Samler fisk i Arktis

Forskere har samlet informasjon om 120 ferskvannsfisk og 635 marine fisk fra arktiske og subarktiske områder. Likevel etterlyser de mer kunnskap om fiskeartene i nord.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

[gallery:1]I de arktiske havområdene finner forskere hele tiden nye fiskearter i forbindelse med ekspedisjoner.

Men det er langt fra alle arktiske havområder som faktisk er undersøkt vitenskapelig.

Forskere fra UiT Norges arktiske universitet har nå vurdert 755 fiskearter i Arktis, som ble nylig publisert i en rapport om artsmangfold fra Arktisk Råd.

- Vi har med dette fått den første samlede oversikt over artsmangfoldet hos arktisk fisk, sier professor Jørgen Schou Christiansen ved UiT.

Ukjent fisk

En del arter er svært tallrike, som for eksempel polartorsken, mens andre arter finnes kun i ett eksemplar i en museumssamling.

- Dessverre er kunnskapen om de arktiske fiskeartenes livshistorie, fødeøkologi og hvordan de tåler klimaendringer svært begrenset, sier Christiansen.

Sølvtangbrosme, Gaidropsarus argentatus, tatt på 1000 meter i Nordøstgrønland i august 2013. (Foto: Arve Lynghammar, UiT)

Sammen med forskere fra Canada  har Christiansen og doktorgradsstudent Arve Lynghammer ved UiT studert 120 ferskvannsfisk og 635 marine fisk fra arktiske og subarktiske områder.

Kompliserte arter

Christiansen forteller at det forskerne tidligere trodde var forskjellige fiskearter, viser seg nå å være en og samme art.

- Det handler derfor i stor grad om å ha solide kunnskaper i artsbestemmelse, tilføyer han.

For å finne ut hvilken art fisken er, må forskerne kjenne til ytre trekk ved fisken, slik som kroppsbygging, farger og leveområde.

- Men for virkelig å forstå artsmangfoldet og den rolle artene spiller i økosystemet er det nødvendig også å kartlegge fysiologiske og genetiske egenskaper, sier Christiansen.

Oljeleting og klimaendring påvirker vandringsmønsteret

Oljebransjen bruker seismikk som et verktøy for å lete etter olje og gass i havbunnen.

Kort fortalt går metoden ut på å sende en trykkbølge fra for eksempel en luftkanon, dynamitt eller en stor vibrator ned i jorda.

Bruk av seismikk i arktiske farvann bekymrer Christiansen.

Han sier at det er relativt godt dokumentert at fisk og havpattedyr endrer adferd og vandringsmønster i områder med seismisk aktivitet.

– Fysiologiske skader på fisk som følge av seismikk er en helt annen sak. Noen arter skades, mens andre gjør det ikke, sier han.

– Viten om de biologiske konsekvensene av seismikk kan derfor ikke overføres fra en fiskeart til en annen.

Kongeringbuk (Rhodichthys regina). (Foto: Arve Lynghammar)

Forskeren sier at det fortsatt er ukjent hvordan arktisk fisk påvirkes av seismikk.

Fisken flytter på seg

Kommersielle arter som makrell og torsk har beveget seg inn i arktiske farvann som følge av klimaendringer. Da følger også storskala fiskerier etter.

– Dette betyr at de stedlige arktiske fiskeartene blir tatt som bifangst, forteller Christiansen.

Selv om mange arktiske fisk foreløpig ikke har kommersiell interesse, er de viktig mat for andre fisk, fugl og havpattedyr, dyr som igjen utgjør næringsgrunnlaget for befolkningsgruppene langs de arktiske kyster.

Han understreker videre at Arktis ikke er en utpost, men hjemland for folk som har sitt levebrød der.

- Det er disse samfunn og deres kultur som først og fremst rammes av klimaendringer og merker trykket fra storindustri og useriøse miljøorganisasjoner, sier Christiansen.

Referanse:

Jørgen S. Christiansen m.fl.: Arctic marine fishes and their fisheries in light of global change, Global Change Biology, desember 2013, DOI: 10.1111/gcb.12395.

Powered by Labrador CMS