Seksuelle overgrep mot barn er forbrytelser som ser ut til å øke, særlig på internett. Det er derfor et stort behov for effektive behandlinger for de med pedofil legning.
Seksuelle overgrep mot barn er forbrytelser som ser ut til å øke, særlig på internett. Det er derfor et stort behov for effektive behandlinger for de med pedofil legning.

Kreftmedisin dempet sex-lysten til menn med pedofil legning

Svenske forskere tror de har funnet en «nødbrems» som kan stoppe menn som er seksuelt interessert i barn.

I tre år har 52 frivillige menn som er seksuell interesserte i barn deltatt i en studie. Denne har vært ledet av Karolinska institutet og Göteborgs universitet i Sverige.

Målet har vært å finne en behandling som demper lysten til å forgripe seg på barn.

Det ser nå ut som om de har funnet noe som kan ha effekt. Etter en sprøyte med Degarelix, en medisin som brukes mot prostatakreft, gikk lysten på sex vesentlig ned.

Fikk indre ro

Halvparten av mennene fikk placebo i form av en sprøyte med saltvann, resten fikk kreftmedisinen. Denne skal blokkere signaler i hjernen som stimulerer testiklene til å produsere testosteron.

De som fikk sprøyten rapporterte om at de følte en indre ro. De tenkte ikke så mye på sex og de mistet den seksuelle interessen for barn.

Effekten av injeksjonen varte i nesten tre måneder.

Det ble rapportert om minimale bivirkninger av behandlingen. Men mange av disse mennene var deprimerte i utgangspunktet, derfor var det vanskelig å si noe om psykiske bivirkninger, mener forskerne bak studien.

Deltakerne i studien hadde blitt rekruttert gjennom en hjelpetelefon for mennesker som er bekymret for sin egen seksualitet.

Et flertall av de som fikk medisinen sier at de ønsker å fortsette med den etter at studien var over.

Stor mulighet for å forebygge

Christoffer Rahm, forsker ved Karolinska institutet, har ledet denne forskningen.

Har sier til svt.se at han håper medisinen kan brukes som en kjemisk nødbrems for menn som kanskje kan komme til å skade barn.

Det kan for eksempel være om en mann skal på ferie i Thailand eller skal passe et barnebarn, sier han.

Tidligere studier viser at ikke alle som blir seksuelt tent på barn begår seksuelle overgrep.

Men de som gjør det, sliter med denne seksuelle lysten i rundt ti år før de begår forbrytelsen. Dermed er det et stort tidsvindu for å forebygge forbrytelsen.

Tre risikofaktorer

Om lag én av ti jenter og én av tjue gutter er seksuelt misbrukt, først og fremst av menn med pedofil lidelse.

Seksuelle overgrep mot barn er forbrytelser som ser ut til å øke, særlig på internett. Det er derfor et stort behov for effektive behandlinger for de med pedofil legning.

Det er tre kjente risikofaktorer får at en mann skal begå et seksuelt overgrep mot et barn, sa Christoffer Rahm til det svenske tidsskriftet Forskning & Framsteg i 2016: høy seksuell lyst, lite empati og svak evne til å kontrollere impulser.

Felles for alle disse tre er at de har en kobling til testosteron. Om man tar bort hormonet, vil det derfor redusere risikoen, sa han.

Virker annerledes enn andre medisiner

Det er ikke noe nytt at menn som blir seksuelt opphisset av barn, blir behandlet med medisiner.

De første forsøkene på å gi legemidler som senker nivået av testosteron, såkalt kjemisk kastrering, startet allerede på 1970-tallet.

Den vanlige behandlingen i dag er en kombinasjon av psykoterapi, antidepressiva og medisiner som demper testosteronnivået.

Niklas Långström, professor ved Uppsala universitet i Sverige, gikk for et par år siden gjennom den tilgjengelige forskningen på behandling av pedofile lidelser.

Han sa i den samme artikkelen til Forskning & Framsteg at det ikke er tilstrekkelig vitenskapelige bevis for å si at legemidler reduserer risikoen for overgrep blant pedofile. Det samme gjelder psykoterapi.

De medisinene som tidligere har blitt brukt for å senke testosteronnivået fungerer imidlertid annerledes enn kreftmedisinen Degarelix. Med disse begynner testiklene å produsere enda mer testosteron de første dagene, noe som på kort sikt kan øke risikoen for overgrep. Først etter rundt en uke blir nivået senket og litt under normalt.

Trenger mer forskning

Rahm og hans kolleger håper derfor at denne medisinen kan gi en rask lindring for menn som kommer i en farlig situasjon, som en slags nødbrems.

Jan Antfolk, professor i psykologi vid Åbo Akademi i Finland, forsker på pedofile. Han sier til svt.se at den nye studien er solid. Men han påpeker at det at medisinen virker ikke bety det samme som at legemidlet virkelig er med på å redusere overgrep mot barn.

Til det trengs det langtidsstudier som sammenlikner behandlingen med psykologisk behandling, ikke bare placebo, mener han.

Sterkere selvkontroll

I 2016 skrev forskning.no om en tysk studie som viser at de med pedofil legning som ikke begår fysiske overgrep, har sterkere selvkontroll enn overgriperne.

I samfunnet er pedofili ofte ensbetydende med overgrep mot barn, men det er tydelig at pedofili verken er en nødvendig eller tilstrekkelig årsak til å begå seksuelle overgrep mot barn, sa Christian Kärgel, hovedforsker bak studien den gang til den britiske avisa The Independent.

Ikke alle individer med en pedofilidiagnose begår overgrep, på samme måte som mange som forgriper seg mot barn ikke er pedofile, sa han.

Referanse:

Valdemar Landgren mfl: Effect of Gonadotropin-Releasing Hormone Antagonist on Risk of Committing Child Sexual Abuse in Men With Pedophilic Disorder, JAMA Psychiatry, april 29, 2020.

Powered by Labrador CMS