Blant de 614 selvmordene registrert i 2016 var 418 hos menn og 196 hos kvinner. (Foto: Frank May, NTB scanpix)

Selvmordsrisikoen redusert med en firedel på én generasjon

I 2016 tok 614 nordmenn sitt eget liv, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Antall selvmord er nå 12 per 100 000 innbyggere, mot 16,4 i 1990.

– Mesteparten av nedgangen siden 1990 skyldes reduksjon i antall selvmord hos menn. Forskjellen mellom kjønnene er blitt mindre, sier overlege Christian Lycke Ellingsen ved Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.

Fra 1990 har det vært en nedgang i selvmordsraten for menn fra 25 til 16 per 100 000, hos kvinner fra 9 til rundt 7.

– Selvmord har mange og sammensatte årsaker, og det er vanskelig å peke på en enkelt grunn til nedgangen, understreker overlegen.

Kjønnsforskjeller

– I 1990 var det nesten tre ganger så mange selvmord hos menn som hos kvinner, mens forholdet nå er nær to til én, sier Christian Lycke Ellingsen.

Blant de 614 selvmordene registrert i 2016 var 418 hos menn og 196 hos kvinner. 57 prosent av dem som tok sitt eget liv var i aldersgruppen 30 til 59 år. Medianen er 47 år. I aldersgruppen under 20 år var det 35 selvmord; 5,7 prosent eller ett av 17 selvmord skjedde blant tenåringer.

– Selv om antallet selvmord var noe høyere i 2015 og 2016 enn foregående år, så kan vi ikke si at dette innebærer en signifikant økning i selvmordsraten. Det vil alltid være noe variasjon fra år til år, og det vi ser er fremdeles innenfor de svingningene vi kan forvente, sier Lycke Ellingsen.

Likt EU-tallene

Gjennomsnittet for de siste ti årene i Norge var 11,5 selvmord per 100 000 mennesker for begge kjønn samlet.

Ifølge Eurostat var den gjennomsnittlige selvmordsraten i EU for årene 2006 til 2014 svært nær det vi har sett i Norge: 11,7 per 100 000, men i EU er selvmordsraten lavere for kvinner (5,1) og høyere for menn (17,8) enn i Norge.

I Norge er det flest selvmord på Østlandet utenom Oslo og Akershus og færrest selvmord på Vestlandet, særlig Sogn og Fjordane.

Powered by Labrador CMS