Stressende kjønnsforskjeller

Stress kan gjøre at menn og kvinners hjerner reagerer ulikt på ansiktsuttrykk, ifølge ny studie. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Sint eller bare bestemt? De stressede kvinnene økte aktiviteten for tolking av ansiktsuttrykk, mens menn senket den, ifølge studien. (Foto: www.colorbox.no)"

- Når vi i forsøkene våre ser på hvordan stress påvirker kognitive prosesser, slår kjønnsforskjellene mot oss, sier Mara Mather, som er psykolog ved University of Southern California.

Hun er en av forskerne bak studien som utsatte menn og kvinner for en påkjenning som økte stresshormonene, for så å måle reaksjoner i hjernene deres i møte med ulike ansikter.

Det kognitive er det som har med fornuft, oppfatning og tenkning å gjøre, og skiller seg fra det som omhandler følelser.

- Vi ser her kjønnsforskjeller som ikke kommer fram med mindre folk er under stress, sier Mather til magasinet LiveScience.

Målte hjerneaktivitet og stress

Psykologer har fra tidligere sett at menn og kvinner reagere litt ulikt på stress. Kvinner har en tendens til å oppsøke støtte fra andre, mens mange menn holder seg for seg selv.

Forskerne målte nivåene av stresshormonet kortisol i spyttprøver fra 47 frivillige. Så skulle halvparten av mennene og halvparten av kvinnene holde hendene i iskaldt vann i tre minutter, mens de andre fikk dyppe lankene i behagelig varmt vann.

Hjerneaktiviteten ble målt med fMRI-scanning. Etter en liten pause der forsøkspersonene syslet med egne ting, ble stresshormonet målt igjen, før de alle ble vist bilder av 160 ansikter; 80 nøytrale og 80 sinte.

Selv om mennene og kvinnene som hadde blitt utsatt for det kalde vannet hadde omtrent likt stressnivå, reagerte de ulikt i møte med fjesene foran seg, i følge forskerne.

"(Illustrasjonsfoto: www.colorbox.no)"

Hjernene gikk hver sin vei

Hos kvinnene som hadde hatt hendene i kaldt vann, og fått høyere stressnivåer i kroppen, var hjerneaktiviteten i området som tolker ansiktuttrykk høyere enn hos kvinnene med normalt stressnivå.

Hos menn så det ut til at det motsatte skjedde. Her påvirket heller stresspåkjenningen dem til å ha en lavere aktivitet i denne delen av hjernen, sammenlignet med kontrollgruppa, ifølge studien.

Forsøket antydet også at mennene som hadde høyest testosteronnivå, fikk den laveste aktiviteten i dette området når de var under stress. Forskerne spør seg derfor om kjønnshormonene kan spille en rolle i hvordan menn og kvinner reagerer på stress.

I tillegg fant Mather og kollegaene at kvinnene som hadde fått forhøyet stressnivået fikk høyere koblingsaktivitet mellom ulike deler av hjernen som tolker følelser, mens mennene i den samme kategorien fikk lavere.

Kanskje betyr det at stress påvirker kvinners sosiale og følelsesrelaterte områder i hjernen til å bli mer aktive, mens det motsatte skjer hos menn, resonnerer forskerne.

Hva som kan anses som det mest fordelaktige, diskuterer de ikke.

Referanser:

Stress brings out the difference in male, female brains. Artikkel fra Livescience, 29.september 2010

M. Mather: Sex differences in how stress affects brain activity during face viewing. Neuroreport, 6 oktober 2010, Årgang 21, utgave 14. Se sammendrag

Powered by Labrador CMS