Bokseren Cecilia Brækhus har bidratt i forebyggingsprosjektet mot spiseforstyrrelser i idretten, og har gitt idrettsungdom gode råd om hvordan de kan jobbe med å bedre selvfølelsen. (Foto: Cornelius Poppe, NTB Scanpix)

Hjelper idrettsungdom å forebygge spiseforstyrrelser

Det trengs andre måter å avdekke spiseforstyrrelser blant unge eliteutøvere på enn andre. Forskere ved NIH har utviklet et forebyggende program som har vist seg å virke bra.

Stipendiat Marianne Martinsen har kartlagt forekomsten av spiseforstyrrelse ved alle de 16 norske toppidretts- og skigymnasene. Det har hun gjort som en del av doktorgradsarbeidet sitt.

Forskerne fant ut at 14 prosent av elevene på disse gymnasene hadde en spiseforstyrrelse. I befolkningen ellers er andelen mellom 0,5 og 5 prosent.

– Vi ble overrasket over hvor stort problemet var blant våre yngre utøvere sammenlignet med annen ungdom i samme alder, forteller Martinsen.

Spiseforstyrrelser arter seg annerledes for idrettsungdom enn andre ungdommer. Derfor må det også andre tiltak inn for å forebygge, ifølge forsker Marianne Martinsen ved Norges idrettshøgskole. (Foto: Andreas B. Johansen, NiH)

Etter at problemet var kartlagt, utviklet Martinsen og kollegene et forebyggingsprogram, som skulle få andelen ned.

Den indre dialogen

– Toppidrettsungdom er i en utfordrende fase av livet. De vokser og er i puberteten. Dette gjør at prestasjonene deres gjerne vil variere, samtidig som idretten blir mer seriøs i denne alderen. Mange både opplever et stort press, både fra seg selv og fra andre, for å prestere i idretten, forklarer stipendiaten.

Forebyggingsprogrammet som Marianne Martinsen og kollegene utviklet, tok utgangspunkt i det som anses som risikofaktorer for utvikling av spiseforstyrrelser, slik som lav selvfølelse, slanking og frykt for vektøkning.

– Vi jobbet mye med den indre dialogen, hvordan de jobber med seg selv og sin egen motivasjon, forteller stipendiaten. Ønsker du en lang og fremgangsrik idrettskarriere, må du skynde seg langsomt. Er det viktigst å få NM-gull som junior eller å ha en lang og suksessrik karriere?

Både utøvere og trenere

Det forebyggende programmet skulle vise seg å virke bra. På skolene der forskerne gjennomførte tiltakene i forebyggingsprogrammet, fant de ingen nye tilfeller av spiseforstyrrelser et år etter at disse tiltakene var avsluttet. På kontrollskolene, der de ikke gjorde noen tiltak, fant de nye tilfeller av spiseforstyrrelser hos hele 13 prosent av jentene i samme periode.

En viktig årsak til at forebyggingsprogrammet var så vellykket, tror Martinsen er at det var rettet mot både utøvere og trenere. Forskernes opplegg besto både av undervisning, seminarer og praktiske og teoretiske oppgaver. Berørte temaer var selvfølelse, mental trening, vekst og utvikling og ernæring knyttet til helse og prestasjon.

For utøverne besto opplegget av blant annet foredrag, visualiseringsoppgaver, bruk av forbilder fra idretten og mental trening. Budskapene ble gjentatt om og om igjen for at det virkelig skulle feste seg hos ungdommene.

Råd fra idrettshelter

– Vi hadde også en Facebook-gruppe der elevene kunne kommunisere med idrettshelter som Øystein «Pølsa» Pettersen og Cecilia Brækhus. Brækhus konkurrerer jo selv i en sport med vektklasser og har lang erfaring med kosthold og trening knyttet til fysisk prestasjon. Hun ga også ungdommene gode råd om hvordan de kan jobbe med å bedre sin selvfølelse, forteller Martinsen.

Den andre delen av tiltakspakken var rettet mot trenerne. Hensikten var å øke kunnskapen deres om spiseforstyrrelser: hvilke tegn de bør være oppmerksomme på, hva de kan gjøre hvis de bekymrer seg for utøverne sine, hvor de kan henvende seg for å søke hjelp og lære hvordan de kan bidra i det forebyggende arbeidet.

– Etter tiltaksperioden fant vi at trenerne hadde langt mer kunnskap om spiseforstyrrelser. I tillegg var det veldig oppløftende å se at de også opplevde at deres egen kompetanse var bedre, sammenlignet med de trenerne som ikke fikk tiltak. Kombinasjonen av økt kunnskap og tro på egne ferdigheter kan være avgjørende for det videre forebyggende arbeidet, sier Martinsen.

Tiltakene varte i et år, og forskerne fulgte kull på de videregående skolene fra første til tredje klasse.

Skjeletter som 80-åringer

Spiseforstyrrelser kan føre til til hyppige skader og tidlig frafall fra idretten. Det er en alvorlig psykisk lidelse som i ytterste konsekvens kan føre til tidlig død.

For kvinner kan underernæring resultere i bortfall av menstruasjon, problemer med fertiliteten, hjerterytmeforstyrrelser og redusert beintetthet. Mens fertiliteten gjerne kommer tilbake ved normal vekt, er benskjørheten permanent, advarer Martinsen.

– Vi har sett unge jenter med skjeletter som 80-åringer. De kommer til å ha dårlig beintetthet resten av livet. I tillegg til fysiske plager påvirker gjerne spiseforstyrrelser ungdommenes sosiale liv, de får lavere selvfølelse, holder seg gjerne for seg selv og blir utmattet av det strenge mat- og treningsregimet de pålegger seg selv.

Forskerne kan ikke peke på én årsak til at noen utvikler en spiseforstyrrelse. Det er gjerne flere årsaker som virker sammen, men generelt er et ønske om å endre eget utseende sentralt, spesielt blant jenter. Blant guttene som slanket seg på toppidrettsgymnasene, var ønsket om bedre prestasjoner viktigst. Blant jentene fant forskerne ut at ønskene både om bedre prestasjon og bedre utseende var avgjørende.

Forskjell på idrettsungdom og annen ungdom

I kartlegging av spiseforstyrrelser brukes gjerne et spørreskjema først, for å avdekke hvem som er i risikosonen og hvem som ikke er det.

Martinsen og kollegene erfarte at de tilgjengelige spørreskjemaene, som er vurdert og godkjent av fagfeller, ikke er ideelle som en første kartlegging av spiseforstyrrelser blant idrettsungdom. De var tilpasset klinikkenes behov, ikke utøveres. Dessuten er det forskjell på idrettsungdom og annen ungdom.

– For eksempel: Ett av kriteriene for å avdekke spiseforstyrrelser er «opplevelse av for store lår eller rumpe». Dette er ikke egnet for idrettsutøvere siden mange har muskelvekst som nødvendig mål for prestasjon, forklarer Martinsen.

Derfor utviklet forskerne et nytt og enklere spørreskjema med bare ni spørsmål, tilpasset idrettsungdom. Skjemaet skal være enkelt å bruke, og det gir mer presise resultater når det gjelder å skille ut utøvere som bør følges opp videre.

– Dette spørreskjemaet gir færre falske positive tilfeller, altså friske ungdommer som tradisjonelle metoder identifiserer som ungdom med, eller som har risiko for, spiseforstyrrelse. Resultatet fra skjemaet er utgangspunktet for et klinisk intervju som eventuelt avdekker en reell spiseforstyrrelse og behov for videre oppfølging av de ungdommene som har behov for det, forklarer Martinsen.

Powered by Labrador CMS