Et stykke vei til butikken kan gjøre det lettere å holde seg unna sigarettene. (Foto: Maskot/NTB scanpix)

Slutter å røyke når det blir langt til butikken

Lengre reisevei for å få tak i sigaretter øker sjansene for røykeslutt.

Vanskelig å stumpe røyken? Det kan hjelpe bokstavelig talt å få litt avstand til sigarettene.

Det viser en finsk studie som målte gangavstanden til nærmeste sted der deltakerne kunne få kjøpt tobakk.

Den slår sammen to spørreundersøkelser blant 20 000 finner som røyket daglig eller nesten daglig, eller hadde gjort det tidligere.

Første gang de ble spurt om røykevanene sine var enten i 2003 eller i 2008. Så ble de spurt igjen i 2012. Rundt 8000 var røykere da studiene startet. 2500 sluttet underveis.

I løpet av den tida hadde 39 prosent flyttet. De som flyttet minst en halv kilometer lenger unna butikken, hadde 16 prosent høyere sannsynlighet for røykeslutt enn dem som forble på samme sted.

Flytter vekk fra sigarettene

Den typiske deltakeren bodde rundt en halv kilometer unna butikken eller kiosken.

Riktignok vet forskerne bare hvor nærmeste butikk med tobakk lå fra 2010 av, men de har sjekket tallene opp mot endringer i alkoholtilgjengelighet og regner med at det samme mønsteret gjelder for tobakken.

Når en røyker flytter en halv kilometer lenger vekk, øker han sjansene sine for å slutte med 57 prosent.

Det gjelder selv når forskerne tar hensyn til kjønn, alder og utdanning og faktorer som kan påvirke røykeslutt, som helse, jobbsituasjon, sivilstatus og endringer i personlig økonomi det siste året.

Men de mangler informasjon om for eksempel deltakernes personlighet eller gener.

Det er dessuten deltakerne selv som oppgir om de røyker eller ikke, og det er ikke sikkert at de svarer helt sannferdig.

Tilgjengelighet kan påvirke

Røykeloven i Finland er streng, og myndighetene har et mål om et røykfritt samfunn. Likevel røyker fortsatt 16 prosent av befolkningen. Blant nordmenn er om lag 13 prosent dagligrøykere.

Funn fra lignende studier i andre land spriker. Noen tyder på en sammenheng mellom avstand og røyking i fattige områder, men ikke i rike. Andre viser at sammenhengen bare gjelder for menn.

Det er imidlertid få studier som følger deltakerne over tid, slik de finske forskerne har gjort. Funnene deres er publisert i tidsskriftet JAMA Internal Medicine.

Studien bekrefter at tilgjengeligheten kan hindre røykere i å slutte, skriver to andre forskere som kommenterer i samme tidsskrift.

Ikke bare gjør en lett tilgang det tid- og kostnadsbesparende å få tak i røyk – kanskje blir det også mer røyking i nabolaget, noe som kan skape mange fristelser.

Noen har forsøkt å ta konsekvensene av dette. For eksempel i den amerikanske byen Chicago, der myndighetene har bestemt at det er ulovlig å selge røyk med smakstilsetninger i nærheten av skoler.

På den annen side forhindrer ikke avstanden til butikken tidligere røykere fra å sprekke, ifølge den finske studien. Forskerne fant ingen sammenheng mellom lengre reisevei og sannsynligheten for å begynne å røyke igjen.

 

Referanser:

Anna Pulakka mfl: Association Between Distance From Home to Tobacco Outlet and Smoking Cessation and Relapse. JAMA Internal Medicine, online August 15, 2016. Doi: 10.1001/jamainternmed.2016.4535

Cheryl Bettigole og Thomas A. Farley: Retail Stores and the Fight Against Tobacco – Following the Money. JAMA Internal Medicine, Invited Commentary. Online August 15, 2016.

Powered by Labrador CMS