Professor synes det er meningsløst å sette voksne asylsøkere på skolebenken og mener de i større grad må «ta seg fram selv». (Illustrasjonsfoto: Lisa F. Young, Shutterstock, NTB scanpix)

Professor mener asylsøkere må «ta seg fram selv»

Økonomiprofessor Kjell G. Salvanes synes det er meningsløst å sette voksne asylsøkere på skolebenken og mener de i større grad må «ta seg fram selv».

Salvanes er en av innlederne når regjeringens produktivitetskommisjon arrangerer frokostmøte om hvordan arbeidsmarkedet skal absorbere den økte tilstrømmingen av flyktninger og asylsøkere. Professoren ved Norges Handelshøyskole (NHH) er kritisk til både introduksjonsprogrammet og bosettingspolitikken som føres i dag, skriver Klassekampen.

– Det er meningsløst å sette førstegenerasjon på skolebenken. Det vi skal satse mest på, er at andregenerasjon skal bli en del av det norske samfunnet, sier Salvanes. Han mener også det bør bli lettere for dem som har høyere utdanning å få den godkjent. For dem som har lite skolegang, har han mer tro på jobb enn skole.

La dem ta seg fram selv. De må få mulighet til å klare seg selv og jobbe, sier Salvanes, som også mener midlertidig arbeidstillatelse må gis med en gang asylsøkeren er registrert.

Generalsekretær Sylo Taraku i Likestilling-, integrering- og mangfold (LIM) mener likevel at introduksjonsprogrammet er viktig – særlig for kvinner – nettopp av hensyn til andregenerasjon.

– Kvinner med barn får da et mye bedre utgangspunkt til å følge opp barna sine på skolen, sier Taraku. 

Powered by Labrador CMS