Allerede i 40-årsalderen synker jobbsøkeres sjanse for å bli innkalt til intervju, viser svensk studie. (Illustrasjonsfoto: d13, Shutterstock, NTB scanpix)

Middelaldrende og eldre velges bort av arbeidsgivere

Sjansen for å få napp om du søker jobb faller kraftig fra 40-årsalderen, selv om de har identiske meritter som yngre, viser en svensk studie.

Diskriminering i arbeidslivet ser ut til å ha endret retning. Kvinner har ikke lenger handikap om de har barn, ifølge en svensk studie som Dagens Næringsliv omtalte denne uken.

Men selv om den ene studien tyder på at mødrestraffen er borte, viser en annen studie fra nabolandet samtidig at arbeidssøkere litt oppi årene, sliter på arbeidsmarkedet.  

Gjelder ulike yrker

Forskerne i den sistnevnte studien sendte 6000 fiktive jobbsøknader til arbeidsgivere som hadde søkt etter nye ansatte i en rekke forskjellige yrker.

Så talte forskerne opp hvor mange av liksomsøkerne som fikk svar.

De fant at middelaldrende og eldre arbeidssøkere velges bort fra søknadsbunken i større grad enn yngre. Sjansen for å bli kontaktet av en arbeidsgiver faller kraftig allerede i 40-årsalderen, og minsker deretter proporsjonalt med søkerens alder. Nærmere pensjonsalderen er sjansen for å bli kontaktet, svært lav.

– Det er ingen tvil om at arbeidsgiverne diskriminerer, alder er en negativ faktor i rekrutteringsprosessen, sier Magnus Carlsson, en av forskerne ved Linnéuniversitetet som utførte studien sammen med kolleger ved Uppsala universitet.

Verst for kvinner

Ti års høyere alder medførte rundt fem prosentpoengs lavere sjanse for å bli kontaktet.

Forskerne fant også at kvinner blir utsatt for mer aldersdiskriminering enn menn.

– I gjennomsnitt er det små kjønnsforskjeller, men det varierer mellom ulike yrker, sier Carlsson til forskning.se.

Regner med at eldre er stivnet

Så hva er årsaken til at arbeidsgivere vegrer seg mot å ansette eldre? Forskerne stilte spørsmål til noen av dem.

Arbeidsgiverne oppga at særlig tre egenskaper er viktige hos ansatte: At de har evnen til å lære nye ting, at de er fleksible og tilpasningsdyktige, samt drevne og initiativrike, forteller forskerne.

– Arbeidsgiverne uroer seg for om arbeidstakere over 40 har begynt å miste disse egenskapene, forklarer Stefan Eriksson ved Uppsala universitet.

Forskerne mener aldersdiskriminering i arbeidslivet er bekymringsfullt av flere grunner.

Dels fordi dette kan skape mindre utskifting i arbeidslivet, ved at eldre som vil skifte jobb, ikke gjør det likevel av redsel for ikke å få napp. Dårlig sirkulasjon i arbeidslivet kan hemme utvikling i arbeidsmarkedet og ramme veksten i økonomien.

I tillegg er det psykologiske kostnader for de som opplever at de ikke trengs på arbeidsmarkedet.  

Slik ble studien gjort

Studien ble utført i 2015 og 2016 som et felteksperiment. Mer enn 6000 jobbsøknader fra fiktive søkere mellom 35 og 70 ble sendt til arbeidsgivere som søkte etter ansatte.

Stillingsannonsene omfattet alt fra kokker, butikkselgere, selgere og rengjørere til ulike administrative jobber.

«Søkerne» varierte i alder, men hadde identiske meritter. Derfor kunne forskerne slå fast at alder var eneste grunn til at noen ble vurdert som aktuelle av arbeidsgiverne, og andre ikke. 

Studien inngår i en rapport fra Institutet för arbetmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Ingen kjønnsdiskriminering

Den andre svenske studien testet om arbeidsgivere diskriminerer kvinner eller menn som har barn. Den var utført på lignende måte med 2144 fiktive søknader av forskere ved Stockholms universitet. Den er omtalt av DN, men krever abonnement. 

De fant ingen betydelig kjønnsdiskriminering av jobbsøkere basert på kjønn eller foreldreskap, hverken av kvinner med eller uten barn i forhold til menn eller av menn med barn fremfor andre jobbsøkere. Forskerne testet ikke for alder. Studien målte bare første svar fra arbeidsgiverne.

Forskerne påpeker selv at diskriminering allikevel kan skje senere i søknadsprosessen, når søkerne blir innkalt til intervju. 

Funnet står i kontrast til flere tidligere studier som har funnet at jobbsøkende mødre diskrimineres i forhold til barnløse kvinner. Andre studier viser også at både menn og barnløse kvinner foretrekkes fremfor mødre. 

Referanse:

M. Carlsson, Stefan Eriksson: Påverkar arbetssökandes ålder och kön chansen att få svar på en jobbansökan? Resultat från ett fältexperiment. Rapporten bygger på IFAU Working Paper 2017:8. 

Powered by Labrador CMS