utstøtt fra familien fordi de er oppfattet som onde. De risikerer å bli forfulgt som trollunger, i tillegg til byrdene ved å være hjemløse.

Et moderne fenomen

Hvis man forsøker å forstå de afrikanske hekseforfølgelsene ved hjelp av rasistiske sjablonger om primitive afrikanere som synker inn i mørket når de ikke lenger styres av hvite mennesker, skjønner man fint lite. Det er nemlig ikke snakk om at Afrika er på vei tilbake i tid. Faktisk er det helt omvendt. For hekseforfølgelsene ligner på de europeiske for 350 år siden, og de var et fenomen som hang sammen med at den moderne tiden banket på døren.

- Det er mange forskere som mener at hekseforfølgelsene i Afrika ikke er noe som henger igjen fra gamle tider og vil forsvinne, men nettopp har sammenheng med moderniteten. Ikke minst fordi tradisjonell afrikansk trolldomstro er blitt påvirket av langvarig misjonering fra kristendom og islam. Dermed har du fått en Satan-figur inn i afrikansk heksetro som gjør det lettere å forfølge “onde” mennesker.

For eksempel mener den nederlandske religionsprofessoren Gerrie Ter Haar at islamsk og kristen innflytelse har ført til at den tradisjonelle afrikanske åndeverdenen, som opprinnelig var moralsk nøytral, er blitt demonisert. Den samme mekanismen kan man se i norsk historie, der symboler forbundet med norrøn religion ble tillagt djevelske egenskaper av kristendommen.

Lover mot hekseri

Et annet moderne fenomen er at man får heksene inn i lovverket. I Sør-Afrika arbeider sterke krefter nå for å innføre en lov som skal gjøre hekseri straffbart. Hensikten er å “afrikanisere” lovverkt, altså å bringe det i harmoni med afrikaneres rettsoppfatning.

- Det virker nesten som om de som vil innføre denne loven står sterkt nok til å få den gjennom.

Heldigvis vil en slik lov neppe åpne for dødsstraff. For tross alt er det bedre å bli bøtelagt eller fengslet for noe man ikke har gjort, enn å bli henrettet for det. Likevel mener Hagen situasjonen er fortvilet.

- Det var trolldomslovgivningen som virkelig sparket i gang denne typen menneskeforfølgelse i Europa i sin tid. Erfaringene skremmer.

Selv om Amnesty International har slått alarm, har det ellers vært temmelig stille om dette problemet. Rune Hagen er ikke i tvil om hva han mener er årsaken.

- Mange forskere og politikere har en motvilje mot å kritisere andre kulturer. Denne formen for kulturrelativisme synes å ligge som en klam hånd over kritisk forskning på dette fagområdet. Konsekvensene taler dessverre for seg selv.

Powered by Labrador CMS