- Globale CO2-utslipp bremser opp

Veksten i verdens CO2-utslipp bremset opp i 2012, sier ny rapport. Tallene for Kina trekkes imidlertid i tvil.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

USAs økte bruk av gass i energiforsyningen er en årsak til at veksten i de globale utslippene av CO2 ifølge ny rapport bremset opp i fjor. Bildet er fra anlegg for utvinning av skifergass i delstaten Pennsylvania. (Foto: iStockphoto)

Internasjonalt anerkjent rapport inneholder positive nyheter for jordas miljø. Rapporten sier at verdens utslipp av klimagassen CO2 økte med 1,1 prosent i 2012 sammenlignet med året før.

Det gjør på den ene siden 2012-utslippene rekordstore. Aldri har atmosfæren blitt tilført så mye CO2 som følge av menneskelig aktivitet.

På den annen siden kan 2012-tallene være et tegn på at veksten i CO2-utslipp er i ferd med å bremse opp.

Om tallene er korrekte representerer de et betydelig framskritt i forhold til den gjennomsnittlige årlige veksten det siste tiåret, som har vært på 2,9 prosent.

Økonomisk vekst

Den beregnede nedgangen i 2012 kommer på tross av at verdensøkonomien vokste med 3,5 prosent samme år.

Rapporten er laget av nederlandske PBL Netherlands Environmental Assessment Agency og EU-kommisjonens Joint Research Centre (JCR).

USAs overgang til gass basert på egne forekomster av skifergass og endringer i Kinas energiproduksjon og -forbruk oppgis som viktige årsaker bak reduksjonen i tempoet i utslippsveksten.

Kina størst

CO2-utslippene for fjoråret er beregnet til 34,5 milliarder tonn. Det tilsvarer en økning på 1,4 prosent, men korrigert for at 2012 var et skuddår tilsvarer dette 1,1 prosent i et normalår.

Kina er den desidert største bidragsyteren til globale CO2-utslipp, med mer enn en tredel av totalen. Veksten i Kinas utslipp i 2012 er beregnet til 3,0 prosent.

Dette er svært positivt når man vet at økningen i kinesiske utslipp har ligget på om lag ti prosent årlig det siste tiåret.

USAs utslipp gikk i følge rapporten ned med 4 prosent i 2012. EUs utslipp gikk også ned, mens utslippene fra India og Japan økte.

Økonomisk vekst

Rapporten konkluderer med at det er et positivt tegn at CO2-utslipp kan se ut til være koblet fra økonomisk vekst. Det betyr i klartekst at verden kan ha økonomisk vekst uten en tilsvarende vekst i CO2-utslipp.

- Den lave økningen i utslipp i 2012 på 1,1 prosent kan være det første tegnet på en oppbremsing av økningen i CO2-utslipp, heter det i rapporten.

Om Kina greier å fylle sine mål for energiforbruk og den planlagte overgangen fra kull til naturgass vil imidlertid være en avgjørende faktor.

USA-trenden mot mer bruk av gass og fornybare energiformer vil også være viktig. Det samme gjelder om EU greier å få på plass et effektivt system for utslippskvoter.

- For tidlig

Forsker Glen Peters ved CICERO Senter for klimaforskning er ekspert på globale CO2-utslipp. Han setter spørsmålstegn ved tallene i den ferske rapporten og om vi kan tolke dem som begynnelsen på en positiv trend.

- Det er for tidlig å si at det er en nedgang i den globale utslippsveksten. Dette kan være årlige variasjoner, sier han til forskning.no.

Forskere ved CICERO samarbeider gjennom Global Carbon Project (GPC) om forskning på verdens utslipp av klimagasser.

GPC publiserer også en årlig rapport som inneholder anslag over globale CO2-utslipp. Årets GPC-rapport kommer om få uker.

Høyere tall

Peters kan ikke gå i detalj om hvordan GPC-tallene vil se ut. De vil imidlertid ikke vise den samme nedgangen i de kinesiske utslippene som den ferske rapporten fra det nederlandske forskningsmiljøet.

Siden Kina nå står for en så stor del av de globale CO2-utslippene blir også totaltallene fra GPC mindre lystelige enn de nederlandske tallene.

Vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) er den viktigste faktoren når det gjelder å forklare økning i CO2-utslipp. Samtidig kan økonomien drives mer effektivt og klimasmart.

Kritisk

Peters stiller spørsmålstegn ved om det virkelig har skjedd så store endringer i kinesiske energiproduksjon og -forbruk som det PBL-rapporten indikerer.

- Det må være noe av stor betydning og jeg er ikke kjent med at noe slikt har skjedd i Kina, sier han.

Det er imidlertid enighet mellom de ulike forskningsmiljøene om at stabilitet og kanskje en viss nedgang er det som dominerer bildet når det gjelder de rike landene.

At denne utviklingen ikke bare skyldes etterdønningene av finanskrisa, er det også enighet om.

Fornybar og kull øker

Rapporten fra PBL Netherlands Environmental Assessment Agency og EU-kommisjonens Joint Research Centre (JCR) sier at nye fornybare energikilder som sol, vind og biobrensel står for 2,4 prosent av verdens energiforbruk.

Det kan høres lite ut, men er likevel en fordobling på seks år (2007-2012).

Mest urovekkende er opplysningen om at forurensende kull er den raskest økende energikilden og snart utgjør tretti prosent av verdens totale energiforbruk.

Rapporten tar kun for seg utslipp av CO2 og ikke andre klimagasser.

Den ser ikke på utslippskilder som avskoging, skogbranner eller utslipp fra torvmyrer. Disse kildene kan bidra med om lag ti prosent av totale CO2-utslipp, ifølge den siste rapporten fra FNs klimapanel IPCC.

Referanse:

Jos G. J. Olivier et al.: Trends in global CO2-emissions; 2013 Report, Haag: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency; Ispra: Joint Research Center, 2013.

Powered by Labrador CMS