NASAs Mars-rover Curiosity samlet en pulverisert prøve av materialet etter boringen i Gale-krateret på Mars. (Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Metan funnet på Mars

Det kan bety at det har vært liv på den røde planeten. 

Overflaten på Mars er svært ugjestmild for det livet vi kjenner, men det finnes ting som tyder på at planeten en gang hadde et klima som bar godt nok for liv.

For eksempel har det tidligere vært oppdaget at det har vært vann rundt på Mars, ettersom det har blitt tatt flere bilder av overflaten som ligner på tørre elveleier. Det har også blitt funnet bevis på mineraler som bare kan dannes i nærvær av flytende vann.

Nå har Curiosity, roveren som ble sendt opp i verdensrommet i 2011 for å undersøke om planeten har vært levelig, funnet organiske materialer på Mars. Blant annet har metan blitt oppdaget.

Funnene av metangass på Mars kan være viktige fordi mesteparten av gassen på jorden er et biprodukt av biolgoisk liv, fra råtnende planter, dyr og dyrenes matkonsumering.

Metan kan dannes av bakterier, men liv er ikke den eneste mulige kilden. Vulkansk aktivitet kan også frigjøre denne gassen, men vulkanene på Mars sover. Etter lang tids leting med romsonder har man ikke klart å finne noen vulkansk aktive områder på planeten.

Organisk materiale  – byggeklossene for alt liv

Instrumentet registrert en kraftig økning i metan i atmosfæren og oppdaget andre organiske molekyler i pulverisert stein, innsamlet av roveren sin drill. Dette er den første definitive påvisning av organiske stoffer i overflatematerialer på Mars.

Disse organiske molekylene kunne enten ha blitt dannet på Mars eller landet på Mars via meteoritter.

Organiske molekyler er byggeklosser som er kjent for alt liv vi har her på jorda, og består hovedsakelig av karbon, oksygenatomer og hydrogen. 

Funnet i leire

I 2012 landet Mars-roveren på sletten Aeolis Palus i Gale-krateret. Og det er her de organiske molekylene ble funnet, etter en gjennomboring i leirsteinen.

Forskere tror at det en gang har vært en innsjø på dette stedet. Bergarter som leirstein dannes nemlig fra sedimenter i sjøer. 

Mars-satellitter har oppdaget skyer av metan fra overflaten på planeten før, men ingen har kartlagt det så tydelig som den nye målingen av gassen i Gale-krateret.

Det er mye som tyder på aty det var vann på planeten, en gang for milliarder av år siden. Forskerne kan likevel ikke konkludere med at det faktisk var liv i Gale-krateret, men de spekulerer.

– Vi tror livet begynte på Jorden rundt 3,8 milliarder år siden, og våre resultater viser at steder på Mars hadde de samme forholdene på den tiden - flytende vann, varme omgivelser, og organisk materiale, sier Caroline Freissinet ved NASAs Goddars Space Flight Center på NASAs hjemmeside. 

– Så hvis livet oppsto på jorden i disse forholdene, hvorfor ikke på Mars også?

Referanse: 

Informasjonen er hentet fra NASA sin hjemmeside: NASA Goddard Instrument Makes First Detection of Organic Matter on Mars

Powered by Labrador CMS