Sopp-pigment kan rense miljøet for radioaktiv forurensning

Ny forskning viser at soppens evne til å binde opp radioaktiv forurensning skyldes et bestemt pigment. Forskerne håper kunnskapen om dette sopp-pigmentet kan brukes til lage innretninger som kan rense miljøet for radioaktive stoffer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sopper som rørsopp binder opp radioaktivt cesium, cesium-137, og giftige metaller som bly og kvikksølv. Nå har forskerne funnet ut at det er et pigment, norbadion A, som sørger for at soppen kan binde radioaktive molekyler, skriver Nature på nettet.

En stor andel av den radioaktive forurensningen fra kjernekraftverk består av nettopp cesium-137. All cesium-137 som finnes i naturen i dag, stammer fra Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Fluepapir

Forståelsen av hvordan soppen klarer å binde opp radioaktivt cesium kan brukes til å konstruere innretninger som renser miljøet, slik at den radioaktive forurensingen ikke når næringskjeden vår.

Forskerne tenker seg blant annet at de kan lage et slags fluepapir dekket med molekyler som ligner soppens pigmenter, og på denne måte binde opp de forurensende stoffene.

Følsom for miljøbetingelser

Pigmentet norbadion A kan binde flere cesiummolekyler. Når det først har bundet ett cesiummolekyl kan den lettere binder flere.

Funksjonene til pigmentet er følsom for surhetsgraden i miljøet soppen vokser i, og natrium- og kaliummolekyler kan forstyrre pigmentets evne til å binde cesium.

Til kreftbehandling?

Forskerne har også håp om at sopp-pigmentene kan brukes i stråleterapi for å transportere radioaktivt cesium til spesifikke kroppsvev. Men blodet vårt inneholder mye natirum og kalium som kan forstyrre pigmentets evne til å binde cesium, så dette kan bli vanskelig i praksis.

Studien er utført av forskere ved Louis Pasteur universitetet i Frankrike og er publisert i Chemical Communications, 2002, s 944-945.

Powered by Labrador CMS