Fokus på nordområdene

Norut Samfunnsforskning starter 2006 med nytt strategiprogram. Målet er å dreie forskningen mot nordområdeproblematikk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Ann Therese Lotherington (t.v.) og May-Britt Ellingsen er drivkreftene bak den nye nordområdesatsingen til Norut Samfunnsforskning."

Strategiarbeidet bygger videre på allerede eksisterende forskningsprosjekter, og Norut setter særlig fokus på samarbeid og tillitsbygging i nord.

Norut Samfunn skal bli en bidragsyter og nettverksbygger i samarbeidet mellom næringsliv, forvaltning og forskning.

Selskapet skal styrke den viktige samfunnsvitenskapelige kunnskapen om utviklingen i nordområdene, og målet er å utvikle komplementær kompetanse i forhold til andre kunnskapsmiljøer.

Samarbeid og utvikling krever tillit

Arbeidet med programmet er allerede godt i gang, og målsettingen med programmet er todelt:

1) utvikle kunnskap om tillitsbyggende prosesser i nordområdene

2) bygge og bidra til å synliggjøre samfunnsvitenskapelig kunnskap om nordområdene

- Tillit er en betingelse for samarbeid og utvikling i nordområdene, sier seniorforsker May-Britt Ellingsen, som har utviklet programmet sammen med forskningsleder Ann Therese Lotherington.

Forskerne skal nå gå dypere inn i tillitsprosesser knyttet til tema som for eksempel demokrati, likestilling, ungdom og telemedisin.

Nordområdene - mer enn olje, gass og fisk

En annen viktig del av satsingen er seminarrekken med fokus på nordområdene. Seminaret skal arrangeres jevnlig og skal ha både lokale og nasjonale foredragsholdere.

Tema for det første seminaret er “Nordområdene - mer enn olje, gass og fisk” og blir arrangert 15. mars.

Innledere på dette seminaret er Johan Petter Barlindhaug fra Barlindhaug AS, Bente Aasjord fra Kvinneuniversitetet i Nordland, Britt Kramvig fra Norut Samfunnsforskning og Bjørn-Petter Finstad fra Norut Samfunnsforskning

- Som regel ser vi for oss menn når det er snakk om nordområdene, men det er selvsagt en rekke kvinner som har kompetanse og forsker på området, sier forskningsleder Ann Therese Lotherington.

Seminaret er et viktig bidrag for å synliggjøre den kvinnelige kompetanse på området.

Case-studier

Forskerne skal også gjøre case-studier som følger utviklingen av viktige institusjoner i nordområdene. De skal de neste årene følge utviklingen av Barentssekretariatet, Barentsrådet, det nye Barentsinstituttet og Ekspertutvalget for nordområdet.

Det nye strategiprogrammet er finansiert av Norges forskningsråd og skal gå fram til 2008.

Powered by Labrador CMS