– Barnehage er viktig for minoritetsspråklige barn, og satsingen på integrering og tidlig innsats i barnehagen virker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix)

Barn gjør det bedre på skolen etter gratis kjernetid i barnehagen

Minoritetsspråklige barn som har hatt gratis kjernetid i barnehage, gjør det bedre på nasjonale prøver på 5. trinn enn de barna som ikke har hatt tilbudet.

Det kommer fram i en ny SSB-rapport. Forskerne i Statistisk sentralbyrå har sett på barn med innvandrerbakgrunn født i perioden 2004–2007 fra bydeler som hadde gratis kjernetid for fire- og femåringer.

I rapporten kommer det i tillegg fram at barn som har hatt gratis kjernetid, i mindre grad er fritatt fra nasjonale prøver enn barn med innvandrerbakgrunn fra bydeler som ikke hadde gratis kjernetid. Resultatene er særlig positive for gutter og for barn fra familier der mor ikke er i lønnet arbeid eller fra familier med lav inntekt.

– Dette viser at barnehage er viktig for minoritetsspråklige barn, og at satsingen på integrering og tidlig innsats i barnehagen virker. Derfor vil vi utvide ordningen med gratis kjernetid til også å gjelde toåringer fra høsten 2019, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

I dag er barnehagebruken blant toåringer med innvandrerbakgrunn lavere enn for andre toåringer. Barn med innvandrerbakgrunn er også overrepresentert i statistikken for husholdninger med lav inntekt.

– Med utvidelsen av ordningen gir vi enda flere barn fra familier med lav inntekt mulighet til å gå i barnehage. Barna får utviklet språket tidlig, og foreldrene får tid de kan bruke på utdanning eller arbeid. Det vil kunne bidra til økt inntekt og bedre levekår for både barnet og familien, sier Sanner.

I 2015 innførte regjeringen en nasjonal ordning med gratis kjernetid for fire- og femåringer i familier med lav inntekt. I 2016 ble ordningen utvidet til å gjelde treåringer, og fra neste høst blir ordningen ytterligere utvidet.

Powered by Labrador CMS