– Studenter er i en overgang til voksenlivet. De skal klare seg selv, etablere nytt sosialt nettverk og levere på høye krav. Dette ser ut til å gjøre studentene mer utsatt for psykiske plager, sier leder for studenthelseundersøkelsen Kari Jussie Lønning. Foto: Frank May / NTB scanpix

Andelen studenter med psykiske problemer øker

De fleste tall peker oppover for norske studenter, og de fleste forteller at de har det bra. Likevel øker andelen som har psykiske problemer.

Over én av fire sliter psykisk, viser undersøkelsen der studenter er blitt spurt om angst, depresjon og somatiske plager.

– Disse funnene er ikke gledelige, og jeg har i flere sammenhenger omtalt dette som bekymringsfullt, sier leder for undersøkelsen, Kari Jussie Lønning.

Over 50 000 studenter fra hele landet har svart på Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018.

- Ressurssterk

I 2010 svarte én av seks at de hadde alvorlige eller mange psykiske problemer, i 2014 økte tallet til én av fem, og nå i 2018 sier 29 prosent at de har psykiske plager.

– Dette må bli gjenstand for ettertanke og diskusjon og et enda mer målrettet arbeid på forebygging. Den store fordelen er at studentene er en veldig ressurssterk gruppe som kan dra nytte av hjelp og tiltak, sier Lønning.

Lederen for undersøkelsen understreker likevel at majoriteten av norske studenter svarer at de har det bra. De aller fleste gir til kjenne en god fysisk og psykisk helse, høy trivsel, en økonomisk situasjon som de håndterer, og en boligsituasjon de trives i.

Også når det gjelder trivsel på studiestedet, er det veldig mange som er fornøyd.

Studenthelsemelding

Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker en egen studenthelsemelding. De oppfordrer utdanningsminister Iselin Nybø (V) til å ta ansvar og følge opp, særlig siden hun og partiet hennes har lagt fram krav om en studentmelding tidligere.

– Det er ikke ett enkelttiltak som kan løse dette. Det vi har savnet siden den første undersøkelsen i 2010, er en helhetlig plan. Vi må kartlegge hva som finnes av tilbud for studentene i dag, i kommunene og ved utdanningsinstitusjonene. Vi må snu trenden, sier leder Håkon Randgaard Mikalsen i NSO.

Utdanningsminister Iselin Nybø (v) lover ikke noen studenthelsemelding, men er opptatt av at alle ledd jobber sammen, både i kommunehelsetjenesten, samskipnadene og studiestedene.

– Alle som har vært 19 år og flyttet til ny by for å studere, vet at det er ganske tøft. Når det gjelder forebygging, er jeg glad for at universitetene gjennomfører fadderuke der men treffer venner og får et sosialt miljø. Heldigvis er det sånn at de aller, aller fleste trives godt på studiet sitt og i studiebyen, sier utdanningsministeren.

Powered by Labrador CMS