Anbefaler nytt rentekutt

- Utsiktene for norsk økonomi forverrer seg, ledigheten er på vei opp, mens inflasjonen avtar, konstaterer professor Hilde Bjørnland ved BI. Hun anbefaler nytt rentekutt på 0,5 prosentpoeng.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hovedstyret i Norges Bank møtes i dag til årets første rentemøte for å vurdere rentenivået.

Den internasjonale finanskrisen fortsetter å by på utfordringer for både Norges Bank og regjeringen Stoltenberg.

På sitt siste rentemøte i 2008 overrasket Norges Bank ved å sette ned styringsrenten med hele 1,75 prosentpoeng ned til 3,0 prosent.

Siden den gang har regjeringen presentert en tiltakspakke på 20 milliarder kroner (offentliggjort 26. januar 2009), og varslet en ny tiltakspakke for bankene 9. februar.

Lavere rente gir økt kjøpekraft

Hild C. Bjørnland er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

- Utsiktene for norsk økonomi synes fortsatt å bli forverret, ledigheten er på vei oppover, mens inflasjonen er avtagende.

- Det kan derfor være behov for ytterligere stimulans gjennom økt etterspørsel, sier professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

Hun anbefaler hovedstyret i Norges Bank å sette ned renten med ytterligere 0,5 prosentpoeng i sitt rentemøte 4. februar 2009.

- En lavere rente kan bidra til dette ved å øke husholdningers og bedrifters kjøpekraft. En lavere rente kan også bidra til å motvirke en videre styrking av kronen man har sett de siste ukene, mener hun.

Ledigheten passerer 100 000

Norges Bank.

Bjørnland mener de økonomiske modellene som blant andre Finansdepartementet bruker, undervurderer utviklingen i arbeidsledigheten.

Dette byr på spesielt store utfordringer for norsk økonomi. Vi kommer fra en periode med høy vekst. Det er skapt mange arbeidsplasser som vanskelig lar seg opprettholde på lengre sikt.

- Fordi det er skapt så mange arbeidsplasser i en høykonjunktur, vil vi få langt flere permitteringer og oppsigelser enn det som er normalt når modellene våre beregner effekter ut fra sine vanlige likevekter, sier Bjørnland.

Forrige uke offentliggjorde arbeids- og velferdsetaten Nav tall som viste en kraftig økning i arbeidsledigheten. Bjørnland utelukker ikke at økningen vil fortsette i samme takt.

- Fortsetter veksten i ledigheten med den farten vi så i de siste tallene - og det er ikke utenkelig - er vi over 100 000 lenge før nyttår.

- Da kan vi få ledighetsrater som overstiger fire prosent innen utgangen av året og nærmere fem prosent i 2010, sier Bjørnland.

Powered by Labrador CMS