MRI-skanning av en hjerne. Forskerne fant endringer i volumet av hvit substans og grå materie i ulike deler av hjernen hos deltakere som hadde fått hodeskader etter ulykker eller overfall. Endringene tilsvarte flere års aldring. (Foto: Microstock)

Hodeskade gjør hjernen fem år eldre

De som har fått alvorlige hodeskader får endringer i hjernen som ligner dem man ser hos eldre mennesker.

Slik ble studien gjort

Forskerne utviklet et dataprogram som kan forutsi en persons «hjernealder» ved hjelp av skanning.

Det gjorde de ved å hjerneskanne over 1500 friske mennesker med Magnetic resonance imaging (MRI-skanner).

Så brukte de programmet for å anslå alderen på hjernen til 113 friske mennesker og 99 pasienter med traumatiske hodeskader som hjernerystelse, kraniebrudd eller hodeskader med blødninger. Skadene hadde ført til vedvarende nevrologiske problemer.

Årsaken til skadene var trafikkulykker, fall eller overfall. Skaden var skjedd alt fra en måned og opptil 46 år før skanningen ble gjort.

Fødselsdatoen din sier ikke nødvendigvis noe om helsen din eller hvor lenge du kommer til å leve. Et alvorlig slag mot hodet som etter et fall mot isen, kan faktisk få hjernen din til å bli flere år eldre.

Det viser en studie fra Imperial College i London som er publisert i aprilutgaven av Annals of Neurology.

Fem år eldre

De friske deltakerne hadde i gjennomsnitt samsvar mellom virkelig alder og analysert hjernealder.

Men hos deltakere med alvorlige hodeskader etter fall, trafikkulykker eller overfall, fant forskerne endringer i volumet av hvit substans og grå materie i ulike deler av hjernen.

Dette tilsvarte vanlige endringer som kommer med økt alder. Hos pasientene med hodeskade viste analysene en hjerne som i snitt var fem år eldre enn det den virkelige alderen deres skulle tilsi.

Hos pasientene med alvorlige skader var det større avvik fra person til person. De som hadde større forskjeller enn snittet, hadde også kognitive svekkelser. Som for eksempel dårlig hukommelse og lengre reaksjonstid.

En stor dansk studie har tidligere vist at risikoen for psykisk sykdom firedobles etter hodetraumer som hjernerystelser, kraniebrudd, og hodeskader med blødninger. 

Helserisiko

– Din kronologiske alder er ikke nødvendigvis den beste pekepinnen på helsen din eller hvor mye lenger du kommer til å leve. Det sier James Cole ved Institutt for indremedisin ved Imperial College i London i en pressemelding. Cole ledet studien.

Ifølge ham er det stor interesse for å finne biologiske tegn på aldring som kan brukes til å måle helserisiko og forutsi fremtidige problemer.

Øker risiko for demens

Det er allerede kjent at hodeskader øker risikoen for nevrologiske tilstander som henger sammen med alderen, som for eksempel demens.

Forskerne mener dataprogrammet som de har utviklet, kan bli et viktig verktøy for å identifisere pasienter som er utsatt for å utvikle slike problemer. Målet er å sette i gang behandling som kan forsinke eller forebygge hjernens aldring.

Ifølge forskeren kan ettervirkninger av alvorlige hodeskader bidra til utvikling av Alzheimers eller andre former for demens.

Skaden øker over tid

Forskerne fant også sammenheng mellom tiden som hadde gått siden deltakerne hadde fått skaden og raskere aldring av hjernen. Men tiden leget ikke hjernens skader, tvert imot.

Funnene tyder på at endringer i hjernestrukturen ikke bare skjer idet skaden blir påført, men skyldes pågående biologiske prosesser etterpå, forklarer forskerne.

– Traumatisk hjerneskade er ikke en statisk hendelse. Den kan sette i gang prosesser, muligens betennelsesreaksjoner, som kan forårsake mer skade i hjernen i årevis etterpå, sier James Cole.

Selv om endringene ligner dem forskerne ser ved normal aldring, hadde aldringen skjedd raskere etter skaden.

Avverge sykdom

Forskerne mener til og med at aldersanalysen kan brukes på mennesker som utad virker friske.

– Dermed kan vi kanskje identifisere personer med høy risiko for hjernesykdommer og sette igang behandlinger som kan avverge sykdom, sier Cole.

Referanse: 

James H. Cole mfl: Prediction of brain age suggests accelerated atrophy after traumatic brain injury. Annals of Neurology. Volume 77, utgave 4, april 2015. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS