Ultralyd avdekker flere hoftefeil

I Bergen blir alle nyfødte i risikosonen for hofteleddsdysplasi undersøkt med ultralyd. Det fanger opp barna tidlig, slik at de kan behandles enklere og raskere, viser ny studie fra Haukeland universitetssjukehus.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ultralydundersøkelse av spebarn. (Foto: Lene Bjerke Laborie)

Hofteleddsdysplasi er en medfødt lidelse hos to til fire prosent av alle nyfødte.

Disse barna har oftere grunnere, eller flatere, hofteskål enn normalt – og det kan føre til at hofta går ut av ledd. Det gjelder oftere for jenter enn gutter.

Risikoen for hofteleddsdysplasi er større når en av foreldrene eller andre i familien selv er født med tilstanden, eller når barnet har ligget i seteleie på slutten av svangerskapet.

En studie fra Haukeland Universitetssykehus viser at ultralyd til alle nyfødte i risikosonen fører til at bare svært få med hofteleddsdysplasi blir fanget opp for sent til at å kunne behandle raskt og effektivt.

Basert på resulatene, anbefaler forskeren bak studien screening med ultralyd av utvalgte nyfødte.

Undersøkes tidlig

Den vanlige måten å oppdage hofteleddsdysplasi på er at legen undersøker den nyfødte, og ved ultralydundersøkelse. I hele landet undersøker nyfødtes hofter manuelt for å finne umodne eller ustabile hofteledd.

Om tilstanden oppdages tidlig, er en hoftepute oftest alt som trengs av behandling. Dette er effektivt, og lite plagsomt for barnet.

Men hvis hoftefeilen oppdages når barnet allerede er blitt noen måneder, kan behandlingen bli langt mer krevende og langvarig. Da ender det oftere med gipsing eller operasjon.

Siden 1990 er alle nyfødte med økt risiko for hofteleddsdysplasi ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen blitt undersøkt med ultralyd i tillegg til kliniske tester. Det har gitt gode resultater, ifølge den nye studien.

Alle nyfødte ble undersøkt

Lege Lene Bjerke Laborie har forsket på hoftelidelser hos barn og unge voksne, spesielt på hofteleddsdysplasi hos nyfødte.

I Bergen, som ellers i landet, blir nyfødte undersøkt klinisk av en barnelege for å avdekke hofteleddsdysplasi.

- Hvis legen finner noe i denne undersøkelsen, eller at barnet er i risikogruppen for hofteleddsdysplasi, blir barnet også undersøkt med ultralyd, forklarer Laborie, som er tilknyttet barneseksjonen på Radiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus.

Hun og kollegaene hennes har samlet inn data fra alle barn, det vil si 81 000, som ble født ved Kvinneklinikken på Haukeland i perioden 1991 til 2006.

14 prosent av de nyfødte hadde blitt undersøkt med ultralyd av hoftene. Alle barna, også de som ikke var til ultralyd, var til rutinekontroller på helsestasjonen.

Færre barn oppdages sent

Forskerne fant at 26 av de 81 000 barna hadde hofteleddsdysplasi som ble oppdaget for sent, med hoften helt eller delvis ut av ledd.

Det tilsvarer nær ett tilfelle per tre tusen barn.

24 av disse igjen hadde ikke fått nyfødt ultralyd. Hoftefeilen ble derfor oppdaget for sent og de måtte inn i en langt mer omfattende behandling, enn de nyfødte som ble oppdaget tidlig og fikk putebehandling.

- Studien viser at legeundersøkelse i kombinasjon med målrettet ultralydundersøkelse gjør at vi får en veldig liten andel med tilfeller som er oppdaget sent. Dessuten blir antall barn som må følges opp betydelig færre, sier Laborie.

Fortsatt bare utvalgte barn

Hvorfor kan ikke alle nyfødte få tilbud om ultralyd, slik at man er sikker på å fange opp alle?

- Ultralyd til alle nyfødte vil være svært ressurskrevende. Dessuten vil man stå i fare for å behandle mange som egentlig ikke trenger det, fordi man ville nok funnet mange flere tvilstilfeller, sier Laborie.

- Ved å tilby ekstra ultralydundersøkelse til de som man mener er i risikogruppen, er det kun en veldig liten andel som blir oppdaget for sent, samtidig som man unngår overbehandling.

Studien ved Haukeland Universitetssjukehus har vært omfattende, med systematisk datainnsamling over mange år. Laborie mener at det skyldes et godt samarbeid mellom ulike avdelinger og faggrupper på sykehuset.

- Dataene er blitt samlet inn fortløpende på en standardisert måte fra dag én, noe som gir god kvalitet på dataene, sier Laborie.

- Basert på resultatene fra denne studien mener vi at vi har en god strategi for å fange opp hofteleddsdysplasi blant nyfødte i Bergen.

Powered by Labrador CMS