I en studie kommer det fram at friske kvinner over 40 tok planlagt keisersnitt nesten tolv ganger så ofte som de i tidlig 20-årene. – Urovekkende mange eldre kvinner tar keisersnitt uten at det er medisinsk grunn til det, mener forskeren bak studien. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Bør eldre kvinner velge keisersnitt?

Eldre friske kvinner opplever oftere komplikasjoner under fødsel enn de yngre, men forskjellene er små, viser en ny studie. 

Norske kvinner får barn senere enn før. Dette innebærer også at det blir flere fødende over 40.

Gynekolog Lina Herstad har møtt eldre friske kvinner som ber om å få planlagt keisersnitt fordi de har hørt at det er risikofylt å føde som eldre.

Derfor ville hun finne ut mer om risikoen ved å føde når man er eldre i doktorgraden sin ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.

I en av studiene hennes fant hun at friske kvinner over 40 tok planlagt keisersnitt nesten tolv ganger så ofte som de i tidlig 20-årene.

Selv om de fleste fødte vanlig, mener gynekologen at trenden er bekymringsfull.

– Urovekkende mange eldre kvinner tar keisersnitt uten at det er medisinsk grunn til det, mener gynekologen.

Plukket ut de friske eldre

Tidligere forskning har vist at høy alder er forbundet med større risiko under fødsel. Men disse studiene har blandet de friske og syke eldre og kan derfor ha gitt et skjevt bilde, forteller Herstad.

– Mange eldre fødende har høyere utdannelse, kontroll på det meste og er mer helsebevisste.

Derfor konsentrerte gynekologen seg om de friske mødrene.

Flere komplikasjoner blant eldre fødende

Lina Herstad har nylig fullført doktorgraden sin ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. (Foto: Ram Gupta)

Ved å studere bare friske kvinner kunne Herstad og kollegaer undersøke om det virkelig er faglig støtte for at alderen alene gjør det farligere å føde. 

Forskerne samlet informasjon om 177 000 friske kvinner som fødte for første gang mellom 1999 og 2009 fra Medisinsk fødselsregister og Statistisk sentralbyrå.

De undersøkte sammenhengen mellom mors alder og ulike komplikasjoner hos både henne og barnet.

For tre av komplikasjonene var det høyere risiko for eldre kvinner, uavhengig av om de tok keisersnitt eller fødte vanlig. De eldre mødrene fikk oftere moderate blødninger, og babyene deres hadde oftere infeksjoner og dårlig allmenntilstand rett etter fødselen.

Men forskjellene var små, særlig for babyene.

Få tilfeller blant babyene

Fødselsleger gir nyfødte babyer en poengsum mellom null og ti. Denne summen kalles Apgar og sier noe om allmenntilstanden, hvor null er dårligst, og ti er best.

De eldre kvinnene hadde høyere risiko for å føde babyer med en poengsum på under fire, som altså betyr dårlig allmenntilstand.

Men dette gjaldt veldig få babyer. Blant de yngste kvinnene gjaldt det tre av tusen babyer, sammenlignet med fem av tusen blant fødende over 35 år.

Infeksjoner hos babyene skjedde heller ikke ofte. Antall tilfeller økte fra 1,5 av hundre fødsler blant de yngste mødrene til 3,6 av hundre hos de eldste kvinnene.

Blødninger vanligere hos eldre

Moderate blødninger er derimot en vanligere komplikasjon, som rammet flere av de eldre førstegangsfødende. Andelen som opplevde dette økte fra elleve prosent for de yngste kvinnene til 18 prosent for de eldste.

Herstad presiserer at disse blødningene ikke er dramatiske.

Fødselen ender oftere i akutt keisersnitt

Forskningen til Herstad og kollegaer viste også at kvinner over 40 hadde tredoblet risiko for at fødselen endte i akutt keisersnitt.

Det er altså vanligere at legene vurderer at babyen må komme fort ut hos eldre enn hos yngre fødende.

Forskerne fant også at det var størst risiko for andre komplikasjoner når fødselen endte i akutt keisersnitt.

Å unngå denne akutte situasjonen kan være en av grunnene til at eldre kvinner og helsepersonell heller vil planlegge et keisersnitt fra starten av.

Vanlig fødsel eller keisersnitt?

Derfor sammenlignet Herstad risikoen eldre fødende ble utsatt for ved de to forskjellige valgene. Altså hvor stor den samlede risikoen var avhengig av om kvinnene planla keisersnitt eller vanlig fødsel.

Av de fødende over 35 år var det 373 som planla keisersnitt fra starten og 10 626 som planla å føde vanlig. I den siste gruppen endte fødselen enten på vanlig måte, ved hjelp av tang, vakuum eller klipping eller med akutt keisersnitt.

Herstad presiserer at det var litt for få personer i gruppen med planlagt keisersnitt til å konkludere hva som er mest risikofylt.

Men de fant allikevel noen forskjeller som kan gi en pekepinn:

  • Det var oftere blødninger hos de fødende som tok planlagt keisersnitt.
  • Blant de som planla å føde vanlig, uavhengig av hvordan barnet ble født til slutt, havnet babyen oftere på intensivavdelingen eller fikk infeksjoner.

Men komplikasjonene hos babyene var fortsatt sjeldne.

Sett under ett mener Herstad derfor at disse forskjellene ikke er god nok grunn til å planlegge keisersnitt.

– Jeg vil anbefale vanlig fødsel for friske eldre kvinner, slår gynekologen fast.

Leger forventer flere komplikasjoner

Herstad stiller også spørsmål ved om alle de akutte keisersnittene er nødvendige. Det er kjent at fødselen kan ta lengre tid for eldre kvinner. Gynekologen er derimot ikke sikker på at dette er et problem.

– Kanskje det er greit at det tar lang tid? Det blir litt «Catch-22». De eldre kvinnene har kanskje litt økt risiko, men fordi vi som er helsepersonell vet dette, griper vi kanskje inn oftere enn nødvendig.

Det trengs mer forskning for å svare på dette.

Men gynekologen håper uansett at forskningen hennes kan bidra til å bevisstgjøre helsepersonell og bistå eldre kvinner til å ta et informert valg.

Referanser:

L. Herstad, m.fl.: Elective cesarean section or not? Maternal age and risk of adverse outcomes at term: a population-based registry study of low-risk primiparous women, BMC Pregnancy Childbirth 2016, 17;16:230, doi: 10.1186/s12884-016-1028-3. Sammendrag.

L. Herstad, m.fl: Maternal age and elective cesarean section in a low‐risk population, Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2012, 91(7), 816-823. Sammendrag.

L. Herstad, m.fl: Maternal age and emergency operative deliveries at term: a population-based registry study among low-risk primiparous women, BJOG 2015,.;122(12) :1642-51. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS