Samfunnsansvar som bedriftsmote

Bedriftene snakker og rapporterer om samfunnsansvar som aldri før. – Det betyr ikke at de oppfører seg annerledes, påpeker Caroline D. Ditlev-Simonsen, som har tatt doktorgrad om bedriftens samfunnsansvar.  

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det finnes vel knapt noen større bedrift som ikke snakker, skriver eller rapporterer om hvordan de tar sitt samfunnsvar på alvor.

Media forventer at bedrifter tar samfunnsansvar. Politikerne stiller krav om at bedriftene opptrer samfunnsansvarlig, og har laget Storingsmelding om temaet.

Som forbrukere foretrekker vi gjerne å gjøre forretninger med samfunnsansvarlige virksomheter. I hvert fall i tanken. I praksis er vi kanskje ikke villige til å betale så mye ekstra for samfunnsansvaret, eller velge bort de råeste tekniske spesifikasjonene i bytte med et grønnere valg.

Forsker Caroline Dale Ditlev-Simonsen har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI vært opptatt av å utforske hvilke effekter som har kommet ut av den økende interessen for bedriftenes samfunnsansvar.

Har ord blitt fulgt opp i praktisk handling? Oppfører bedriftene seg mer samfunnsansvarlig gjennom endret atferd, eller nøyer de seg med å prate om samfunnsansvaret?

Samfunnsansvar på moten

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Ditlev-Simonsen har gjennomført en undersøkelse blant 500 av verdens største bedrifter (FT 500-listen fra Financial Times) fra 1989 til 2007. Hun har her kartlagt hvilke titler selskapene har brukt på sine ikke-finansielle rapporter.

I starten av undersøkelsesperioden var nesten alle titlene relatert til miljø. Etter hvert ble rapportene om miljø erstattet av rapporter om bærekraft.

De siste årene har bruken av ansvarlighet tatt over for de tidligere bestselgertitlene som miljø og bærekraft.

Ny innpakning på gammel praksis

Samfunnsforskeren har gått inn i et utvalg årsrapporter, for å se hva som rapporteres under merkelappen samfunnsansvar.

Her finner Ditlev-Simonsen blant annet temaer som energiøkonomisering (enøk-tiltak), helse-, miljø og sikkerhet (HMS), arbeidsforhold, etikk, ytre miljø, forurensing, antikorrupsjon, støtte til ideelle organisasjoner og forholdet til underleverandører.

Caroline Dale Ditlev-Simonsen har tatt doktorgrad ved BI om bedriftenes samfunnsansvar.

Ingen av temaene er nye, men enkelte av aktivitetene har ikke hatt noen naturlig plass for å bli rapportert.

– Det som fremstår som nye tiltak innen samfunnsansvar er ikke noe annet enn eksisterende aktiviteter som har fått ny overskrift, påviser Ditlev-Simonsen.

Studien kan tyde på at samfunnsansvar for mange bedrifter handler om å følge med på aktuelle trender. Alle andre rapporterer jo samfunnsansvar.

– Bedriftene snakker og rapporterer stadig mer om sitt samfunnsengasjement. Det betyr ikke nødvendigvis at bedriften endrer sin praksis for å bli mer samfunnsansvarlig, selv om begrepet er blitt en del av bedriftens vokabular, sier Ditlev-Simonsen.

Referanse:

Caroline Dale Ditlev-Simonsen disputerte 24. mars 2011 for doktorgraden med avhandlingen “Five perspectives on Corporate Social Responsibility (CSR) - an empirical analysis”.

Powered by Labrador CMS