Styrekvinner fremmer innovasjon

Flere kvinner i styrene gir endringer i organisasjonen som fremmer innovasjon, viser studie fra Handelshøyskolen BI. Kvinner utløser flere meninger. De bidrar også til at hele styret stiller bedre forberedt og er mer engasjert. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Kvinner har gjennom de siste årene marsjert inn i styrerommene over store deler av verden, og gjort at styrene ikke lenger er mannens verden.

Norske styrer er et velegnet laboratorium for å studere om kvinnefaktoren faktisk har ført til endringer. Det er nå rundt fem år siden Norge i 2006 fikk en ny lov om kjønnsrepresentasjon i styrene til landets allmennaksjeselskaper (ASA-selskaper).

Professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI har sammen med forskerne Mariateresa Torchia og Andrea Calabrò ved Tor Vergata-universitetet i Roma, gjennomført en omfattende studie for å se om økt kvinneandel får styret til å endre organisasjonen for å legge til rette for økt innovasjon.

Mellomstore bedrifter

Styreforskerne gjennomførte en undersøkelse blant administrerende direktør i et utvalg mellomstore norske virksomheter (bedrifter med mellom 51 og 250 ansatte), og fikk inn 341 komplette besvarelser.

Dataene ble samlet inn vinteren 2005/2006, slik at forskerne da kunne sammenligne virksomheter med og uten kvinnerepresentasjon i styret.

I snitt hadde de undersøkte virksomhetene en kvinneandel på 16 prosent. Vel fire av ti (44 prosent) undersøkte styrer hadde ingen kvinner i styret.

Resultatene er publisert i tidsskriftet Magma.

Organiserer for innovasjon

Forskerne spurte toppsjefene om i hvilken grad bedriftens styre gjennomførte tiltak for å fremme organisasjonsmessig innovasjon.

Intervjupersonene ble bedt om å ta i bruk en skala fra 1 til 7 (7 = helt enig, 1 = helt uenig) for å svare på om i hvilken grad de var enige i følgende fire utsagn:

  1. Bedriften er den første bedriften i bransjen som utvikler nyskapende ledelsessystem.
     
  2. Bedriften er den første bedriften i bransjen som innfører nye forretningsideer og – praksis.
     
  3. Bedriften gjennomfører omfattende endringer i organisasjonsstrukturen for å legge til rette for innovasjon
     
  4. Bedriften iverksetter videreutviklingsprogrammer for de ansatte som underbygger kreativitet og nyskapning.

– Resultatene viser at det er en signifikant og positiv sammenheng mellom kvinneandelen og graden av organisasjonsmessig innovasjon i bedriften, sier Morten Huse.

Forskjellighet og forberedelser

Professor Morten Huse ved BI studerer kvinnefaktoren i bedriftsstyrene.

Forskerteamet ville også finne ut hva som kunne være årsaken til at økt kvinneandel hadde en positiv effekt på nytenkning i organisasjonen.

Huse & co påviser at kvinneandel sammen med kognitiv konflikt (forskjellighet) og graden av forberedelser bidrar til økt organisasjonsmessig innovasjon.

Her var forskjellighet og forberedelser studert som mellomliggende variabler mellom kvinneandel og organisasjonsmessig innovasjon.

– Økt kvinneandel utløser flere meninger og perspektiver i styrets drøftinger. Studien viser også at økt kvinneandel er har en positiv virkning på hvor forberedte og engasjerte styremedlemmene er, fremholder Huse.

Godt forberedte og engasjerte kvinner i styret har en positiv effekt også på de øvrige styremedlemmene. Også gutta må bevise at de er godt forberedt og engasjert.

– Dette gir en god sirkel der forberedelsene og engasjementet i forbindelse med styremøtene generelt øker. Menns adferd synes å endres når det kommer kvinner inn i styrene, sier Huse.

Bedre forberedte og mer engasjerte styremedlemmer påvirker også styrets produktivitet i positiv retning.

Referanse:

Torchia, Calabrò og Huse: ”Påvirker kvinner i styrer bedriftens innovasjonsevne?”, Magma nr. 7/2010.

Powered by Labrador CMS