En notis fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter - les mer.

Forskere skal undersøke utbredelsen av konspirasjonsforestillinger, som er relevant både for antisemittisme, muslimfiendtlighet og andre former for fordommer.
Forskere skal undersøke utbredelsen av konspirasjonsforestillinger, som er relevant både for antisemittisme, muslimfiendtlighet og andre former for fordommer.

Klar for ny undersøkelse av holdninger i Norge

Kulturdepartementet har gitt HL-senteret i oppdrag å lage en ny kartlegging av holdninger til etniske og religiøse minoriteter i Norge, med særlig fokus på jøder og muslimer. Arbeidet starter allerede i november i år.

Prosjektleder for denne tredje kartleggingen er HL-senterets Vibeke Moe, som også har deltatt i de to andre holdningsundersøkelsene. Hun håper at en kartlegging av holdninger til etniske og religiøse minoriteter blant ungdommer i Norge vil gi kunnskap både om utbredelse av fordommer, innhold i forestillinger og betydningen av sosiale relasjoner.

Hovedstudien vil fortsatt være å studere den voksne befolkningens holdninger og erfaringer over tid. Undersøkelsene vil derfor i stor grad være en gjentakelse av tidligere kartlegginger. Det betyr at forskerne for første gang kan analysere utviklingen av antisemittiske holdninger over en ti års-periode.

– Gjennom tre kartlegginger av antisemittisme og muslimfiendtlighet i perioden 2011-2021 vil Norge nå kunne følge utviklingen i befolkningens holdninger over 10 år, sier direktør Guri Hjeltnes ved HL-senteret.

Les mer om undersøkelsen på nettsiden til HL-senteret

Powered by Labrador CMS