- Depresjon har positive sider

Depresjon kan ha en funksjon når vi står overfor kompliserte problemer. Det mener to amerikanske forskere som framhever de positive sidene ved depresjon. Ikke helt så enkelt, mener dansk forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ramler livet sammen, kan en depresjon kanskje hjelpe deg med å finne en utvei.

Nedtrykthet og depresjon medfører nemlig en rekke positive endringer. Det mener i hvert fall psykolog Paul Andrews fra Virginia Commonwealth University og psykiater J. Anderson Thomson fra University of Virginia.

(Foto: Colourbox)

Blant fordelene er at:

  • Depressive tenker mer logisk og konsentrert
  • Depressive er mindre tilbøyelige til å gjøre andre ting enn å sitte og tenke
  • Depressive isolerer seg og blir derfor ikke forstyrret av andre mennesker

Depresjon er ifølge de to forskerne et verktøy som hjelper med å sette fokus på kompliserte problemer.

Det foregår ved å fremme en grundig og detaljert overveielse av problemet, og den gunstige effekten kan være forklaringen på at menneskets hjerne har anlegg for depresjon.

Evolusjonen har nemlig over tid sortert vekk uheldige egenskaper, men likevel eksisterer anlegget for depresjon fortsatt.

Sosiale dilemmaer

Sosiale dilemmaer er noen av de mest kompliserte problemene vi mennesker blir stilt overfor, og forskerne mener at depresjon har utviklet seg som et svar på det sosiale livets utfordringer.

I det sosiale livet er det ofte vanskelig å skjelne klart mellom gode og dårlige løsninger, og det gjør det ekstra viktig å tenke grundig over problemene.

– Tenk på en kvinne med to små barn som oppdager at mannen hennes er utro med en yngre kvinne. Er kvinnens beste strategi å ignorere mannens affære? Eller skal hun tvinge ham til å velge mellom henne selv og den andre kvinnen og dermed risikere å bli forlatt, spør de to forskerne.

Og det er nettopp problemer uten en klar løsning forskerne mener depresjon kan være en god reaksjon på. For jo grundigere man overveier mulighetene, jo større sannsynlighet er det for at man finner en fornuftig løsning, skriver de.

Den enkelte eller gruppen

Thomas Nielsen, førsteamanuensis i psykologi ved Aarhus universitet, er enig i at depresjon kan ha en positiv funksjon. Selv om det kanskje ikke alltid føles slik. Men han er skeptisk overfor de amerikanske forskernes synspunkt.

Evolusjonen kan nemlig godt ha bevart anlegget for depresjon, selv om det ikke kommer individet til gode. Evolusjonen tar nemlig også hensyn til hva som er en fordel for den gruppen som personen lever i.

– Alle har evnen til å bli deprimerte som en medfødt egenskap som kan være hensiktsmessig. Enten for den enkelte, hvis han lærer å tenke seg bedre om, eller for gruppen, hvis den utstøtte ikke lengre forstyrrer de andre, sier Nielsen.

– Det tilsvarer at et såret dyr trekker tilbake seg fra flokken, og legger ned seg og ser deprimert ut i all ensomhet fordi de ikke lengre kan greie seg.

Mennesker som ikke helt fungerer i en gruppe, utelukker altså ufrivillig seg selv via en depressiv reaksjon.

Og det er en fordel for gruppen.

Depresjon hjelper til med å gi slipp

Selv om Nielsen ikke umiddelbart mener at depresjon skjerper tenkningen, så kan en depresjon ha andre fordeler.

– Lettere depresjoner, særlig hos unge mennesker, kan tjene til at man løsriver seg fra urealistiske mål. Ved å «gi opp» og være nedtrykt i en periode kan man på lengre sikt få det bedre, forklarer han.

Hvis man ikke klarer å gi slipp på de urealistiske drømmene, fører det nemlig til nederlag eller skuffelse, og det øker risikoen for en mer alvorlig depresjon.

Og evnen til å gi slipp er viktigere enn noensinne, mener Nielsen.

– Depresjon er ofte en reaksjon på å miste noe. Når et kjærlighetsforhold må gis opp, eller man kommer til kort i karrieren. Og i et moderne samfunn stilles man overfor svært mange muligheter og mål, og derfor er det også mange muligheter for å komme til kort, sier han.

Bra med nyanser på depresjon

Nielsen synes det er bra at det komme flere nyanser i diskusjonen omkring depresjon.

Og atn det er særlig interessant å finne ut av hvordan depresjon kan være både godt og dårlig.

– Depresjon er ikke et tilfeldig eller uheldig biprodukt av evolusjonen. Sett fra naturens side har depresjon en hensikt, selv om det kan være vanskelig å forstå når man ser hvor hardt det er for den enkelte, sier Nielsen.

___________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygård for forskning.no

Referanse og lenker:

Andrews PW, Thomson JA Jr.; The bright side of being blue: depression as an adaptation for analyzing complex problems; Psychol Rev. 2009 Jul;116(3):620-54.

Thomas Nielsens profil på Aarhus universitet

Psykolog Paul Andrews hjemmeside

Artikkel om positive sider ved depresjon

Artikkel positive effekter av depresjon hos unge mennesker

Powered by Labrador CMS