– Vi har lagt stor vekt på at den skal være enkel å bruke, med et intuitivt grensesnitt. Men det er fortsatt ikke så vanlig å bruke smarttelefon til teknisk avanserte arbeidsoperasjoner, så vi er spent på tilbakemeldingene fra brukerne, sier Elin Katrine Morgan. (Foto: NGI)
– Vi har lagt stor vekt på at den skal være enkel å bruke, med et intuitivt grensesnitt. Men det er fortsatt ikke så vanlig å bruke smarttelefon til teknisk avanserte arbeidsoperasjoner, så vi er spent på tilbakemeldingene fra brukerne, sier Elin Katrine Morgan. (Foto: NGI)

Ny app forenkler tunnelarbeid

Et klassifiseringssystem som brukes i tunnelarbeid over hele verden, har fått en app. Dette vil forenkle arbeidet og gir bedre kontroll, ifølge forskerne bak appen. 

Hensikten med appen er å forenkle prosessen med å kartlegge og klassifisere bergmasser ved bygging av tunneler og bergrom. Målgruppen er verdens ingeniørgeologer. NGIs app for Q-systemet, som har fått navnet «Q-system» ble lansert på Bergmekanikkdagen før jul. Om ikke lenge kan den lastes ned til Android- og iPhone.

Q-systemet ble først utviklet av NGI på 1970-tallet og er siden oppdatert en rekke ganger. Det er et klassifiseringssystem for bergmasser med hensyn til stabilitet av tunneler og bergrom, og det brukes over store deler av verden. 

Q-verdien brukes blant annet til å finne optimal sikrings- og forsterkningsmetode. Appen er en ny teknologiplattform for håndboken «Bruk av Q-systemet» fra NGI, Norges Geotekniske Institutt. Utgangspunktet for å utvikle app’en var at NGI ønsket å tilby et praktisk verktøy som er enklere å håndtere i mørke og fuktige tunneler enn en papirhåndbok. 

Regner ut Q-verdien

Appen fungerer ved at brukeren taster inn seks parametere på grunnlag av visuelle observasjoner og så blir Q-verdien regnet ut automatisk.

– De fleste har i dag med seg smarttelefon overalt, så dette blir en betydelig forenkling, og man får bedre kontroll, sier Elin Katrine Morgan, som er avdelingsleder for ingeniørgeologi og bergteknikk ved NGI. 

Fram til nå har man måttet registrere de ulike måleverdiene manuelt, for så å regne ut Q-verdien når man er tilbake på kontoret. 

Android og iPhone

– Vi har lagt stor vekt på at den skal være enkel å bruke, med et intuitivt grensesnitt. Men det er fortsatt ikke så vanlig å bruke smarttelefon til teknisk avanserte arbeidsoperasjoner, så vi er spent på tilbakemeldingene fra brukerne, sier Morgan, som har vært ansvarlig for utviklingsarbeidet. 

Hun understreker at app’en er et supplement til håndboken og ikke en erstatning. Håndbok i bruk av Q-systemet kom i ny, oppdatert versjon på norsk og engelsk i november 2015.

Q-systemet er sentralt i arbeidsfilosofien som internasjonalt er kjent som Norwegian Method of Tunneling, og som blant annet brukes av Indian Railways. Både i 2014 og 2015 har indiske jernbaneingeniører fått opplæring i Q-systemet og norsk tunnelteknologi hos NGI i Oslo. 

Appen er utviklet av NGI i tett samarbeid med programvareselskapet Symfoni Next AS.

Powered by Labrador CMS