Studentene i undersøkelsen forteller at plagene som regel startet i midten av tenårene. (Illustrasjonsfoto: Frank May/NTB scanpix)

En av tre studenter hadde symptomer på psykiske lidelser

Symptomer på depresjon og angst var de vanligste plagene blant studentene som ble spurt i åtte land.

Mer enn hver tredje ferske student kan ha psykiske problemer, viser en undersøkelse fra fire verdensdeler.

35 prosent av de nærmere 14 000 heltidsstudentene fortalte om symptomer som tilsier at de kan ha en psykisk lidelse.

Flest hadde tegn på depresjon eller angst. Langt færre misbrukte alkohol eller andre rusmidler, hadde bipolar lidelse eller maniske episoder.

Ikke en representativ undersøkelse

Undersøkelsen ble sendt ut til alle førsteårsstudenter ved 19 læresteder i Australia, Belgia, Tyskland, Mexico, Nord-Irland i Storbritannia, Sør-Afrika, Spania og USA. Den kan ikke si noe om hvordan studenter flest har det i de åtte landene.

Universitetene var ikke valgt ut tilfeldig og det varierte hvor mange av studentene som svarte på spørreskjemaet. Bare sju prosent i Australia, mot hele 79 prosent i Mexico.

Nesten halvparten av studentene oppga problemer i Australia, men der hadde studien til gjengjeld altså svært få deltakere.

I Belgia, der over halvparten svarte, hadde 22 prosent psykiske plager.

Så mange svarte

Andelen studenter som svarte på undersøkelsen i de forskjellige landene:

Australia: 7 prosent

Tyskland, Spania og Sør-Afrika: 13 prosent

USA og Nord-Irland: 17 prosent

Belgia: 56 prosent

Mexico: 79 prosent

Angst og depresjon også blant norske studenter

Ettersom studentene selv forteller om plagene sine, kan det hende at de ikke ville fått en diagnose i møte med fagfolk.

Resultatene stemmer likevel overens med en del andre undersøkelser.

Årets utgave av den norske Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) viser at flere enn hver fjerde student oppgir å ha symptomer og plager som er forbundet med angst og depresjon, melder NTB.

I Norge sier dessuten én av tre at de er ensomme, ifølge undersøkelsen blant de 50 000 norske studentene, flest kvinner.

Oppsøker ikke hjelp

Mange studenter oppsøker ikke hjelp ved lærestedet, viser andre undersøkelser, også den norske SHoT-undersøkelsen.

Forskerne bak den internasjonale undersøkelsen frykter at det kan bety at unge med psykiske lidelser ikke får behandling.

De spurte om seks typer psykiske lidelser, så studentene kan ha hatt andre utbredte plager som spiseforstyrrelser eller atferdsproblemer uten at de ble fanget opp.

Problemene begynte typisk i 14-årsalderen, svarte studentene.

Utbredt i flere grupper

Det var ikke noen grupper som hadde mye mer problemer enn andre. Forskerne fant bare en svak sammenheng mellom psykiske lidelser og for eksempel kjønn og alder, noe som betyr at dette er vanlige plager blant alle typer studenter.

Det var likevel noen flere som hadde symptomer blant kvinner, studenter eldre enn 18 år, ikke-religiøse og homofile.

De som hadde gjort det dårlig på skolen eller manglet en indre motivasjon for å studere, slet også i litt større grad enn andre.

Et flertall hadde derimot psykiske problemer blant de få studentene som identifiserte seg som transkjønnede eller verken som mann eller kvinne.

Referanse:

Randy P. Auerbach mfl: WHO World Mental Health Surveys International College Student Project: Prevalence and Distribution of Mental Disorders. Journal of Abnormal Psychology, online 13. september 2018. Doi: 10.1037/abn0000362.

Powered by Labrador CMS