Fergen vokter miljøet

I 2001 oppdaget NIVA at den skadelige algen Chatonella var i ferd med å blomstre opp i Skagerrak. Vannprøvene ble ikke tatt fra et forskningsskip, men fra et automatisk overvåkingssystem om bord på passasjerfergen M/S Color Festival.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Foto: Kai Sørensen"

Den eneste daglige overvåkingen av miljøet i havet mellom Norge og Danmark foregår i dag med hjelp fra rederiet Color Line, som har latt forskere fra NIVA montere overvåkingsutstyr på passasjerfergen M/S Color Festival i daglig rute mellom Oslo og Hirtshals.

Prøvetaking for varsling om forekomst av skadelige alger slik Color Festival gjør i dag, er bare ett eksempel på den informasjon en automatisk overvåking av overflatevann fra et skip i fast rute kan gi.

Kostnadseffektiv havforskning

Overvåkingssystemet på Color Festival ble først montert i tilknytning til fergens kjølevannsinntak, men har senere fått sitt eget vanninntak. Vannet ledes til sensorer som hvert minutt måler temperatur og saltholdighet samt alge- og partikkelmengden, og deretter overføres dataene via satellitt til NIVA, som publiserer måleresultatene på Internett.

"Prøver tatt langs Color Festivals rute 23. mars 2001 viste oppblomstringen av algen Chatonella. Størrelsen på de røde sirklene viser konsentrasjonen av algen. De minste røde sirklene tilsvarer 400 000 celler per liter, de største tilsvarer 3 900 000 celler per liter. "

- Disse fire parameterne kan fortelle oss om det er noe spesielt som skjer i Skagerrak, og om det er behov for en økning i overvåkingsaktiviteten. Vi har også montert en automatisk vannprøvetaker som enten kan programmeres til å ta vannprøver på gitte posisjoner der skipet passerer, eller i det vi trykker på en knapp her på kontoret, forteller forsker Jan Magnusson på NIVA.

Disse vannprøvene kan senere analyseres i NIVAs laboratorium med tanke på for eksempel næringssalter som nitrogen og fosfor, som er viktige faktorer når det gjelder risikoen for oppblomstring av skadelige alger.

Tre viktige resultater

Magnusson forteller at forskerne har møtt all mulig velvilje hos Color Line, som også har tilbudt bistand ved den tekniske installeringen.

- Vi har oppnådd i alle fall tre viktige mål med dette prosjektet, sier Magnusson. For det første har vi fått tilgang til daglige målinger og prøver av vannkvaliteten i Skagerrak. I tillegg har vi fått muligheten til å kontrollere og forbedre tolkingen av de dataene som kommer fra satellittovervåkingen av området.

- Det tredje er at informasjonen fra Color Festi­val kan brukes til å kontrollere de havmodellene som er utviklet for området, og som blant annet brukes til å lage prognoser for slike ting som spredning av forurensninger.

En sjelden strategi

- Forskjellige forskningsinstitutter gjennomfører regelmessige målinger med forskningsfartøy i området for å følge utviklingen, men frekvensen er begrenset, så det er lett å bomme på for eksempel våroppblomstringer av alger, eller å få for få observasjoner av næringssaltene vinterstid.

- Nå kan vi isteden få tilgang på daglige vannprøver som kan hentes på fergekaia i Oslo, sier Magnusson.

Color Festival brukes i dag i programmer som Statens Forurensningstilsyns Kystovervåkingsprogram, og av Norsk Romsenter og ESA for satellittvalidering.

Tilsvarende overvåkingssystemer er senere montert om bord i Hurtigruteskipet M/S «Trollfjord» som går mellom Bergen og Kirkenes, og Fjord Lines ferge M/S «Fjord Norway» på rutene Bergen-Haugesund-Stavanger-Newcastle og Bergen-Haugesund-Egersund-Hanstholm.

Dette har ført til at enkelte kommuner nå vurderer å bestille analyser fra «sine områder» der fergen passerer.

Handelsskip i forskningens tjeneste

Etter at det Forskningsråd-støttede prosjektet var avsluttet i 2003, ble NIVA invitert til å delta i det EU-finansierte FerryBox-prosjektet, hvor forskere fra seks land arbeidet med videreutvikling av automatiske overvåkingssystemer for ferger som trafikkerer Østersjøen, Skagerrak, Irskesjøen, Den engelske kanal, Biscaya-bukta og Egeerhavet.

Også containerskip i fast rutefart kan utføre oseanografiske observasjoner som ville kostet millioner av kroner med et forskningskip. Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen har montert akustiske strømmålere på et containerskip som går i rute mellom Ålborg i Danmark og Nuuk på Grønland. Skipet fullfører en rundtur mellom Danmark og Grønland i løpet av cirka tre uker.

«Nuka Arctica»-prosjektets amerikanske støttespiller, professor Tom Rosby ved University of Rhode Island i USA, har tidligere tatt initiativ til en liknende kartlegging med et containerskip på en rute mellom New Jersey og Bermuda. Fra den ruten eksisterer det nå en mer enn ti år lang tidsserie med data.

Det eksisterer også planer for et liknende prosjekt på et av Smyril Lines skip i trafikk på ruten Island-Skottland-Danmark-Bergen.

Powered by Labrador CMS