Fôrressurser kan utnyttes bedre

Enkelte typer slakteavfall fra husdyrhold kan bli tillatt brukt som fôr til oppdrettsfisk. Det vil bety at verdifulle proteinkilder som i dag brukes til forbrenning og jordforbedring, kan bli brukt til å produsere mat.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsker Bjarne Hatlen i Nofima mener enkelte typer slakteavfall fra husdyrhold som i dag ikke er tillatt brukt i fôr, har fordeler som gjør dem til gode og trygge alternativer til fiskemel.

Etter kugalskapsepidemien i 2001 ble bruk av slakteavfall fra husdyrhold i fôr til andre produksjonsdyr, inkludert fisk, stanset i EU.

For flere typer slakteavfall, for eksempel fra kylling, var det neppe noen reell fare, men disse ble omfattet av forbudet for å være på den sikre siden.

- Det har vært jobbet lenge i EU med å sikre gode nok kontrollrutiner, og vi tror det ligger an til en endring av EUs regelverk i nær framtid, sier Bjarne Hatlen, forsker i fôr og ernæring i Nofima Marin.

Råvarer som fjørfemel og kjøtt- og beinmel fra svin er rimelige råvarer som er rike på proteiner. I motsetning til mange planteråvarer er de fri for såkalte antinæringsstoffer, plantenes naturlige forsvarsverk mot parasitter, som laks har lav toleranse for.

- De har dermed fordeler som gjør dem til gode og trygge alternativer til fiskemel, og vi mener vi ikke kan la være å utnytte slike ressurser, sier Hatlen.

I bruk i Chile

I dag brukes mesteparten av det aktuelle råstoffet til pelsdyr- og hunde- og kattefôr, men en del går også til forbrenning og jordforbedring.

Tilsvarende produkter brukes i stor skala i Chile, der det hele tiden har vært tillatt brukt i fôr til oppdrettsfisk.

- Trolig har det vært eksportert slik fisk til Europa, og det er et paradoks, sier Hatlen.

Bakgrunn:

Bjarne Hatlen holder foredrag om utnyttelse av animalske biprodukter i fiskefôr på Biomarint industriseminar, som arrangeres av Nofima i Bergen 1.-2. desember. Stikkord for seminaret er bærekraftighet, klima og bruk av genmodifiserte ingredienser i blant annet fôr.

Powered by Labrador CMS