Møt de tre bukkene bille

Stadig oppdages nye insektarter. Hils på seks nye trebukker!

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hanner fra de seks nye artene fra billefamilien Trebukker. (Foto: Zootaxa)

Insektene har vært på jorden i minst 380 millioner år og er derfor den mest vellykkede dyregruppen. Vi har utforsket dem i mer enn 250 år, og stadig oppdages nye arter insekter.

Insektene er tallrike og finnes overalt, bortsett fra i havet. På verdensbasis er det kjent rundt 1,5 millioner insektarter. Anslagene for det totale antall arter av insekter varierer fra 5 til 50 millioner arter.

Det finnes med andre ord mengder med ubeskrevne arter. Vi finner alt fra mikroskopiske knøtt til imponerende «monstre» på opptil 71 gram.

Selv om de fleste av disse er i tropiske strøk så oppdages også ubeskrevne arter her hjemme hos oss. Hittil er det registrert totalt rundt 16 000 insektarter i Norge. 

Torstein Kvamme fra Skog og landskap har deltatt i en internasjonal gruppe sammen med entomologer fra Sverige og Kina som har undersøkt trebukkslektene Leiopus og Acanthocinus i Asia. 

Studiet er en videreføring av arbeidet i 2009 da trebukkarten Leiopus linnei ble beskrevet fra Skandinavia som en ny art for vitenskapen.  Som et resultat av arbeidet ble det fra Kina beskrevet hele 6 nye arter fra slekten Leiopus og beskrevet to nye underslekter.

- Det interessante er at det finnes mange uoppdagede arter selv innenfor velkjente og relativt mye studerte insektgrupper, forklarer Kvamme.

- Det er flere årsaker til at stadig flere arter oppdages. For det første studeres grupper av insekter som ikke, eller i liten grad, har vært studert før. Det brukes også nye metoder i innsamlingen av materiale. Eksempler kan være luftballonger og gassing i studiet av trekroner og ulike feller.

- Materiale fra lite studerte områder er samlet inn og kan være tilgjengelig. Andre kriterier er inkludert i taksonomiske studier som f. eks. mer bruk av disseksjoner. Sist, men ikke minst, så brukes DNA-studier i stadig større omfang også som et middel til å avsløre siblingarter eller tvillingarter, forklarer Kvamme.

Trebukker

De nye trebukkartene kommer fra den mest tallrike av alle insektordener, nemlig billene.  Det antas at det eksister rundt 400 000 billearter i verden, og i Norge har vi hittil registrert vel 3500 arter.

Trebukkene er en artsrik billefamilie som er lett å kjenne igjen på grunn av de ofte lange og kraftige antennene.  Larvene til mange av artene lever i ved.  Enkelte av trebukkartene er regnet som skadedyr og kan ødelegge både trær og bygninger.

En fryktet gjest i hus og hjem er husbukken, som er spredd vidt omkring i verden med menneskenes hjelp. I Norge er det kjent bare 91 arter av trebukker.

Trebukkene har vært en av de mest populære billefamiliene som studie- og samleobjekt helt siden Linnés dager på midten av 1700-tallet. Trebukkfamilien er derfor blant de mest studerte insektfamiliene.

En av verdens største biller er forøvrig en trebukk. Titanus giganteus fra Sør-Amerika kan bli over 15 centimeter lang!

Powered by Labrador CMS