Folk som bor i områder med mye trafikkstøy, sover kanskje så dårlig om natten at de ikke har overskudd til å trene. (Foto: Alliance / Shutterstock / NTB scanpix)

Folk trener mindre hvis de bor på et sted med mye trafikkstøy

Trafikkstøy kan gå utover nattesøvnen, føre til stress og gjøre oss mindre aktive, mener forsker. 

For mange mennesker trener for lite

Ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO, trener 31 prosent av verdens befolkning for lite, og 9 prosent av alle for tidlige dødsfall skyldes inaktivitet.

53 555 dansker med i den nye studien

Den nye studien er gjennomført på 53 555 dansker som fra 1993 til 1997 og 2000 til 2002 svarte på spørsmål omkring fysisk aktivitet.

Det dreide seg blant annet om jogging, badminton, svømming, fotball og så videre.

Deltakerne i studien bodde i København eller Århus.

Via personnummer kunne forskerne finne frem til deltakernes adresser og ut fra trafikkdata se hvor mye trafikkstøy de ble utsatt for hjemme.

Forskerne kunne også se om folk hadde begynt å trene mer eller mindre, og om de hadde flyttet.

Sannsynligheten for at deltakerne begynte å trene i undersøkelsesperioden, falt med 8 prosent for hver 10 desibel støynivået ble forverret.

For hver 10 desibel endring var det også 12 prosent høyere risiko for at personene i studien sluttet å trene.

Bor du tett på en trafikkert vei i sentrum, trener du mindre enn om du bor i en stille blindvei.

Det viser ny dansk forskning, som antyder at trafikkstøy kan gjøre folk mindre aktive. Og det går ut over folkehelsen.

Sammenhengen mellom trafikkstøy og trening ligger trolig i at bråket forstyrrer nattesøvnen. Da forsvinner også lysten til å trene, mener forskerne bak den nye studien.

– Folk som sover dårlig, driver med mindre idrett. De som er utsatt for mye trafikkstøy, sover dårlig om natten og har derfor ikke overskuddet til å trene. Mange vet ikke selv at de ikke sover godt nok, men kan bli påvirket av det likevel, forteller postdoktor Nina Roswall ved Kreftens Bekæmpelse, som har vært med på studien.

Mulighetene for å trene er også dårligere i områder med mye trafikkstøy, for eksempel fordi det ikke er så mange steder å løpe.

Studien er publisert i International Journal of Hygiene and Environmental Health.

Aktivitetsnivået faller når støyen stiger

Støynivået fra trafikken i København og Århus ligger på mellom 40 og 70 desibel.

Ifølge den nye studien faller sannsynligheten for daglig trening med 5 prosent når støynivået stiger med 10 desibel.

Det vil si at det er omkring 15 prosent mindre sannsynlig at en person som bor i et område med 70 desibel trafikkstøy, trener, sammenlignet med en person som bor i et område med 40 desibel trafikkstøy.

– Fysisk inaktivitet er jo et stort helseproblem, og her har vi kanskje funnet en av årsakene, forklarer Roswall. Men hun mener at det krever mer forskning før støy kan utropes som den store synderen.

Stress og søvnmangel kan gå utover treningen

Ifølge Roswall kan sammenhengen mellom trafikkstøy og trening skyldes to ting. Den ene er dårlig søvn om natten.

Den andre muligheten er at trafikkstøy kan lede til kroppslig stress. Andre studier har ifølge Roswall vist at konstant støy stresser kroppen, og at det kan lede til lavere fysisk aktivitet.

– Samtidig kan manglende søvn og stress lede til at kroppen har problemer med å restituere seg, og det kan kanskje påvirke de tallene vi finner, sier Roswall.

Færre sykdommer og diabetes

Den nye studien er svært interessant, mener Mathias Ried-Larsen, som er gruppeleder ved Center for Aktiv Sundhed ved Rigshospitalet og Danish Diabetes Academy.

Ried-Larsen har ikke deltatt i den nye studien, men han forsker på hvordan trening påvirker  type 2-diabetes.

– Det er svært interessant å se hvor sterk sammenheng det er mellom trafikkstøy og treningsvaner. Den er ganske betydelig. Dette kan ha en enorm innflytelse på blant annet forekomsten av type 2-diabetes og hjerte/kar-sykdommer, sier Ried-Larsen.

Kan skyldes andre faktorer

Forekomsten av type 2-diabetes henger ofte sammen med inaktivitet. Færre ville derfor få sykdommen hvis vi trente mer. (Foto: Syda Productions / Shutterstock / NTB scanpix)

Ried-Larsen påpeker likevel at det kreves flere studier for å sette fingeren på akkurat hva sammenhengen er.

– Spørsmålet er om folk trener mindre fordi de bor i sentrum, eller om folk som trener lite, bosetter seg der. Det er likevel trolig at sammenhengen kan være at nattesøvnen forstyrres, mener Ried-Larsen.

Han påpeker at det også kan skyldes dårligere muligheter for en løpetur i grøntområder.

Trafikkstøy kan gi kreft og hjerte/kar-sykdommer

At trafikkstøy kan gå utover helsen, er ikke ny kunnskap.

Tidligere studier har vist at det er en klar sammenheng mellom å bo i trafikkstøy og risikoen for å utvikle hjerte/kar-sykdommer.

Andre studier viser at det også fører til kreft.

– Vi vet at det er skadelig for helsen å bo et sted der det er mye bråk fra trafikken. Studien vår er et bevis på dette, sier Nina Roswall. 

En mulig sammenheng kan være at forstyrret nattesøvn forstyrrer hormonproduksjonen som regulerer blant annet appetitt og sult. Hvis vi sover dårlig, trener vi mindre og spiser mindre sunt. Det øker risikoen for en lang rekke folkesykdommer

Slik sikrer du god nattesøvn

Det kan hjelpe på nattesøvnen hvis man velger ut et rom mot gården som soverom når man bor i byen, sier Nina Roswall. (Foto: TZIDO SUN / Shutterstock / NTB scanpix)

Roswall anbefaler at folk tenker over hvordan de kan hindre at trafikkstøy ødelegger nattesøvnen.

De bør ikke ha soverommet ut mot veien, og de bør ha lydisolerende vinduer.

–  Å senke støynivået fra veiene – for eksempel ny asfalt og støyskjermer – kan få folk til å trene mer, sier Roswall.

Skal gjennomføre stor nordisk studie

Selv om den nye studien viser en sammenheng mellom å bo i et område med mye trafikkstøy og manglende mosjon, er forskerne fortsatt usikre på hva som er årsaken.

De har tatt høyde for at folk med lavere sosioøkonomisk status oftere bor ved trafikkerte veier, men de kan ikke utelukke at det kan finnes andre sammenhenger.

Derfor forsøker forskerne nå å gjenta resultatene i en stor studie som også inkluderer Sverige, Norge og Finland.

Formålet er å se om de kan forstå mer av hvordan trafikkstøy påvirker folks helse.

– Dette er ikke en intervensjonsstudie der vi plasserer halvparten av deltakerne nær trafikkerte veier. Det er en observasjonsstudie, så vi kan bare finne sammenhenger, ikke årsaker. Det kan være faktorer vi ikke har tatt høyde for, sier Roswall.

Referanse:

N. Roswall mfl: «Residential exposure to traffic noise and leisure-time sports – A population-based study», International Journal of Hygiene and Environmental Health, august 2017, doi: 10.1016/j.ijheh. 2017.05.010 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS