Fedme gir økt risiko for depresjon

Fedme medfører økt risiko for å utvikle symptomer på depresjon. Det viser en undersøkelse av 23 000 personer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En BMI eller kroppsmasseindeks på over 30 defineres som fedme, og medfører økt risiko for en rekke fysiske sykdommer. Nå viser en undersøkelse at også den psykiske helsen kan bli dårligere som følge av overvekt, både hos kvinner og menn.

Tallene er hentet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). 23 000 personer er inkludert, de var mellom 35 og 79 år da undersøkelsen startet, og deltok i to helseundersøkelser med ti års mellomrom.

Stigmatisert og dårlig livsstil

- Fedme forbindes med en rekke faktorer som kan føre til depresjon. Overvektige mennesker blir ofte sosialt stigmatisert, og mange har en livsstil som påvirker psykisk helse i negativ retning, sier forsker og psykiater Ottar Bjerkeset ved HUNT forskningssenter.

- For eksempel fant vi, i tråd med tidligere antatt, at regelmessig fysisk aktivitet forebygger utvikling av depresjon på sikt.

- I mange studier er det vanskelig å si hva som kommer først av depresjon og fedme, men i HUNT har vi fulgt de samme menneskene i ti år, og kan derfor fastslå i hvilken rekkefølge faktorene oppstår.

Selvrapportert

Bjerkeset understreker at resultatene bygger på selvrapporterte symptomer, og at deltakerne ikke har fått en diagnose.

- Når man skal vurdere livskvalitet og ikke minst prognose, er ofte de selvopplevde symptomene vel så gode som en klinisk diagnose, sier han.

Hensikten med studien var å undersøke forekomsten av symptomer på angst og depresjon relatert til hjerteinfarkt. Det ble påvist at hjerteinfarkt førte til flere psykiske symptomer, og at risikoen var ulik for kvinner og menn.

Flere forklaringer

Imidlertid var det en sterkere sammenheng mellom de fleste sosiodemografiske variabler, livsstil og tidligere psykisk sykdom og depresjon, enn mellom hjerteinfarkt og depresjon.

I tillegg til overvekt og manglende mosjon, var også lav utdanning og daglig røyking risikofaktorer.

- Det er ikke så vanskelig å forstå sammenhengen mellom overvekt og depresjon ut fra sosiale faktorer og livsstil. Men mye tyder på at det finnes flere forklaringer på dette fenomenet, sier Bjerkeset.

Betennelse

- La oss ta et eksempel: Flere studier peker på at hjertesykdom og depresjon kan ha en del felles underliggende biologiske prosesser, ofte med overvekt som utgangspunkt.

- Når mengden av fettvev øker, fører dette ofte til frisetting av stoffer som gir en slags svak betennelse i kroppen. Dersom denne betennelsen pågår over lang tid, kan den skade små blodkarene som forsyner hjerte og hjerne.

- Dersom det er slik, kan det forklare hvorfor noen får hjertesykdom og andre får mentale plager, eller begge deler. Disse sammenhengene er imidlertid svært komplekse, og mye er fortsatt usikkert, sier Bjerkeset.

Powered by Labrador CMS