Gravide kan trygt ta forebyggende medisin mot influensa, uten fare for fosteret, melder Folkehelseinstituttet. De har samarbeidet med andre land om en stor studie på temaet. (Illustrasjonsfoto: Albina Tiplyashina / Shutterstock / NTB scanpix)

Støy og eksos kan øke risikoen for svangerskapsforgiftning

Ny forskning tyder på at kvinner som bor et sted der de utsettes for støy og luftforurensning fra biler, har høyere risiko for svangerskapsforgiftning.

Svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning er en kombinasjon av blant annet for høyt blodtrykk og utskillelse av proteiner i urinen etter 20. graviditetsuke.

Om lag 3 prosent av alle gravide utvikler tilstanden i en eller annen grad. De fleste har ingen symptomer og får stilt diagnosen ved rutineundersøkelse hos lege eller jordmor, mens andre kan få hodepine, synsforstyrrelser, bryst- eller magesmerter og åndenød.

Svangerskapsforgiftning behandles med blodtrykksbehandling og i alvorlige tilfeller igangsettelse av fødsel.

Årsaken til er ikke kjent.

Tre prosent av alle kvinner opplever svangerskapsforgiftning. Det er en tilstand der blodtrykket stiger, og det spres proteiner i blodet som kan være farlige for barnet.

Nå viser ny forskning at årsaken blant annet kan være støy og forurensning fra biler.

Forskere har lenge visst at forurenset luft skader gravides kropper, men det er første gang de viser at det samme trolig er tilfelle med støy.

Det er også første gang forskere kobler forurensning og svangerskapsforgiftning.

Dermed havner den nye forskningen midt i debatten om det å leve i støy og forurensning fra trafikken.

– Vi har begynt å få mer fokus på de helseskadelige effektene av støy, men det er ikke nok. Det kan ha en skadelig effekt på blant annet kvinner som er gravide, forteller en av forskerne bak den nye studien, førsteamanuensis Marie Pedersen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab – Epidemiologi og Screening ved Københavns Universitet i Danmark.

Data fra stor dansk studie

I den nye studien, som nylig er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Epidemiology, har Marie Pedersen og kollegene hennes brukt data fra det store, danske forskningsprosjektet Bedre Sundhed i Generationer.

Helt siden midten av 1990-tallet har forskere i dette prosjektet fulgt livsstil og helse for gravide kvinner og barna deres. Målet er å belyse sammenhenger mellom blant annet miljø, livsstilsfaktorer og helse.

Nå har forskerne undersøkt forekomsten av høyt blodtrykk under graviditet og innleggelser på grunn av svangerskapsforgiftninger blant de disse kvinnene, som fødte fra 1996 til 2002.

Ved hjelp av avanserte modeller kunne de ut fra kvinnenes adresser beregne konsentrasjonene av luft- og støyforurensning, som de deretter kunne sammenligne med forekomsten av svangerskapsforgiftninger og høyt blodtrykk.

Studien viste at de kvinnene som bodde i områder med mye støy og forurensning, oftere ble utsatt for svangerskapsforgiftning.

– Resultatene peker på en sammenheng mellom hvor mye støy og forurensning kvinnene utsettes for og risikoen for svangerskapsforgiftning, sier Marie Pedersen, som likevel understreker at flere studier må bekrefte funnene.

10 desibel øker risiko med 10 prosent

Hver gang støynivået øker med 10 desibel, øker risikoen for svangerskapsforgiftning med 10 prosent.

– Her snakker vi om konstant bakgrunnsstøy fra for eksempel trafikken, men vi har også tatt høyde for støy fra togtrafikk og flytrafikk, forklarer Pedersen.

På samme måte er en økning på 10 mikrogram per kubikkmeter av eksosgassen NO2 forbundet med en økning i risikoen på syv prosent.

– Det dreier seg om en betydelig økning, forteller Pedersen.

Spesielt de store byene som København og Århus har høye nivåer av både støy og NO2.

Graviditet presser kroppen

Hvordan støy og forurensning leder til svangerskapsforgiftning, er fortsatt ikke kjent, men Marie Pedersen har en hypotese.

– Kvinnens kropp er under et hardt press under graviditeten. Blodtrykket endrer seg automatisk for å kunne forsyne barnet med næringsstoffer, så man har allerede en høyere risiko for å få for høyt blodtrykk, forklarer Marie Pedersen.

Siden kroppen under graviditeten allerede er på terskelen til å bli stresset, skal det ikke så mye til for å skyve den utover kanten, slik at blodtrykket stiger enda mer, noe som kan føre til svangerskapsforgiftning.

Mange eksperimentelle og epidemiologiske studier støtter ifølge Pedersen at støy og luftforurensning påvirker både helse og livskvalitet negativt.

– Kronisk støy fra for eksempel trafikk kan blant annet gi dårlig søvn. Det stresser kroppen, og det kan føre til høyt blodtrykk. Luftforurensningen kan også påføre kroppen et konstant stress, noe som kan føre til et overarbeidet immunforsvar. Det kan igjen føre til høyt blodtrykk og dermed også til svangerskapsforgiftning, sier Pedersen.

Graviditetsforsker er enig

Heather Boyd er doktorgradstudent ved Statens Serum Institut i Danmark, der hun forsker på svangerskapskomplikasjoner, primært svangerskapsforgiftninger.

Hun har ikke deltatt i den nye studien, men hun kjenner forskerne bak studien og har lest om arbeidet.

– Jeg ville ha kommet frem til noenlunde samme fortolkning. Det ser ut til at noen kvinner under graviditeten allerede er under et stort press, og at det ikke skal mye til for å skape ubalanse i hjerte og blodomløp. Her kan stress på grunn av støy eller forurensning være årsaken, mener hun.

Boyd mener noen kvinner er mer utsatt for svangerskapsforgiftning, og at støy og forurensning kan utløse sykdommen.

– Noen treningsfysiologer sammenligner en graviditet med en ni måneder lang maraton. Da skal det ikke så mye til før kvinnene med risikofaktorer for svangerskapsforgiftning, for eksempel svakere hjerte, ikke lenger kan følge med, sier hun.

Neste skritt er å se på barna

Ifølge Marie Pedersen kan man håpe at de nye resultatene, sammen med andre studier, kan føre til tiltak mot støy og forurensning i trafikkerte områder.

Det neste skrittet i forskningen hennes er å se på hvordan det påvirker neste generasjon.

– Den neste studien vår vil belyse om dette også påvirker barna. Spørsmålet er om det kan føre til at barna får diabetes eller høyt blodtrykk senere i livet, forteller hun.

Referanse:

Pedersen, M. (m.fl) Impact of Road Traffic Pollution on Pre-eclampsia and Pregnancy-induced Hypertensive Disorders, Epidemiology (2016), doi: 10.1097/EDE. 0000000000000555

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS