Mens de på den sosioøkonomiske bunnen i snitt fikk redusert den forventede levealderen med 25 måneder, førte høyt alkoholinntak og overvekt til henholdsvis sju og åtte måneder kortere forventet levealder. (Foto: Samfoto / NTB scanpix)

Levetidsstudie: Lav status større risiko enn overvekt

Folk nederst på den sosioøkonomiske stigen har i snitt to år kortere forventet levealder, ifølge en studie. Lav status utgjør dermed større risiko enn overvekt.

Også et høyt alkoholinntak forkorter livet mindre, mens inaktivitet utgjør omtrent like stor risiko som en plassering på i det laveste økonomisk sjiktet, ifølge Lifepath, et EU-finansiert konsortium som står bak studien.

Diabetes og røyking

Mens de på den sosioøkonomiske bunnen i snitt fikk redusert den forventede levealdrene med 25 måneder, førte høyt alkoholinntak og overvekt til henholdsvis sju og åtte måneder kortere forventet levealder. Alle disse faktorene utgjør imidlertid langt lavere risiko enn diabetes og røyking, som forkorter livet med henholdsvis snaut fire og snaut fem år.

Studien presenteres som det første forsøket på å sjekke effekten av sosioøkonomisk status mot andre faktorer som kan modifiseres, i hvert fall i høyinntektsland.

– Få tiltak

– Lav sosioøkonomisk status er en av de sterkeste indikatorene for å forutsi tidlig død verden over. Men de som utformer helsepolitikk tenker sjelden på å rette inn tiltak mot denne risikofaktoren, heter det i en uttalelse fra Lifepath.

– Fordi disse omstendighetene kan modifiseres, bør de tas med på listen over risikofaktorer å rette globale helsestrategier mot, sier hovedforfatter Silvia Stringhini ved universitetssykehuset i sveitsiske Lausanne.

Tobakk, alkohol og inaktivitet er allerede mål for helsepolitikk både nasjonalt og globalt. Sosial rangering kan påvirkes av for eksempel skatte- og utdanningspolitikk, ifølge studien.

Powered by Labrador CMS