Ser ikke overvekt hos egne barn

Mange foreldre ser ikke overvekt hos egne barn og frykter heller at de er for tynne.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Halvparten av europeiske foreldre ser ikke sine barns overvekt. Mange av dem frykter faktisk at de er for tynne. (Foto: Shock/Microstock)

BMI

BMI-tallet gir muligheter for å vurdere en persons vekt: undervektig (BMI under 18,5), normal vekt (18,5-25), overvektig (25–30) og fedme (over 30). Men for barn skal dette tallet justeres for kjønn og alder.

Kilde: Sundhed.dk

En ny studie fra Göteborgs universitet viser at halvparten av nord- og sentraleuropeiske foreldre med overvektige barn ikke er klar over barnas fedme.

Faktisk er 40 prosent av foreldrene bekymret for at disse barna er undervektige.

– Mange foreldre er rett og slett ikke klar over at barna deres veier for mye. Dette er et stort helseproblem, som må fanges opp i tide, ellers blir det vanskeligere å rette opp, sier Susann Regber, som står bak forskningen.

Hun har undersøkt BMI for 16 220 europeiske barn i alderen to til ni år – og sett på foreldrenes vurdering av barnas vekt.

Det viste seg altså at halvparten av foreldrene ikke ser noe fedmeproblem.

Verst står det til i Sør-Europa, hvor 75 prosent av foreldrene med overvektige barn ikke er klar over dette.

Foreldre med overvektige barn er faktisk mer nervøse for at de er undervektige enn foreldrene som faktisk har undervektige barn.

Helsesøstrene sier ikke fra

Det kan være flere forklaringer dette fenomenet, men helsevesenet bærer en del av ansvaret. Helsepersonell må bli flinkere til å kommunisere, konstaterer Regber.

– Undersøkelsen min viser at helsesøstre opplever barnas vekt som et veldig følsomt tema som kan skape konflikt. De vet rett og slett ikke hvordan de skal snakke om det på en god måte. De er redde for at foreldrene skal oppleve det ydmykende. Derfor er det mange foreldre som ikke får noen klar beskjed, sier Regber.

Samtidig viser studien hennes at metoden helsesøstrene bruker for å vurdere vekt, basert på barnets alder, ofte gir feil resultater. I stedet bør de se på høyde i forhold til vekt, også kalt BMI.

– Helsesøstrene bør beregne BMI på pc, helst med en kurve som viser foreldrene hvor barnet ligger i forhold til det anbefalte nivået. Det ville kunne gjøre kommunikasjonen lettere for alle parter, sier Regber.

Anne Brødsgaard, klinisk forsker ved Hvidovre Hospitals Børneafdeling i Danmark, har også skrevet doktorgradsavhandling om dette temaet. Hennes studie viser det samme bildet.

– Den svenske studien bekrefter de resultatene jeg også fikk. Nemlig at mange foreldre ikke vet om barna deres er overvektige eller ikke, sier Brødsgaard.

I dag er om lag 20 prosent av alle danske barn overvektige.

Hun fant også at helsesøstrene synes fedmeproblematikk er vanskelig. 

– Her på sykehuset har vi hver dag kontakt med barn som kunne fått store helsemessige fordeler ved å spise annerledes og være mer aktive, men helsesøstrene har ikke de nødvendige redskapene og metodene til å motivere familiene og barna, sier Brødsgaard.

Undervurderer barnas sukkerinntak

Brødsgaards forskning viser samtidig at danske foreldre undervurderer hvor mye sukker barna får i seg.

Av 16 familier med alvorlig overvektige barn mente 13 at de holdt seg til helsemyndighetenes anbefalinger, men alle lå 38 prosent over det anbefalte nivået.

– En del av forklaringen på at barnas vekt stiger, kan være at foreldrene tror at de har kontroll på barnas sukkerinntak. Dette er noe foreldrene bør få informasjon om, sier Brødsgaard.

Referanse:

Susann Regber:Barriers and Facilitators of Health Promotion and Obesity Prevention in Early Childhood: A Focus on Parents Results from the IDEFICS Study (2014) Göteborgs universitet.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS