Forskere skal endelig finne svaret på om det hjelper på læringen å ha flere lærere i klasserommet. (Foto: Elisabeth Tønnessen, UiS)

Hva skjer når elevene får flere lærere?

Nå skal 6000 førsteklassinger være med i en stor studie som endelig skal gi oss svaret på hvor mye økt lærertetthet har å si. 

 

Om prosjektet

Prosjektleder: Oddny Judith Solheim

Prosjektansvarlig: Lesesenteret, UiS, i samarbeid medLæringsmiljøsenteret ogHandelshøgskolen UiS.

Samarbeidspartnere:Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NIFU, Texas A&M Universityog University of Jyväskylä.

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd.

Les mer om prosjektet. 

Et tema som vekker engasjement uansett hvor det debatteres, er spørsmålet om økt lærertetthet. Hva har egentlig en ekstra lærer å si for elevenes læring? 

Meningene er delte, både her til lands og i utlandet, men argumentene på begge sider har én ting til felles: De er i stor grad basert på synsing.

Den faktiske kunnskapen på dette feltet er liten, noe også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har innrømmet.

Men om noen år vil vi forhåpentligvis kunne argumentere bedre for hvilken betydning det har på lese- og skriveopplæringen de første skoleårene at elevene har flere lærere i klasserommet.

Følger elevene i fire år

Målet med Two Teachers er å se hvordan lærerne bør jobbe for at det å ha flere lærere kan utnyttes best mulig, og gi best mulig læringsutbytte for elevene. (Foto: UiS)

Fra høsten skal 6000 norske elever ved 150 barneskoler rundt omkring i landet delta i forskningsprosjektet Two Teachers. Elevene skal følges fra de begynner i første klasse i høst og i fire år fremover.

Studien er ledet av førsteamanuensis Oddny Judith Solheim ved Lesesenteret på Universitetet i Stavanger og er den største studien innen norsk utdanning noensinne.

– De siste årene er det bevilget mye penger til flere lærere de første skoleårene. Men å bare sette inn en ekstra lærer i klasserommet og fortsette som vanlig vil neppe føre til at elevene lærer så mye mer. Målet med Two Teachers er å se hvordan lærerne bør jobbe for at det å ha flere lærere kan utnyttes best mulig og gi best mulig læringsutbytte for elevene, sier Solheim.

Hvordan utnytter lærerne ressursene?

To førsteklasser ved hver deltakerskole skal delta i studien. Disse skal deles inn i én tiltaksklasse og én kontrollklasse. 

Tiltaksklassene blir igjen delt inn i følgende tre grupper: 

  • En tredjedel av tiltaksklassene får en ekstra lærer. 
  • En tredjedel får en ekstra lærer og skal jobbe systematisk med å utvikle skolens praksis knyttet til lese- og skriveopplæringen
  • En tredje tiltaksgruppe får en ekstra lærer, kompetanseheving knyttet til praksis og noen føringer fra Two Teachers-programmet for hvordan de skal utnytte den ekstra lærerressursen i lese- og skriveopplæringen.

Elevenes ferdigheter i lesing og skriving vil bli kartlagt ved oppstart og underveis i prosjektet.

– Det er viktig å sammenligne antallet lærere i klassene og å sammenligne hvordan de organiserer undervisningen. Økt lærertetthet gir økt handlingsrom. Men vi må se på hvordan lærerne kan utnytte ressursene best mulig sånn at hver enkelt elev kan få mer tilpasset undervisning, sier Solheim.

Med en ramme på 160 millioner er dette prosjektet et av tidenes største innen norsk utdanningsforskning. Norges forskningsråd har bevilget midlene, hvor 28 millioner går direkte til forskningsprosjektet. 132 millioner kroner går til lærerressurser ved deltakerskoler i åtte fylker i på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

Lesesenteret skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen UiS, Adferdssenteret, Universitetet i Bergen og internasjonale samarbeidspartnere.

Internasjonal interesse

– Det er stort behov for den type kunnskap som vi vil få gjennom Two Teachers, også internasjonalt, mener professor Peter Blatchford ved University College London. Utdanningsforskeren ser frem til å følge med på studien.

Det foregår hissige debatter om klassestørrelse og lærertetthet over hele verden. Allikevel finnes det for lite forskning på hva lærertetthet konkret har å si for elevenes læring og hvordan lærere bør legge opp undervisningen sin ved økt lærertetthet.

– Typisk for diskusjonen om klassestørrelser og lærertetthet er at mens blant annet OECD peker på forskning som viser at klassestørrelse har liten betydning for elevenes læring, svarer lærerne selv at antallet elever de har ansvar for, har mye å si, påpeker Blatchford.

Powered by Labrador CMS