Færre jerv i Sør-Norge

Jervbestanden i Sør-Norge har økt moderat siden årtusenskiftet. Ny rapport fra NINA viser likevel en reduksjon i antall jerv i 2007. Tilbakegangen skyldes jakt og skadefelling.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nye analyser viser en betydelig reduksjon i bestandsstørrelse i 2007, til tross for moderat økning i jervebestanden.

Samtidig påvises det lavere voksenoverlevelse i bestanden som kan knyttes direkte til økt uttak av voksne jerver.

En rapport fra NINA viser at jervbestanden i Sør-Norge økte fra 77 individer i 2001 til 95 i 2006. I skarp kontrast viser resultatene fra 2007 en markant nedgang til 75 individer, en reduksjon på mer enn 20 % i forhold til 2006.

Telling av aktive ynglehi i den samme perioden viser en tilsvarende utvikling. Den årlige voksenoverlevelsen i bestanden viser liknende mønster. Mens overlevelsen lå relativt stabilt rundt 80 % i årene fra 2002 til 2006, synker den til under 60 % i 2007.

Følge utviklingen tett

Variasjonen i overlevelse kan knyttes direkte til uttaket (i all hovedsak lisensjakt og skadefelling) av voksendyr i bestanden.

Forskerne konkluderer altså med at det økte uttaket av jerv i 2006/2007 har hatt en betydelig påvirkning både på bestandsstørrelse og overlevelse i den sør-norske jervbestanden.

Med en så lav årlig voksenoverlevelse som det som er påvist i 2007, vil man ikke kunne opprettholde en levedyktig jervebestand i disse områdene. Dette bør tas høyde for når framtidige kvoter for lisens- og skadefelling fastsettes.

I 2007 startet innsamling av denne typen data også for jerv i Nord-Norge. Overlevelsesanalyser sammen med gode bestandsestimater vil bidra til at bestandsutviklingen for jerv etter hvert kan følges meget tett over hele landet.

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt er finansiert av Direktoratet for naturforvaltning. De genetiske studiene av jerv i Norge og Sverige er et samarbeid mellom NINA og Uppsala Universitet.

Les mer:

NINA Rapport 369 (pdf)

Powered by Labrador CMS