Forskerne ved NTNU kan sammen med britiske forskere tilbakevise at røykere er beskyttet fra alvorlig covid-19 og sykehusinnleggelse. De finner tvert imot en klar og tydelig sammenheng.

Overvektige og røykere bør være blant de første som vaksineres mot covid-19, mener forskere

Det er en sterk og tydelig sammenheng mellom overvekt og det å bli alvorlig syk av covid-19. Det samme gjelder røyking. Det slår en ny norsk-britisk studie fast.

For første gang har forskere kunnet slå fast at det er en sannsynlig årsakssammenheng mellom overvekt og alvorlig covid-19.

Det er en norsk og britisk forskergruppe som står bak dette funnet, publisert i tidsskriftet Circulation.

Og det samme gjelder altså røyking og alvorlig covid-19.

Luket ut andre mulige årsaker

Selv om studier i andre land har funnet tilsvarende sammenhenger, har de ikke kunnet peke på en årsakssammenheng.

Problemet forskere har stått overfor er at når de kun observerer en sammenheng, så kan de ikke utelukke andre faktorer som også kan slå ut. De har altså ikke kunnet si helt sikkert at det er overvekten eller røykingen i seg selv som er årsaken til at noen blir hardere rammet av koronasykdommen.

Det kan være at det i stedet er dårligere ernæring, mindre fysisk aktivitet, eller mer diabetes 2 eller høyt blodtrykk som ligger bak.

Nå har forskerne i Norge og Storbritannia gjort en ny type studie.

Her har de forsøkt å luke ut disse andre mulige årsakene.

Studert hundretusener

Etter å ha studert data fra hundretusenvis av studiedeltakere for sammenhengen mellom overvekt, røyking og alvorlig covid-19, er forskerne ikke lenger i tvil.

NTNU-forskerne Erik Solligård, Jan Kristian Damås og Tormod Rogne mener selv at denne studien er først med å vise at det er en sannsynlig årsakssammenheng mellom overvekt og alvorlig forløp av covid-19 og sepsis (blodforgiftning).

Tormod Rogne (t.v), Jan Kristian Damås og Erik Solligård er en del av forsksergruppen bak den nye studien.

Den samme gjelder røyking.

Jøran Hjelmesæth leder Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold. I en e-post til forskning er han imponert over studien:

– Dette er et viktig og imponerende stykke arbeid, skriver han.

Hva er overvekt?

Forskerne har ikke satt noen grense for hva de kaller overvekt. De ser bare at det er en positiv og lineær sammenheng mellom BMI (kroppsmasse) og covid-19.

Overvektige har større risiko for å bli alvorlig syk enn de som er normalvektige.

De med mest overvekt og fedme, har størst risiko.

Sepsis-forskning ligger bak

De tre norske forskerne bak studien tilhører alle Geminisenteret for sepsisforskning ved NTNU.

Helsepersonell ser at mange pasienter med alvorlig covid-19 utvikler sepsis (blodforgiftning).

Dette er en alvorlig infeksjon som gjør pasienter svært syke. Sepsis oppstår når bakterier kommer over i blodbanen og kroppens immunforsvar overreagerer. Dette gir skade på flere av kroppens organer og funksjonen til disse organene svikter. Sepsis er en av de vanligste dødsårsakene på norske sykehus.

Utgangspunktet til forskerne var derfor å se på ulike risikofaktorer for å få covid-19 og sepsis.

Røykere kommer oftere på sykehus

Røyking er en risikofaktor det har kommet motstridene funn om i sammenheng med covid-19.

I april fjernet derfor Folkehelseinstituttet (FHI) røyking fra risikolisten for alvorlig sykdomsforløp ved covid-19. Årsaken var at studier ikke hadde vist en sikker sammenheng mellom røyking og alvorlig forløp av covid-19.

En studie, her omtalt av Nettavisen, antydet til og med at det å røyke kan være fordelaktig om du blir smittet av covid-19.

Forskerne ved NTNU kan tilbakevise at røykere er beskyttet fra alvorlig covid-19 og sykehusinnleggelse.

De finner tvert imot en klar og tydelig sammenheng mellom det å røyke og et alvorlig sykdomsforløp.

Bruker genene til studiedeltakerne

Forskerne går fram på en ny måte i denne studien. De har brukt et helt nytt design på studien sin, en såkalt «Mendelsk randomiseringsstudie».

Forskerne mener at de på denne måten har klart luke ut andre mulige effekter, som for eksempel risiko knyttet til høyt blodtrykk.

