– Mange pasienter beskriver tiden under kreftbehandling som en periode med usikkerhet, tapt kontrollfølelse og sårbarhet. Gjennom studien ønsket vi å tilby pasientene noe de selv kunne gjøre for å gjenvinne noen av denne kontrollen, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Michael Courtney / Shutterstock / NTB scanpix)

Sunnere livsstil ga mestringsfølelse hos kreftpasienter

Veilending om kosthold, stressmestring og aktivitet ga håp og mestringsfølelse hos pasienter med uhelbredelig kreft.

– Særlig pasienter som lever med uhelbredelig kreft, opplevde at de fikk en økt følelse av håp og mestring ved at de fikk veiledning om sunt kosthold, fysisk aktivitet, stressmestring og røykekutt, sier Vassbakk Brovold, som nylig disputerte for doktorgraden i helsevitenskap. 

– Min studie dreier seg ikke om man kan leve lenger dersom man lever sunt etter at man har fått kreft, men om det lar seg gjennomføre for kreftpasienter å endre livsstil samtidig som de behandles for kreft, sier Vassbakk Brovold.

Livsstilsveiledning hjelper

Vassbakk Brovold har vært stipendiat ved Senter for kreftbehandling, Sørlandet Sykehus HF. Hun har gjennomført doktorgradsutdanningen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap på Universitetet i Agder (UiA).

– En sunn livsstil gir kreftpasienter håp for framtiden, sier doktorgradsstipendiat Karianne Vassbakk Brovold. (Foto: Annie Hagen Okalla)

Totalt 100 pasienter har fått tilbud fra Vassbakk Brovold og to kreftsykepleiere om oppfølging i tolv måneder. Kreftsykepleierne har fungert som livsstilsveiledere. Samtlige fikk tilbud om individuelt tilrettelagte opplegg for sunt kosthold, fysisk aktivitet, stressmestring og røykekutt.   

Behandlingen av kreft kan ha flere bivirkninger, blant annet redusert funksjonsevne, redusert livskvalitet og økt trøtthet. Dette kan gjøre det vanskelig for pasientene å leve etter de anbefalte retningslinjene for kosthold og fysisk aktivitet.

– Du blir fort en passiv mottaker av hjelp og behandling når du blir kreftsyk. Mange pasienter beskriver tiden under kreftbehandling som en periode med usikkerhet, tapt kontrollfølelse og sårbarhet. Gjennom studien ønsket vi å tilby pasientene noe de selv kunne gjøre for å gjenvinne noe av denne kontrollen, sier Vassbakk Brovold.

Målet med studien var å finne ut om det lar seg gjøre å leve aktivt og sunt når du er kreftsyk og under behandling.

– Forskningen viser at pasientene var i stand til å forbedre sine kostholdsvaner i løpet av perioden på 12 måneder. Samtidig klarte de å opprettholde sitt fysiske aktivitetsnivå mens de var under aktiv kreftbehandling, sier Vassbakk Brovold.

Helbredelig og uhelbredelig kreft

Det unike med Vassbakk Brovolds forskningsprosjekt er at hun har både uhelbredelige og helbredelige kreftpasienter med i en og samme studie. Pasienter med uhelbredelig kreft får palliativ behandling, det vil si behandling som reduserer og lindrer symptomene. Pasienter med helbredelig kreftdiagnose får kurativ behandling, det vil si behandling som tar sikte på å gjøre pasienten frisk.

– Det er spesielt interessant at pasienter som hadde uhelbredelig kreft, klarte å delta og følge opp anbefalingene om sunn livsstil på lik linje med pasientene som hadde helbredelig kreft. Det var også pasientene med uhelbredelig kreft som uttrykte at de fikk mest igjen for å delta. Dette på tross av at de er klar over at en sunn livsstil muligens ikke ville gjøre at de vil leve lenger, sier Vassbok Brovold.

Denne pasientgruppen har tidligere vært beskyttet fra å delta i slike forskningsopplegg for å unngå ytterligere belastning for dem.

– Dette prosjektet viser at det ikke nødvendigvis er behov for å skåne de sykeste kreftpasientene, og det heller bør være opp til hver enkelt pasient om de vil være med på slike prosjekter og tiltak, sier Vassbakk Brovold.

Mens de sykeste pasientene rapporterte at de hadde mye igjen for å få livsstilsveiledning, opplevde pasienter som fikk kurativ behandling at det var en tilleggsbyrde å delta på studien mens de fikk kreftbehandling.

Positive resultater

Tidligere studier viser at det er vanskelig å opprettholde en sunn livsstil når du får kreft og er under behandling. Det vanlige er at kreftpasienter under behandling får redusert sitt fysiske aktivitetsnivå og kostholdsvanene forverres. Pasientene i studien klarte å opprettholde og forbedre livsstilen sin.   

– Pasientene klarte å opprettholde en sunn livsstil, men også forbedre sin livsstil gjennom de tolv månedene, sier Vassbakk Brovold.

Pasientene fikk oppfølging én gang i måneden og fikk individuelt tilpassede råd om kosthold, aktivitet, stressmestring og røykekutt.

Referanse:

Brovold, K.V.: Individualized Comprehensive Lifestyle Interventions in Cancer Patients Undergoing Curative or Palliative Chemotherapy:Feasible? Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Agder (2017)

Powered by Labrador CMS