E-bøker for barn er for dårlige, ifølge internasjonalt forskernettverk. – Gode digitale fortellinger lar barnet få kontrollere tempoet og inneholder ikke distraherende elementer eller spill som trekker barnet ut av fortellingen, sier forsker ved Leseseneret. (Foto: Jan Haas / NTB scanpix)

Forskere er bekymret for dårlig kvalitet på e-bøker for barn

Selv om det finnes gode digitale fortellinger for barn, er de gjerne usynlige for barna og foreldrene fordi de ikke finnes der de laster ned apper.

Mange norske barn har nettbrett som leketøy, og det er ikke rart at de yngste lar seg fenge. Apper og spill som appellerer med bilder, lys og aktiviteter kan være til stor glede for ungene – og la oss bare innrømme det: De kan gi foreldre et kjærkomment pusterom i travle hverdagstimer.

Flere foreldre beroliger seg med at de har lastet ned apper som er bøker eller fortellinger i digital form. For lesing og litteratur er jo alltid bra og lærerikt, eller?

Så enkelt er det dessverre ikke, ifølge førsteamanuensis Trude Hoel ved Lesesenteret.

– Selv om det å få tilgang til bøker selvsagt er bra, er både tilbudet og kvaliteten for dårlig for mye av barnelitteraturen som tilbys på digitale plattformer.

– For det første er nesten alle digitale barnebøker man finner i App Store eller Google Play på engelsk. I tillegg er kvaliteten på både innholdet og designet i beste fall varierende.

Samhandling mellom barnet og den digitale boka

Mange spør seg kanskje om det å sitte med et nettbrett overhodet kan komme i nærheten av å lese sammen med en voksen. Men skal vi tro Hoel, kan de beste digitale fortellingene ha noe nytt å tilby barna.

– Mens papirboka er avhengig av en voksen formidler, kan også god digital barnelitteratur legge til rette for samhandling mellom barnet og fortellingen, sier Hoel.

Her er det ikke nødvendigvis snakk om enten – eller, mener forskeren.

– Barn møter gode fortellinger både på papir og på skjerm. Selv om nettbrettet selvsagt aldri kan erstatte trygg voksenkontakt, kan gode, interaktive barnebøker gi positive leseropplevelser og språkstimulering for de yngste.

Apper med for raskt tempo eller forstyrrende spill

Hoel er forsker i VEBB-prosjektet ved Lesesenteret, som undersøker bruk av bildebok-apper i barnehagers språkarbeid. Hun er også med i et internasjonalt og tverrfaglig forskernettverk som samler kunnskap om 0-8-åringers stadig mer digitaliserte hverdag i hele Europa.

Nå roper forskerne varsko om mangelfull kvalitet på digital barnelitteratur, særlig i land som Norge og andre mindre språkområder.

– Vi har forskningsbasert kunnskap om hvordan fortellinger og litteratur kan formidles til barn for å gi gode leseropplevelser og bidra til forståelse og språklæring. Gode digitale fortellinger lar barnet få kontrollere tempoet og inneholder ikke distraherende elementer eller spill som trekker barnet ut av fortellingen. De interaktive elementene er gjennomtenkte, utfyller fortellingen og fremmer leseopplevelsen og barnas forståelse.

– Og ikke minst er bøkene på barnets morsmål – enten originalt eller i en god oversettelse. Men mange av de digitale fortellingene på markedet bryter med disse prinsippene, sier Hoel.

Flerspråklige familier kan ha god hjelp av interaktive e-bøker

Hun mener det haster å få realisert potensialet som ligger i gode digitale barnebøker.

– Barn utvikler språket sitt i alle situasjoner hvor språk blir brukt, også når de sitter med nettbrettet. Særlig barn og familier med andre språkbakgrunner enn norsk kan ha kjempegod nytte av gode, norske digitale bøker. Bildebok-apper kan også veilede foreldre med liten leseerfaring i hvordan de kan støtte barnets språkutvikling, språkforståelse og lesing ved å lese sammen, sier hun.

Men det er ikke lett å finne frem til det som finnes av gode e-bøker for barn – hverken for barna selv, foreldre, barnehage eller skole.

– Foreldre og lærere som forsøker å ta gode valg, må forsere en forvirrende jungel, med liten kunnskap om hva de skal se etter, sier Hoel.

Hun mener at mange av dem som lager digitale fortellinger for barn, har for lite kunnskap.

– Produsentene har utfordringer og mangler blant annet kompetanse om hvordan de kan fremme digitale leseopplevelser, som ivaretar både litterære og språklige aspekter, for de yngste leserne.

Trenger ikke-kommersielle plattformer

Men ifølge Hoel finnes det e-bøker som kan gi gode, digitale litteraturopplevelser for norske barn. Problemet er at de gjerne er usynlige og vanskelig tilgjengelige.

Det skyldes blant annet at det er vanskelig å distribuere barnelitteratur på de vanligste plattformene som App Store og Google Play, forklarer forskeren . Disse plattformene er nemlig tilrettelagt for spill – og ikke for litteratur.

Forskernettverket mener det derfor bør lages ikke-kommersielle plattformer som presenterer digital barnelitteratur av høy kvalitet på ulike språk. Dette mener de vil gjøre det enklere for foreldre, barnehagelærere og lærere å finne frem til god digital litteratur for de yngste.

Forskerne mener også at barnehagelærere, lærere og lærerstudenter trenger kunnskap om hvordan de kan lese og bruke digital barnelitteratur i barnehagen og i klasserommet. Produsentene på sin side trenger mer kompetanse om hvordan de kan skape god, digital barnelitteratur, mener forskerne i det internasjonale forskernettverket.

Kilde: DigiLitEy Reading online policy

Powered by Labrador CMS