Slik skapes fremragende ideer

Kreativitet og idéarbeid er en lagsport, hevder forsker som har identifisert ti kvaliteter ved arbeid som skaper fremragende ideer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskerne har blant annet studert de kreative prosessene hos arkitektene i Snøhetta. (Foto: Snøhetta)

Hva skal til for å finne olje i et område der mange har prøvd, men feilet? Hva skal til for å designe bygg som blir prisvinnende kulturelle landemerker? 

Hva er felles for de beste arkitektene, oljeleterne, forretningsadvokatene, journalistene og forretningsutviklere i bankvirksomhet og trading-analyse?

- Svaret er at svært ulike arbeidsgrupper jobber forbausende likt når de arbeider med kreativitet og utvikling av ekstraordinære ideer, hevder førsteamanuensis Arne Carlsen ved Handelshøyskolen BI.

Jakter på ideer

For de fleste organisasjoner er idéarbeid det viktigste grunnlaget for å skape verdier og opprettholde sin langsiktige konkurranseevne.

Det gjelder både i hverdagslig prosjektarbeid, i samspillet med kundene og når virksomheten skal utvikle helt nye produkter, tjenester og prosesser. 

Idéarbeid handler kort og godt om alle aktiviteter som er knyttet til å utvikle, velge, selge inn, modne, omforme, realisere og kommunisere ideer i organisasjoner.

Noen virksomheter ser ut til å være flinkere enn andre til å komme opp med ekstraordinære ideer. Hva kan vi lære av de mest innovative virksomhetene?

Mestrer mange ting på en gang

Carlsen ledet et team av norske og internasjonale forskere som gjennomførte en omfattende studie i seks utvalgte, svært ulike organisasjoner: Snøhetta, Statoil, Advokatfirmaet Thommessen, Thompson Reuters Point Carbon, SpareBank 1 og Aftenpostens A-magasinet.

Forskningen er gjennomført over fire år, og omfatter over 200 dybdeintervjuer, 500 timers observasjon og et 20-talls workshops for å sammenligne praksis og diskutere funn.

Arne Carlsen. (Foto: BI)

Resultatene fra studien presenteres nå i boken Idea Work.

Forskerne identifiserer 10 praksiser og kvaliteter ved idéarbeid som skaper ekstraordinære ideer. 

- Ekstraordinært idéarbeid handler ikke om å gjøre én av disse tingene bra, men om å mestre mange ferdigheter samtidig. Evnen til å forene motstridende ferdigheter får idéarbeidet til å svinge, understreker BI-forskeren.

Lær av de beste

Carlsen mener disse kvalitetene er viktige ved fremragende idéarbeid.

1. Prepping: Praksis hvor man med stor omhu forbereder, bygger, revitaliserer og deler kunnskap på en måte som maksimaliserer potensialet for effektiv bruk i de skapende øyeblikk.

2. Undring: Den sanselige erfaringen av å være i et mysterium, en kombinasjon av å føle forundring eller beundring og være engasjert i lidenskapelig søk. Undring underbygger all forestillingsevne, empati og dyp interesse for noe utenfor en selv.

3. Skapende motstand: Å bruke tvil, friksjon, motsetninger og kritikk aktivt som redskap for å stille spørsmål ved vedtatte sannheter og skape bedre ideer, og ikke som støy som man søker å unngå. 

4. Prototyping: En arbeidsform der man hurtig produserer, tester og forbedrer halvferdige ideer og utfordrer løsningsrommet, slik at ideer blir delt og styrket i en tidlig fase.

5. Gjøre det fysisk: Arbeidsformer som innebærer at man fjerner seg fra ensidig avhengighet til elektroniske medier og tar på ideer, skisserer og materialiserer ideer i konkrete gjenstander og beveger seg alene eller sammen under idéarbeidet.

6. Drama: Å kalle folk til dyst – til kamper, mysterier, misjonsgjerninger, katedralbygging, skattejakt eller å gjøre en forskjell for andre enkeltpersoner – på måter som aktiverer det ypperste av det en kan og higer etter. Hvorfor kommer vi på jobb her? Hva står på spill?

7. Frigjørende latter: Prosesser for energigivende samskaping gjennom hverdagslig spøk, uhøytidelig kappestrid, små former for lek og humor som bygger sosiale bånd, opphever begrensninger i tenkning og oppmuntrer til originale kombinasjoner av kunnskap.

8. Veivisning: Praksis for å vise vei inn i ukjent territorium, gjennom å skape felles barrierebrytende forestillinger, kultivere et mulighetsskapende språk, håndtere feil og sette mot i andre. 

9. Zoome ut: Å bevege seg fra detaljnivå og analyser av enkeltdeler til å se det større bildet, tenke helhet og se brede sammenhenger, forklaringer og strategier.

10. Punk: Bruk av fandenivoldskhet og direkte, selvinitiert handling for å mobilisere mot det etablerte (sannheter, praksis, autoriteter), åpne opp og realisere ideer med høy originalitet og verdi.

Referanse:

Arne Carlsen, Stewart Clegg og Reidar Gjersvik (2012): Idea Work. Om profesjonell kreativitet. Cappelem Damm.

Powered by Labrador CMS