Etter 46664 Arctic

Mandelakonserten i Tromsø var en gigantisk begivenhet i norsk kulturliv i fjor sommer, og ansporet mange til bidrag i kampen mot HIV/Aids.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Kun Malawi og Mosambik får bistand til helsearbeid gjennom bilaterale avtaler med Norge."

- Det er mange som har lyst å bli involvert i arbeidet vi gjør i forbindelse med HIV/Aids problematikken. Dessverre er det vanskelig å få tak i midler for finansiering av dette, forteller Solveig Wiesener, direktør ved Senter for internasjonal helse (SIH) ved Universitetet i Tromsø (UiTø).

Det er kun to afrikanske land, Malawi og Mosambik, som får bistand til helsearbeid gjennom bilaterale avtaler med Norge. For sine andre prosjekter er SIH avhengig av samarbeid med ikke-statlige organisasjoner som Fredskorpset.

Likevel kan SIH skryte av i overkant et dusin prosjekter som kan anses som representative for den pionerånden som rådet ved UiTø etter 46664 Arctic.

Tannklinikk mot HIV?

Et av disse prosjektene er oppbygningen av en tannklinikk i Uganda i samarbeid med odontologistudiet ved Makerere University.

- Mange lurer på hva tannhelse har med HIV/Aids å gjøre. Det har seg slik at dårlig tannhelse øker smittefaren ganske kraftig, og at de første symptomene på Aids ses i munnhulen. Utviklingen av primære helsetjenester er viktig for livskvaliteten til HIV/Aids syke mennesker, noe som også Verdens helseorganisasjon fokuserer på, sier Wiesener.

Fysioterapiutdanningen i Malawi er et annet prosjekt som SIH har ansvaret for. Malawi har ingen fysioterapiutdanning i dag, og det er kun fem terapeuter per 12 millioner innbyggere.

Fysioterapi er av avgjørende betydning for rehabilitering av Aids-pasienter. Mange av SIHs tiltak tar utgangspunkt i at folk som er smittet har rett til et verdig liv, og kan ha normal livsskvalitet på lang sikt.

"SIH-delegasjonen besøkte i år Uganda. Fra venstre: Bjørn Figenschou, Solveig Wiesener, Peter Marstrander, Charles McWange og Ingvill Ceïde. Merchinsons Falls, Uganda. "

- Vi i SIH jobber med opplæring av lokale helsearbeidere og planlegger langsiktig gjennom å hjelpe med å bygge opp utdanninger med vår kompetanse. Vi drar bare dit hvor de spør oss om hjelp. Våre prosjekter er ofte blandinger av helse, utdanning og forskning, noe som kan være vanskelig å finansiere gjennom dagens ordninger i Norge.

En krise i Nord

Selv om Afrika er det området hvor HIV/Aids er et ekstremt problem, er SIH også involvert i prosjekter i vårt eget nabolag. Siden 1992 har de vært tilstede i Nordvest-Russland, som for tiden opplever en eksplosjon i HIV-smitte.

Siden 1990-tallet har epidemien spredd seg raskt, og Røde Kors forteller at det offisielle tallet på smittede er 280 000. FN og russiske eksperter anslår at det reelle tallet kan være én million.

- Vi er blant annet aktive på Aids-senteret i Arkhangelsk, og har for tiden utarbeidet en ny avtale med universitetet der om både forsknings- og utviklingsprosjekter.

- Med den nye nordområdepolitikken, er det viktig for oss at helseaspektet kommer med. Vi har i et møte med statssekretær Wegard Harsvik fått klare signaler om at helseministeren i fremtidens satsninger kommer å prioritere et helsesamarbeid i regionen, forteller Solveig Wiesener.

Nettverksdannelse

"Det er to fysioterapeuter per 12 millioner innbyggere i Malawi."

Ifølge Wiesener tjener SIH og andre fagmiljøer på universitetet mye på samarbeidsavtaler med utviklingsland, i form av unike muligheter for kompetanseøkning.

Samtidig forpliktet 46664 Arctic universitetet og dets nettverk til å bruke av den faglige kompetansen for å følge opp de problemene som ble tatt opp i forbindelse med blant annet 46664-paneldebatten ved UiTø.

- Vi fant fort ut at hvis vi skulle få noe virkelig nyttig ut av denne store begivenheten, måtte vi samarbeide med andre institusjoner i Norge. Vi inviterte universitetene i Bergen og Oslo, samt Utenriksdepartementet og Norges forskningsråd til å delta i de faglige arrangementene omkring konserten. I etterkant har dette ført til et sterkere nettverk av fagfolk i Norge, forteller Wiesener.

Dette har i sin tur ført til Vold mot kvinner-konferansen som var avholdt i forbindelse med TV-aksjonen og som fikk stor oppslutning blant både deltagere og foredragsholdere. Også problematikken rundt vold mot kvinner mener Wiesener har relevans når det gjelder HIV/Aids-bekjempelse.

- En ting vi har lært gjennom våre prosjekter rundt HIV-epidemien er at problemstillingen er veldig bred.

Powered by Labrador CMS