Begynner du å dra på alderen, blir du noe mer akseptert om du jobber i offentlig forvaltning. I hotell- og restaurantbransjen og i detaljhandel er holdningene til eldre dårligst. (Foto: fizkes / Shutterstock / NTB scanpix)
Begynner du å dra på alderen, blir du noe mer akseptert om du jobber i offentlig forvaltning. I hotell- og restaurantbransjen og i detaljhandel er holdningene til eldre dårligst. (Foto: fizkes / Shutterstock / NTB scanpix)

De over 60 vil helst jobbe sammen med 30-åringer

Et mindretall foretrekker folk på sin egen alder som arbeidskolleger.

«Dersom du kunne velge å jobbe i et arbeidslag med mange under 30 år eller et med mange over 60 år, hva ville du like best?»

Dette spørsmålet var for første gang med i Norsk seniorpolitisk barometer i 2017.

Undersøkelsen har tatt temperaturen på holdningene til seniorer i arbeidslivet blant yrkesaktive og ledere siden 2003.

Blant de rundt 1000 yrkesaktive som ble intervjuet til barometeret, svarte 62 prosent at de ville foretrekke å jobbe med de under 30 år. 23 prosent ville like best å jobbe med de over 60 år.

Av de mellom 15–29 år foretrakk over 80 prosent de yngste.

Også de eldste vil helst ha de yngste

Det er kanskje ikke så overraskende at unge mennesker ønsker å jobbe sammen unge. Litt mer overraskende er det at også mange av de eldste ville foretrekke å jobbe med de under 30 år framfor jevnaldrende.

Blant de mellom 50 og 59 år svarte over halvparten at de helst ville jobbe med de under 30.

Av de over 60 år svarer nær halvparten at de helst vil jobbe sammen med de under 30 år.

Mindre enn en tredjedel vil helst ha folk på sin egen alder som arbeidskolleger.

Har tatt til seg samfunnets holdninger

Per Erik Solem ved OsloMet er med i en arbeidsgruppe som lager spørsmål til spørreundersøkelsen, som gjennomføres av Ipsos for Senter for seniorpolitikk.

Han tar utgangspunkt i nettopp dette spørsmålet i et nytt forskningsprosjekt, som han la fram foreløpige resultater fra på en nordisk arbeidslivskonferanse i Oslo i juni.

Solem mener at det i liten grad er forsket på det han kaller ungdomsorientering i arbeidslivet.

Solem mener at de negative holdningene til eldre ligger dypt forankret i vår kultur.

– Vi lever i et samfunn som ikke er veldig positivt til aldring, mener Solem. De som er over 60 år, har tatt til seg de oppfatningene og beholder dem fortsatt når de selv blir eldre.

Forskjeller mellom bransjer

Det er noen forskjeller i ungdomsorienteringen mellom bransjer.

I hotell og restaurantnæringen er ungdomsorienteringen sterkest. Her vil nær 80 prosent foretrekke de under 30, mens bare 14 prosent ville like best å arbeide sammen med mange over 60. Ansatte innen detaljhandel ligger like etter.

Begynner du å dra på alderen, blir du noe mer akseptert om du jobber med jordbruk, i transportnæringen eller i offentlig forvaltning.

I jordbruket er det omtrent like mange som foretrekker de eldste som de yngste. I transport, og i offentlig forvaltning er det drøyt halvparten som foretrekker de yngste og over en fjerdedel som helst vil jobbe med de som er over 60.

Per Erik Solem mener at de eldre har tatt til seg samfunnets holdninger om at de har gått ut på dato (Foto: OsloMet)
Per Erik Solem mener at de eldre har tatt til seg samfunnets holdninger om at de har gått ut på dato (Foto: OsloMet)

Lederne er lite interessert

Seniorpolitisk barometer for ledere har tidligere vist at de er lite interessert i å ansette seniorer.

Denne analysen viser også at også arbeidstakerne er mindre interessert å arbeide sammen med eldre enn med yngre kolleger. Dette gjelder trass i overveiende positive oppfatninger om eldres arbeidsprestasjoner. Noe som ikke synes å være nok, sier Solem.

Uinteressant allerede som 40-åring

Sjansen for å bli kontaktet av en arbeidsgiver faller kraftig allerede fra 40-årsalderen, og minsker deretter proporsjonalt med søkerens alder. Nærmere pensjonsalderen er sjansen for å bli kontaktet, svært lav.

Dette viser en svensk studie som forskning.no skrev om i 2017.

– Det er ingen tvil om at arbeidsgiverne diskriminerer, alder er en negativ faktor i rekrutteringsprosessen, sier Magnus Carlsson, en av forskerne ved Linnéuniversitetet som utførte studien sammen med kolleger ved Uppsala universitet.

Arbeidsgiverne oppga at særlig tre egenskaper er viktige hos ansatte: At de har evnen til å lære nye ting, at de er fleksible og tilpasningsdyktige, samt drevne og initiativrike, forteller forskerne.

Arbeidsgiverne uroer seg for om arbeidstakere over 40 har begynt å miste disse egenskapene.

– Vi må snakke om disse holdningene

– Det er bra om vi kan snakke om disse holdningene ute på arbeidsplassene, mener Solem.

Han tror at holdningene kan endre seg etter hvert når stadig flere eldre blir i arbeidslivet lenger.

Kontakt med flere eldre kan skape mer nyanserte oppfatninger og bedre samfølelse, mener han.

– Men holdningene til eldre i arbeidslivet er også avhengig av arbeidsmarkedet. Blir det stor kamp om jobbene, kan de yngre komme til å se på de eldre som enda mindre ønskelige.

Powered by Labrador CMS