Færre fugl i fjellet

9 av 14 fuglearter har gått betydelig tilbake i de skandinaviske fjellene i løpet av 2000-tallet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Steinskvett er en av artene som går tilbake i fjellet i Norge. (Foto: Per Jordhøy/Nina)
Steinskvett er en av artene som går tilbake i fjellet i Norge. (Foto: Per Jordhøy/Nina)

Om studien

Forskere fra Norge, Sverige og Finland har i fellesskap analysert landsdekkende overvåkingsdata for fugl fra 2002 til 2012.

For første gang er det påvist omfattende bestandsnedgang for hekkefugler i hele den fennoskandiske fjellkjeden.

Til sammen 9 av 14 undersøkte arter har hatt betydelig bestandsnedgang på 2000-tallet.

Disse nye resultatene er unike i internasjonal sammenheng da de omfatter mange arter og dekker hele den Fennoskandiske fjellkjeden.

Denne fellesnordiske studien omfattet mer enn 260 studiesteder, spenner over 1600 km fra sørvest til nordøst og omfatter et areal på en kvart million kvadratkilometer.

Den norske delen av prosjektet inngår som del av et nasjonale Program for terrestrisk naturovervåking som er finansiert av Miljødirektoratet og utføres i et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Norsk ornitologisk forening.

Opptellingene av fugl er utført av lokale ornitologer.

I perioden 2002–2012 var det en gjennomsnittlig nedgang i fuglebestandene på 30 prosent. Det viser omfattende overvåking fra Norge, Sverige og Finland.

– Den største bestandsnedgangen er registrert i Norge, der åtte av ti fuglearter har gått tilbake, sier John Atle Kålås fra Norsk institutt for naturforskning.

Ifølge Kålås er det slett ikke uvanlig at antallet fugler som hekker i fjellet svinger i antall fra år til år. Men dette er første gang forskerne ser en bestandsnedgang hos flere arter samtidig i et så stort geografisk område.

Årsaken til nedgangen er ikke kjent, men forskerne mener den kan være relatert til klimaendringer.

– Med de klimaendringene vi nå ser forventer vi at arter forskyves stadig lenger opp i fjellet. Dette sammen med endrede miljøforhold vil føre til en nedgang i bestandene for de fugleartene som har sterkest tilknytning til fjellet, sier Kålås.

Undersøkelsen viser at gjennomsnittstemperaturen var én grad varmere enn normalt i alle de tre landene gjennom hele tiårsperioden. I tillegg var det også mer nedbør i samtlige områder.

Årsaken er å finne i hekkeområdene

Standfugler, det vil si fugl som holder seg innenfor et begrenset område hele året, og arter som overvintrer nær Norge, som for eksempel ryper, bjørkefink og gråsisik, bruker mer tid i fjellregionen.

– Disse fuglene har gått sterkere tilbake enn arter som overvintrer lenger sør, som steinskvett og rødstjert, og bare har et kort opphold i hekkeområdet. Dette tyder på at årsaken til nedgangen er å finne i hekkeområdene, sier Kålås.

Heilo. (Foto: John Atle Kålås/Nina)
Heilo. (Foto: John Atle Kålås/Nina)

Nedgangen synes å gjøre seg gjeldene over store områder. Forskerne fant nemlig den samme utviklingen både for fugl som i finnes over skoggrensa og de som oppholder seg i fjellbjørkeskogen.

Både for fjellrype og lirype registrerte forskerne mer enn en halvering av hekkebestanden i løpet av perioden.

– Det at vi ser en samtidig nedgang for så mange arter, og over så store områder gjør resultatene særlig interessante. Overvåkingsdata for kommende år vil være svært viktig for å gi oss mer innblikk i de endringer som nå ser ut til å pågå i våre fjellområder, mener Kålås.

Områdene i den Fennoskandiske fjellkjeden som inngår i denne studien er her merket med svarte sirkler. (Foto: (Illustrasjon: Nina))
Områdene i den Fennoskandiske fjellkjeden som inngår i denne studien er her merket med svarte sirkler. (Foto: (Illustrasjon: Nina))

Referanse:

Lehikoinen m.fl: Common montane birds are declining in northern Europe, Journal of Avian Biology, 2. desember 2013, doi: 10.1111/j.1600-048X.2013.00177.x.

Powered by Labrador CMS