Erna Solberg og Høyre mistet grepet på Vestlands-Norge under kommunevalget 2015. Arbeiderpartiet gikk sterkt fram mange steder. Valgforsker tror en forklaring kan være at vestlendinger har fått smake litt på nedgangstider den siste tiden. (Foto: Heiko Junge, NTB scanpix)

Vi er mer bekymret for økonomien

Norske velgere stemmer ikke etter lommeboka, mener norske valgforskere. Men gårsdagens valgresultat kan tyde på at norske kvinner og menn nå begynner å bekymre seg mer for økonomien.

«Norge er et annerledesland.»

Slik beskriver professor Anders Todal Jenssen ved NTNU og forsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning, landet vårt i boka Valg og velgere som nylig kom ut. 

I de fleste vestlige land finner forskerne en klar sammenheng mellom økonomi og valgutfall. Velgerne straffer sine sittende regjeringer i økonomiske nedgangstider. I enkelte land belønner velgerne også sine regjeringer i økonomiske oppgangstider.

Slik har det til nå ikke vært i Norge. 

Forskerne har analysert valgkampresultater og økonomiske indikatorer i etterkrigstiden, fra stortingsvalget i 1949 og til og med 2013. Analysene tyder på nasjonalt nivå at norske velgere verken straffer regjeringer i økonomiske nedgangstider eller belønner dem i oppgangstider.

En forklaring kan være at vi har hatt enorme mengder olje og gass og et stort oljefond. Norsk økonomi har betydd lite for norske velger. 

Flere frykter arbeidsledighet

Anders Todal Jenssen mener det ser ut som om Høyre får tydeligst tilbakegang i de deler av landet som kjenner mest på nedgangstider i oljesektoren. (Foto: Geir Otto Johansen, NTB scanpix)

– Det er fortsatt tidlig å si noe om hvordan velgerne som gikk til valgurnenen i det siste kommunevalget tenker, presiserer Jenssen.

Men en ny undersøkelse fra Norstat tyder på at flere velgere nå er opptatt av økonomi og sysselsetting og frykter at arbeidsledigheten har økt siden 2013, mener valgforskeren.

– De som støtter opposisjonen, engster seg mest. Det er også en tendens til at de spurte klandrer regjeringen for det som skjer. Men om det er dette som er bakgrunnen for valgresultatet i 2015, er fortsatt for tidlig å si.

Nedgangstider på Vestlandet

Noen steder i landet ser det ut som om folk er mer bekymret. I kommunene langs kysten av Vestlandet ser det ut som om Arbeiderpartiet har gjort det svært godt. Dette synes Todal Jenssen er interessant.

– Det kan se ut som om Høyre får en tydeligst tilbakegang i den delen av landet som kjenner mest på nedgangstidene i oljesektoren. De ser ut som om disse kommunene har vendt seg mot Arbeiderpartiet.

Den alternative tolkningen er at Høyre før stortingsvalget i 2013 klarete å mobilisere en underdog-holdning hos folk på Vestlandet, og at vestlendingene nå er skuffet.

– Vestlands-Høyre gikk til valgkamp med at Vestlandet skulle få sin plass i sola, som de fortjente fordi de bidrar så mye til samfunnsøkonomien. Men her har ikke Høyre levert i forhold til forventningene som ble skakt. Det ble ikke store endringer her.

I Bergen ser det ut som om Arbeiderpartiet ikke har gjort et bedre valg på 40 år. Men her har også flere skandaler og indre stridigheter i Høyre bidratt til valgutfallet.

Nord-Norge er tatt tilbake

Det samme gjelder Tromsø, hvor det har vært et rødt valgskred. Her har det også vært mye ufred innad i Høyre. Partiet gikk kraftig tilbake, mens både Arbeiderpartiet, Rødt og SV har gjort svært gode valg. Dette skyldes ikke nødvendigvis økonomiske faktorer.

– Arbeiderpartiet har tradisjonelt et godt fotfeste i Nord-Norge. Det har vært mer et avvik at en by som Narvik har vært styrt av Høyre de siste årene, sier Todal Jenssen.

Han mener det er overraskende at Arbeiderpartiet har gjort det så godt på landsbasis meningsmålingene tatt i betraktning.

– Det så lenge ut som om Ap gjorde en dårlig valgkamp, mens Høyre holdt stand uten noen tegn til nedgang. Jeg tror det kan bli et oppvaskmøte mellom meningsmålingsinstituttene etter dette, sier han.

Powered by Labrador CMS