Lavfrekvente lyder gir forandringer i øret, og risiko for permanente skader, mener tyske forskere. (Foto: Colorbox)

Også svært lave lyder kan skade hørselen

Lavfrekvente lyder, som støyen fra en motorvei, kan også skade hørselen.

At det å stå nær en høyttaler på en rockekonsert ikke er så bra for hørselen, vet de fleste. Det samme gjelder høy lyd på hodetelefonene våre.

Men nå viser en ny tysk studie at også lavfrekvente lyder kan gi forandringer i øret, og risiko for permanente skader, skriver Sciencemag.org.

21 frivillige forsøkspersoner med normal hørsel har i en studie blitt utsatt for et 30 hertz-signal i 90 sekunder av gangen. Dette tilsvarer den dype, vibrerende lyden du hører når du åpner vinduet på bilen om du kjører fort på en motorvei.

Endringer i øret

Forskerne ved Ludwig-Maximilians-Universität München fant ut at det var endringer i det indre øret i rundt tre minutter etter forsøket.

De målte den såkalte spontane otoakustiske emmisjon (SOAE), som er meget svak lyd som et frisk øre sender ut. Denne oppfattes med en følsom mikrofon. I forbindelse med hørselstap eller forandringer i hørselen, er det kjent at denne endrer denne seg.

I forbindelse med eksperimentet observerte forskerne at SOAE begynte å svinge opp og ned i styrke. Dette fortsatt i tre minutter.

Vet ikke hva det betyr for hørselen

Endringene som skjer er ikke et direkte tegn på hørselstap, presiserer forskerne, som snart skal publisere studien i Royal Society Open Science.

Men de mener det er en risiko for at øret kan være midlertidig mer utsatt for skader etter å ha blitt eksponert for lavfrekvente lyder over tid.  

Ubevisst den laveste støyen

Det menneskelige øre kan oppfatte lyder mellom 20 000 og 20 hertz, selv om endrer seg gradvis etterhvert som vi blir eldre.

Den dårlige hørselen vi får når vi blir eldre blir til en viss grad kompensert for hvis man har store ører, ifølge en dansk forsker.

De mest lavfrekvente lydene er bare så vidt hørbart for et normalt øre, og folk vet ikke alltid at de blir utsatt for dem.

I fjor fant en svenskforsker ut at vibrasjonene fra håndholdte verktøy også kan øke risikoen for hørselskader.

I mange land foregår det en intens diskusjon om hvordan vindmøller påvirker hørselen til folk. Forskerne er nå interessert i å gjøre det samme forsøket, nettopp på støyen fra vindmøller.

Referanse:

Markus Drexl m.fl: Low-frequency sound affects active micromechanics in the human inner ear, Royal Society open Science, september 2014

Powered by Labrador CMS