I stedet for å bruke pasientenes faktisk observerte vekt for å kunne slå fast sammenhenger, har forskerne brukt data fra genene til studiedeltakerne.

Et naturlig eksperiment

Genene våre forklarer rundt 6 prosent av variasjonen i BMI. Og ved befruktning så er det tilfeldig hvilke genetiske variasjoner du arver fra din biologiske mor og far.

– Befruktningen skaper derfor et naturlig eksperiment. Det er tilfeldig hvem som blir genetisk disponert for å bli overvektig og hvem som ikke har en slik genetisk disposisjon, forklarer Rogne.

Fordelen med det forskningsdesignet disse forskerne har brukt, er at de har kunnet se på personer som er genetisk disponert for overvekt, uavhengig av om de for eksempel røyker eller er lite fysisk aktive.

Slik blir de to gruppene – de genetisk overvektig og de ikke genetisk-overvektige – like med unntak av vekten.

Genene forklarer bare litt

Denne forskningsmetoden kommer ikke uten problemer.

For genene våre kan ikke si alt om hvilken vekt vi får.

– Overvekt skyldes ikke bare genetikk. Det henger jo også sammen med hvor mye vi spiser og rører på oss. Genetikken kan bare forklare noe. Kanskje bare så lite som rundt 6 prosent av den overvekta som rammer folk i dag, sier Jan Kristian Damås.

At gener har relativt lite å si for overvekt, har forskerne i denne studien kompensert gjennom å studere veldige mange mennesker. Slik har de fått statistisk sterkere resultater.

Mindre overvekt og røyking

Da den britiske statsministeren Boris Johnson fikk covid-19 så innså han at han hadde et problem med vekta. Nå fronter Johnson en kampanje mot overvekt i Storbritannia, skrev forskning.no om i juli.

De norske forskerne mener dette er riktig vei å gå.

For klarer vi å redusere forekomsten av overvekt og røyking i samfunnet, så vil det i sterk grad kunne være med på å redusere antallet pasienter som får alvorlig covid-19 og sepsis.

Samtidig innser forskerne at dette er vanskelig og tar tid.

Bør prioriteres i vaksinekøen

På kort sikt peker forskerne derfor på et helt annet tiltak de mener blir nødvendig:

Overvektige og røykere bør prioriteres når vaksinen mot covid-19 kommer.

– Kunnskapen vi har fått fram om sammenhengen mellom overvekt og røyking på den ene siden og alvorlig covid-19-sykdom på den andre siden, bør bidra til at helsemyndighetene prioriterer disse pasientene som har størst risiko for å bli alvorlig syke av viruset, mener Solligård.

– Vi kan ikke nøye oss med å si at de må slanke seg og slutte å røyke.

Når vaksinen kommer vil det bli viktig å vaksinere risikoutsatte og deres pårørende, mener han.

Må oppfattes som risikopasienter

NTNU-forskerne får støtte av lederen ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo, Jøran Hjelmesæth.

Han mener at denne studien, sammen med andre nye studier, bør føre til at personer med fedme må vurderes til å ha høyere risiko for alvorlig covid-19.

Etter de eldre, er det disse som bør prioriteres i vaksinekøen.

Han skriver i en epost:

– Et økende antall studier har bekreftet at personer med fedme har høyere risiko for et alvorlig forløp av covid-19, men resultatene av denne studien tyder på at økende BMI kan være en direkte årsak til dette.

– Resultatene støtter viktigheten av at det iverksettes strukturelle tiltak for å redusere og forebygge forekomsten av fedme i samfunnet, og at helsevesenet er forberedt på at personer med fedme og covid-19 må oppfattes som risikopasienter og behandles deretter.

Utradisjonell metode

Også Bård Erik Kulseng, leder ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs hospital i Trondheim, synes dette er en interessant studie.

Metoden forskerne har benyttet bygger på at man har identifisert et stort antall gener som kan påvirke utviklingen av fedme. Dette synes Kulseng er interessant:

– Vi vet at de som har flest av genene som predikerer fedme, ser ut til å tåle den moderne levemåten vår dårligst. Det er disse vi finner igjen med størst vektøkning i befolkningen.

Kulseng synes også at den nye måten forskerne har brukt for å lete etter sammenhenger er spennende:

– Metoden forskerne har benyttet er utradisjonell. Men jeg tror det vil komme mer og mer forskning som ser på de genene folk har som kan predikere sykdom.

Kilde:

Mark J. Ponsford, mfl: Cardiometabolic Traits, Sepsis and Severe COVID-19: A Mendelian Randomization Investigation, Circulation, september 2020

Powered by Labrador CMS