Bom, du er hypnotisert!

-Det er stor forskjell på hva fagfolk driver med og den hypnosen man kan lese om i Donald, sier Gunnar Rosén. I disse dager inviterer han til nordisk hypnosekongress i Oslo.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

14. - 16. mai i år avholdes den første nordiske hypnosekongressen i Oslo. Kongressen samler fagfolk fra hele Norden og har et bredt program om mange sider ved denne myteomspunne teknikken.

Dr. Gunnar Rosén er formann for norsk hypnoseforening, og arbeider med hypnose på en rekke ulike nivåer. Han driver undervisning, klinisk arbeid og forskning.

Rosén er utdannet psykolog, spesialist i klinisk psykologi, og har avlagt doktorgrad på feltene smerte, hypnose og hjernemekanismer.

Ikke helt Donald

Som en del andre hypnotisører forholder han seg litt hoderystende til det bildet av hypnosen man tilegner seg etter å ha lest noen årganger med Donald eller å ha sett underholdningsprogrammer der vanlige lønnsmottagere hypnotiseres til å tro at de er Elvis.

- Når vi bruker hypnose seriøst, bruker vi det for å avdekke problemer hos en pasient som det kanskje kan lønne seg å komme litt i dybden på. Hypnose kan hjelpe mennesker med alt fra psykosomatiske sykdommer til skrekk for å holde tale i bursdagsselskaper, sier Gunnar Rosén.

Hypnose mot tannlegeskrekk?

Et interessant poeng i så måte er at denne første nordiske hypnosekongressen frir til tannleger, noe som kan være gode nyheter for oss som lider av en av de vanligste fobiene som finnes.

"Gunnar Rosén."

I det hele tatt ønsker hypnotisørene å vise at hypnose kan være et nyttig supplement til andre behandlingsmetoder. Etter norsk lovverk er det egentlig bare leger og psykologer som kan bruke hypnose, men dette er noe Rosén ønsker å forandre. Han mener tannleger, men først og fremst deres pasienter, har god nytte av å bli hensatt i en litt annen tilstand.

Dempe allergi med hypnose?

Et annet diskusjonstema blant fagfolk er hvorvidt allergi, som faktisk har et psykisk element, kan dempes gjennom hypnose. Roséns standpunkt i denne diskusjonen er et klart “ja!” Dette er fordi allergi i utgangspunktet er en reaksjon som fremkalles fordi kroppen feiltolker signaler fra allergene, men ufarlige, stoffer. Gjennom hypnose kan kroppen nemlig lære at disse allergenene ikke er farlige.

Hypnose høres i utgangspunktet ut som mystiske saker, og det er ikke uten grunn heller. Den hypnotiske transen er beslektet med den formen for selvsuggesjon man kan oppnå gjennom yoga, meditasjon eller magiske ritualer. Dessuten har det kommet fram mange merkelige beretninger under hypnose.

Gjenvunne “minner”

På åttitallet ble USA ridd av en mare med saker der mennesker under hypnose “husket” at de var blitt utsatte for groteske overgrep; overgrep som skulle ha blitt fortrengt. Dette ble kalt Recovered Memory Syndrome, et uttrykk som etter hvert nærmest ble erstattet av det talende begrepet False Memory Syndrome.

- Heldigvis har vi ikke amerikanske tilstander her, men likevel har vi hatt lignende praktiske eksempler som Bjugn-saken, som kan være et eksempel på falske hukommelser, sier Rosén.

Ingen harddisk

- Hukommelsen fungerer ikke som en harddisk der vi bare kan spille av perfekt gjengitte minner. I stedet gjør vi en rekonstruksjon hver gang vi snakker om noe som har hendt. Og denne rekonstruksjonen tar hensyn både til hvem som er til stede, og hvor mange ganger vi har fortalt historien før - vi blir faktisk flinkere til å fortelle om ting med trening.

- Det som er skummelt med dette er at affekter og følelser ubevisst påvirker disse rekonstruksjonene. Det er en gammel del av hjernen som har mye å si for denne formen for adferd. Så selv om vi er moderne mennesker, blir vi litt hjelpeløse når vi skal fortelle om sterke ting. Særlig gjelder dette for barn, sier Rosén.

Så hvorfor fikk vi ikke den samme bølgen her?

- Jeg tror det ikke har skjedd fordi vi har en god lovgiving og et godt rettssystem, og politi, psykiatrikere og leger har lært oss mye om denne typen problemer og kan håndtere den på en mer profesjonell måte.

Bedre liv med hypnose

Så den faglige selvtilliten er til stede, noe et blikk på kongressens program ikke kan levne tvil om. Her finner vi nemlig programposter med titler som “Tankens makt og håpets kraft: Hypnose som redskap i utforskning av fremtiden” og “självhypnos och mental träning - nyckelen till ett bättre samhälle”. Har hypnotisørene kanskje litt for sterk tiltro til sitt eget fag?

- Det er helt klart at hypnose ikke kan redde verden. Men mange mennesker kan ha godt av å lære seg selvhypnose, mental trening, eller få behandling med hypnose for sine problemer. Kroniske smerter, dårlige vaner som røyking eller spiseproblemer er godt egnet for behandling med hypnose, avslutter Dr. Rosén.

Powered by Labrador CMS