Få vil studere klassiske språk ved Universitetet i Oslo. Sanskrit, hindi, og kristendom kultur og læring er fagene med aller færrest søkere. Foto: EPA/Scanpix NTB)

Få vil studere kristendom og kultur

Bare én person har søkt på bachelor i kristendom, kultur og læring ved Universitetet i Oslo.

I alt har 40 000 personer søkt om opptak til studier ved Universitetet i Oslo (UiO) til høsten. Men en rekke bachelorstudier ved UiO har bare noen få søkere. Kristendom og visse språk- og kulturstudier er blant de minst populære fagene, ifølge Uniforum.

– Kristendom, kultur og læring er et av programmene vi skal se på når vi revurderer vår portefølje, sier dekan Aud Valborg Tænnesen ved teologisk fakultet til Uniforum.

Sanskrit og hindi lite in

Blant fagene med færrest søkere er åtte av elleve ved Historisk-filosofisk fakultet.

Bare ni søkere har klassiske språk som sitt førstevalg til samordna opptak. Like få er interessert i å studere India og sanskrit eller hindi. Disse fagene har bare henholdsvis ni og ti søkere, skriver Uniforum.

Men ifølge studiedekan Eirik Welo er ikke et fag nødvendigvis nedleggingstruet, selv om det har få studenter.

Labert for hebraisk og Latin-Amerika 

Mens Latin-Amerikastudier var populært for noen år siden, har bare ti søkere valgt dette som sitt førstevalg i årets samordna opptak.

Midtøsten-studier med hebraisk og polsk, tsjekkisk og bosnisk/kroatisk/serbisk er andre fag med lave søkertall. De to fagene har 14 søkere hver.

Generelt er religion og visse språkfag lite populært blant dagens unge.

Bare 15 har søkt på bachelorstudiet i kristendom, og like få har siktet seg inn på en bachelor i tysk.    

Kulturhistorie og portugisisk er ikke stort mer populært, med bare 16 søkere.   

Minst populært ved NTNU

Norges største universitet NTNU har økt søking i år, og to av ti har dette universitetet som førstevalg. Men også her er det noen fag som skiller seg ut som lite populære. 

Fagene Antikkens kultur og klassiske fag, mediefag og europastudier med tysk fremmedspråk har seks søkere hver, ifølge Universitetsavisa. Til tross for at disse fagene har 48 studieplasser til sammen. 

Bare to vil ta en bachelor i fransk ved NTNU, og bare fire vil studere fonetikk samme sted. 

Avisen ved NTNU har studert samordna opptak for hele landet og funnet at hele 280 studietilbud er så lite ettertraktet at de har under én søker per studieplass.

38 utdanninger har under fem søkere. Se hele listen her. 

Andre språkfag øker

Totalt er det økt søking til språkfag, både nasjonalt og ved UiO. Men det er engelsk og Midtøsten-studier med arabisk som er mest populært.

Det er om lag tre førstevalgssøkere per studieplass ved UiO. 

Det mest populære faget er rettsvitenskap med 1724 søkere. Medisin er på andreplass ved UiO med 964 søkere. 

På landsbasis er det Politiutdanningen i Oslo, siviløkonomutdanningen ved NHH i Bergen og juss ved UiO som trekker til seg aller flest søkere.

Powered by Labrador CMS